Повна версія

Головна arrow Риторика arrow Риторика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Риторика - Єфремов В.А.

У підручнику представлені базові теоретичні відомості з історії риторики, її основ, що сформувалися протягом століть, а також з основ сучасної комунікації. Він має на меті формування комунікативної і риторичної компетенції. Важливу частину підручника становить практикум, що містить великий матеріал для практичної роботи в аудиторії і особливо для самостійної роботи студентів, якої в нових освітніх стандартах відводиться велике місце. Підручник розроблено у відповідності з державним освітнім стандартом вищої професійної освіти третього покоління, входить у державний компонент програми професійної підготовки бакалаврів педагогіки і відноситься до дисциплін профільної підготовки (напрямок 540600 "Педагогічна освіта") та дисциплін варіативної частини професійного циклу інших напрямів ЗНО.

Для студентів вищих навчальний закладів.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова Риторика як наука і мистецтво Особистість оратора і мистецтво красномовства Короткий нарис розвитку риторики Антична риторика як основа ораторського мистецтва Традиції вітчизняної риторики Вітчизняна риторика радянського періоду Риторичний канон Логічність і аргументація мови Засоби мовної виразності Жанри публічної промови Підготовка і проголошення публічної промови Взаємодія оратора з аудиторією Врахування особливостей аудиторії при підготовці виступу Прийоми привертання уваги Гумор в усному публічному виступі Невербальні засоби спілкуванняВідстань спілкуванняЗовнішній виглядЖестикуляція Міміка Погляд Голос Мистецтво публічного спору Основи мовного впливу Прийоми впливу на співрозмовника Переконання і маніпуляція в процесі мовного впливуРекомендації, що допомагають переконувати Специфіка маніпулятивного впливу Логічні виверти Психологічні хитрощі Демагогія як засіб мовного впливу Ділове спілкування Бесіда як форма спілкування Специфіка ділової бесіди Співбесіда Дисциплінарна бесіда Проблемна бесіда Організаційна бесіда Творча розмова Бесіда з відвідувачами Рекламне виступ Мовленнєва агресія і способи її подолання Комунікативне згоду і закони мовного впливу Сучасний мовний етикет Мовний етикет ділової бесіди Мистецтво слова і культура мови Проблема культурної грамотності і мовний портрет мовця Риторичний аналіз тексту
 
>>