Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика виробництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Логістика виробництва - Анікін Б.А.

У підручнику викладено основи логістики виробництва, закони логістичної організації виробничих процесів, концепція логістичного управління виробничими системами, принципи організації непотокового виробництва в просторі і в часі. Детально обговорюються основні системи управління виробництвом: MRP II ЈІТ, маршрутна система управління, ситуаційне управління.

Для закріплення теоретичного матеріалу в підручнику представлений комплекс практичних завдань з прикладами їх розв'язання, варіанти завдань для самостійної роботи та виконання курсового проекту.

Для студентів вищих навчальних закладів, навчаються за спеціальністю "Логістика і управління ланцюгами поставок" напряму "Менеджмент, а також для фахівців, що працюють в області логістики і управління ланцюгами поставок.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ПередмоваРОЗДІЛ 1. Основи логістики виробництва Сутність і основні поняття виробничої логістики Структура виробничого процесу Норма часу на операцію Операційний цикл Види руху матеріальних ресурсів у виробництві Характеристики типів виробництв Основа виробничої структури підприємства Потокові і Непотоковий форми організації виробничих процесів Основи оперативного планування і управління матеріальними потоками у виробництві Календарний метод планування матеріальних потреб (стандарт системи MRP I) Об'ємно-календарний метод планування (стандарт концепцій MRP II і ERP) Концепція "точно під час" (JIT) у порівнянні з RР-стандартами Стратегічне управління в логістиці виробництваРОЗДІЛ 2. Логістика як концепція розвитку виробничих систем Логістика як наука про підвищення організованості виробничих систем Логістика як наука про дозвіл між- і внутрішньосистемних конфліктів Логістика як носій системного мислення в управлінніПоняття про системуОбов'язкові властивості системиВимоги до логістичним системам Концептуальні положення логістики з розвитку виробничих систем Системні основи підвищення організованості виробничих процесів Вплив основних принципів організації виробництва на підвищення організованості виробничих процесів Вимоги до логістичної організації виробничих процесів Забезпечення ритмічної, узгодженої роботи всім ланок виробництва за єдиним графіком і рівномірного випуску продукції Забезпечення максимальної безперервності процесів виробництва Забезпечення максимальної надійності планових розрахунків і мінімальної трудомісткості планових робіт Забезпечення достатньої гнучкості і маневреності в реалізації мети при виникненні різних відхилень від плану Забезпечення безперервності планового керівництва Забезпечення відповідності системи оперативного управління виробництвом типу і характеру конкретного виробництва Показники підвищення організованості виробничого процесуПринцип прямо точностіПринцип паралельностіРитмічність Логістичні, загальносистемні принципи організації виробництва Показники оцінки організованості системи управління виробництвом Можлива система оціночних показників рівня організованості виробничого процесу Закони логістичної організації виробничих процесів Закони логістичної організації виробництва і конкурентоспроможність Закон упорядкованості руху предметів праці у виробництві Прояви закону безперервності ходу виробничого процесу Наслідку закону безперервності ходу виробничого процесу Оптимальна і універсальна черговість запуску деталей у виробництво Черговість запуску деталей у виробництво по k-му елементу, для попереджувального гасіння можливої появи "вузьких місць" Прояви закону ритму виробничого циклу виконання замовлення Наслідку закону ритму виробничого циклу виготовлення виробу Прояви закону календарної синхронізації циклів виготовлення виробів та їх частин Синхронізація циклів технологічних операцій Наслідку закону синхронізації циклів технологічних операцій Синхронізація циклів виготовлення деталей Синхронізація тривалостей комплектооперацій процесу виготовлення комплектів деталей Закон емерджентності та відповідності основних і допоміжних виробничих процесів Закономірності відповідності основних і допоміжних виробничих процесів процесам з обслуговування та управління виробництвом Закон резервування ресурсів у виробництві Логістична організація процесу непотокового виробництва в просторі Організація односпрямованих виробничих процесів Аналіз конструктивно-технологічних та організаційно-планових ознак групування предметів праці (ПТ) Аналіз конструктивно-технологічної спільності деталей Аналіз організаційно-планових ознак групування ПТ Вибір раціональних форм організації виробничого процесу Оптимізація складу верстатного парку виробничих дільниць Традиційна і логістична організація виробничого процесу в часі Традиційне уявлення про організацію виробничого процесу в часі Розрахунок тривалості виробничого циклу виготовлення партії деталей Розрахунок оптимального розміру партії деталей Розрахунок тривалості виробничого циклу виконання замовлення Зведений циклової графік виконання замовлень і об'ємно-календарні розрахунки ходу виробництва Передбачуване і реальний розподіл трудомісткості механообработки комплекту деталей щодо їх виробничого циклу Логістична організація виробничого процесу в часі Оптимізація процесу виготовлення комплекту деталей з урахуванням динамізму ходу виробництва Оптимізація процесу виконання програми предметно-замкнутим ділянкою підприємства з урахуванням динамізму ходу виробництва Оптимізація процесу виконання виробничої програми підприємства з урахуванням динамізму ходу виробництва Фактори, що впливають на формування мінімальних опережений між стадіями виробництва Визначення мінімальних опережений, що забезпечують ритмічну роботу цехів Визначення оборотного зачепила деталей або випереджень між випуском і запуском на суміжних стадіях виробництва Формування циклу виконання замовлення по випередження запуску між стадіями виробничого процесу Формування зведеного об'ємно-календарного графіка виконання виробничої програми підприємства Маршрутна система і інтегровані системи управління в логістичному управлінні виробничим процесом Прогресивні елементи системи оперативного управління виробництвом (ОУП) Склад періодів розрахунку оперативних планів Склад нормативів організації виробничого процесу Методи планування, використовувані в системі ОУП Планово-облікова одиниця Склад облікових даних Метод організації руху матеріальних потоків Форма організації виробничого процесу Функціональне та організаційну побудову маршрутної системи оперативного управління Непотоковий виробництвом Стандарти ІСУ: етапи розвитку, можливості та перспективи MRP - планування матеріальних потреб MRP II - планування виробничих ресурсів ERP - планування споживаних ресурсів CSRP - логістичне планування ресурсів Ситуаційне управління в логістиці виробництва Ухвалення управлінських рішень на основі розпізнавання виробничих ситуацій Ситуаційне управління у виробничих логістичних системах Приклади застосування систем розпізнавання у виробничих логістичних системах Організація заміни поламаних інструментів у виробничому процесі на основі розпізнавання проблемних ситуацій Управління виконанням змінного завдання (С3) первинної виробничої системи Програмна реалізація методології MRP II Короткий опис методології MRP II Функціонал планування продажів, виробництва і закупівель в 1С: УПП Нормативно-довідкова підсистема управління операціями в 1С: УПП Специфікації номенклатури Визначення специфікації номенклатури Способи вказівки вихідних (споживаних) комплектуючих Норми споживання комплектуючих Зв'язок споживання (входу специфікації) з етапом виробництва (технологічною картою) Визначення вихідних виробів і норм їх випуску в специфікації Зв'язок випуску (виходу специфікації) з етапом виробництва (технологічної / маршрутною картою) Визначення зворотних відходів в специфікаціях Додаткові можливості по специфікаціям Аналоги матеріалів Поняття технологічних карт і технології виробництва Опис технології виробництва Робочі центри та групи заменяемости робочих центрів Доступність і графіки роботи робочих центрів Особливості складання технологічних карт Технологічні операції Час транспортування Механізм зведеного планування продажів, виробництва і закупівель Основи зведеного планування Основні аналітичні розрізи планування Формування планів документами планування Розробка нових планів на основі існуючих з використанням інструменту "Помічник планування" Деякі механізми перетворення планових даних Автоматичне перетворення даних і разузлование Розподіл даних за періодами Особливості формування укрупнених і уточнених планів Облік зміщення періодів закупівель - виробництва Перевірка можливості виконання планів Механізм фіксації планів від несанкціонованого їх зміни Наочне уявлення сформованих планів Аналіз планів Попереднє планування виробництва (продажів, закупівель) Закладка "Плани" обробки "Планування" Закладка "Виробнича програма" обробки "Планування" Механізм оцінки исполнимости попередніх планів Оперативне (посменное) планування та оперативне управління виробництвом Загальна методологія оперативного планування виробництва в MRP II, реалізована в 1С: УПП Нормативно-довідкова система оперативного планування виробництва Методика складання оперативного графіка виробництва Роботи по складанню оперативного графіка виробництва Зв'язок оперативного планування Відображення факту виробничої діяльності Оперативне управління закупівлями Приклад виконання контрольного наскрізного завдання з дисципліни "Логістика виробництва" на базі 1С: УПП
 
>>