Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Адміністративні правопорушення в галузі охорони власності

Провини, встановлені гл. 7 КпАП, зазіхають на публічні майнові права, а також на правоохоронюваним майнові інтереси громадян і організацій. У цьому основна відмінність даних проступків від правопорушень, зазначених у гл. 5 КпАП, які зазіхають на особисті та інші немайнові права.

Санкції розглянутих правопорушень (за винятком ст. 7.27 КоАП) передбачають стягнення адміністративного штрафу в грошовому еквіваленті. Максимальний розмір штрафних санкцій, що застосовуються до організацій - у розмірі до 1 млн руб. встановлений ст. 7.5 КоАП (Самовільна видобуток бурштину). У рідкісних випадках, поряд з адміністративним штрафом, може бути застосована конфіскація предметів вчинення правопорушення - контрафактних примірників творів і фонограм (ч. 1 ст. 7.12 КоАП), предметів, здобутих в результаті розкопок (ч. 1, 2 ст. 7.15 КоАП). Стосовно до цих статей конфіскація являє собою безальтернативну санкцію, що застосовується в якості додаткового покарання до адміністративного штрафу. Обчислення штрафу на основі спеціального, рідко застосовуваного майнового критерію - у сумі, кратній вартості предмета адміністративного правопорушення, передбачене тільки при вчиненні дрібного розкрадання (ст. 7.27 КоАП), стосовно до інших провинам цей критерій використовується при кваліфікації окремих правопорушень у сферах природокористування (див. ч. 2 ст. 8.17, ст. 8.20 КоАП), підприємницької діяльності (див. ч. 1 ст. 14.20 КоАП), а також при вчиненні деяких митних порушень (див. ч. 1, 2 ст. 16.1, ч. 1 ст . 16.2, ч. 2-4 ст. 16.19, ч. 1 ст. 16.20, ст. 16.21 КоАП).

Обчислення адміністративного штрафу на основі інших, рідко застосовуваних майнових критеріїв, а саме - у сумі, кратній ціною публічного контракту, передбачено при вчиненні правопорушень, встановлених ч. 2, 4, 41, 6 ст. 7.30, ч. 1 ст. 7.32 КоАП. Стосовно до ст. 7.271 КоАП адміністративний штраф обчислюється в сумі, кратній вартості заподіяного збитку. Обчислення адміністративного штрафу у сумі, кратній розміру незаконно використаних бюджетних коштів, або у сумі, кратній вартості товарів, робіт, послуг передбачено при вчиненні правопорушень, встановлених ч. 11, ч. 3 ст. 7.32 КоАП.

Адміністративні покарання, що обмежують немайнові права, в гол. 7 застосовуються рідко. До таких покарань відноситься попередження і адміністративний арешт (див. Відповідно ч.4 ст. 7.2, ч. 1 ст. 7.21 та ст. 7.27 КоАП).

При кваліфікації адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 7.34, індивідуальні підприємці несуть адміністративну відповідальність, встановлену санкцією цієї статті для юридичних осіб. Стосовно до ч. 1 ст. 7.231 КоАП індивідуальні підприємці розглядаються в якості самостійних суб'єктів адміністративного правопорушення. В інших випадках юрисдикційний статус індивідуальних підприємців визначається відповідно до ст. 2.4 КоАП.

Розпорядження майновими об'єктами, у тому числі з метою використання їх корисних властивостей, сполучено з публічним санкціонуванням такої діяльності, яку вправі здійснювати особи, які мають правовстановлюючі документи (див. Ст. 7.1, 7.10, 7.12, ч. 2 ст. 7.24 КоАП), або відповідні дозвільні документи - дозволи та ліцензії (див. ст. 7.4-7.6, 7.9, 7.11, 7.14-7.15, ч. 2 ст. 7.24 КоАП).

Стосовно до ліцензованих видів діяльності в якості проступків кваліфікуються:

  • o безлицензионное підприємництво (ст. 7.3, 7.5, 7.6, 7.11 КоАП);
  • o порушення ліцензіатами правил комерційної діяльності, у тому числі ліцензійних вимог (ст. 7.3 КоАП);
  • o здійснення некомерційної діяльності без ліцензії або ліцензіатами з порушенням ліцензійних вимог (ст. 7.11, 7.13 КоАП).

Надрокористування, водокористування суб'єктом підприємництва без ліцензії кваліфікується відповідно до ст. 7.3, 7.5, 7.6 КоАП, інші випадки безліцензійного підприємництва, якщо вони не становлять самостійний склад адміністративного правопорушення, підлягають кваліфікації за ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Залежно від змісту майнових правомочностей здійснення окремих видів діяльності переслідує комерційні цілі (у тому числі отримання прибутку), або відповідні роботи проводяться, а послуги надаються з метою задоволення нематеріальних потреб, відповідно до яких і використовуються корисні властивості речі (також і рухомого майна) . Таким чином, суб'єктами адміністративних правопорушень, передбачених ст. 7.11 і ч. 1 ст. 7.13 КоАП, можуть бути фізичні особи - суб'єкти підприємництва, і в цьому випадку вони притягаються до відповідальності, встановленої для посадових осіб. На відміну від них особи, які здійснюють некомерційну діяльність, несуть менш обтяжливі покарання, передбачені санкціями відповідних статей для громадян. Ліцензіати - суб'єкти некомерційної діяльності при порушенні ними правил користування об'єктами тваринного світу (див. Ст. 7.11) або правил реставрації об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури, див. Ч. 1 ст. 7.13 КоАП) притягуються до відповідальності, відповідно до санкцій цих статей. Такі особи не є суб'єктами правопорушень, встановлених ч. 1-3 ст. 19.20 КоАП, також передбачають призначення публічних санкцій за протиправне здійснення некомерційної діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Розглянуті адміністративні правопорушення передбачають застосування адміністративних покарань до суб'єктів приватного права, а у виняткових випадках - також і до посадових осіб державних (муніципальних) органів або до громадських організацій. Зокрема, публічні особи можуть бути суб'єктами проступків, встановлених ч. 2 ст. 7.24 КоАП, при порушенні ними правил експлуатації та утримання об'єктів нежитлового фонду, що перебувають у федеральній власності. Публічні посадові особи є суб'єктами адміністративних правопорушень, встановлених ч. 1, 11, 12, 13, 14, 21, 3, 4, 41, 8, 11, 12 ст. 7.30, ч. 1, 2, 3 ст. 7.31, ч. 1, 2 ст. 7.311, ч. 1, 11, 12, 2, 3 ст. 7.32 КоАП. Суб'єктами проступків, передбачених ч. 2, 3 ст. 7.31 КоАП, можуть бути тільки посадові особи органів виконавчої влади, а стосовно до ч. 3 ст. 7.31 КоАП також і посадові особи муніципальних органів. Адміністративна відповідальність посадових осіб державних, муніципальних органів і бюджетних установ у зазначених випадках обумовлена порушенням правил публічної контрактації (див. Федеральний закон від 21 липня 2005 № 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб "). Стосовно до ч. 1, 2 ст. 7.32 КоАП кваліфікація правопорушення можлива тільки при заподіянні шкоди публічним майновим інтересам, встановлення ознак діяння в інших випадках обумовлено порушенням зазначених правил і не залежить від шкодочинності делікту. Таким чином, суспільна небезпека правопорушень, передбачених ст. 7.29 і 7.31 КоАП, обумовлена доведенням факту порушення правил публічної контрактації незалежно від наявності ознак майнової шкоди. На відміну від таких проступків, кваліфікація за ч. 1,2 ст. 7.32 КоАП можлива тільки у випадку, якщо правопорушення призвело до додаткового витрачання бюджетних коштів або до порушення інших публічних майнових інтересів.

Справи про правопорушення, передбачені ст. 7.12, 7.15, 7.17, 7.27, 7.28 КоАП, провадження в яких здійснюється у формі адміністративного розслідування, розглядаються суддями районних судів, а у випадках, що не вимагають проведення такого розслідування, справи про зазначені правопорушення розглядаються світовими суддями (СР ч. 1, абз . 2 ч. 3 і абз. 4 ч. 3 ст. 23.1 КоАП). Справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 7.24 КоАП, вчинені суб'єктами підприємництва, розглядаються суддями арбітражних судів. Розгляд справ про зазначені правопорушення, вчинені посадовими особами, а також громадянами, віднесено до відання мирових суддів. Стосовно до інших правопорушень адміністративно-юрисдикційними повноваженнями наділені посадові особи федеральних органів виконавчої влади, до відання яких віднесено вчинення всіх процесуальних дій, здійснюваних при розгляд проступків, або окремих дій, встановлених КпАП, наприклад складання протоколів у справах про адміністративні правопорушення). Так, складання протоколів у справах про адміністративні правопорушення, зазначених у п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП, віднесено до відання співробітників поліції. Стосовно до адміністративних правопорушень, зазначених у ч. 1 ст. 7.12, протоколи про адміністративні правопорушення складаються співробітниками ФМС Росії, а в частині адміністративних правопорушень, встановлених ст. 7.5, 7.7, 7.10, 7.19 КоАП, - також посадовими особами Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду (Ростехнагляд), до відання якого віднесено здійснення державного гірничого нагляду. Крім зазначених посадових осіб протоколи про адміністративні правопорушення складаються тільки співробітниками федеральних органів виконавчої влади, що розглядають справи про зазначені правопорушення. Прокурор вправі порушувати справи про проступки, встановлених ст. 7.24 КоАП (див. Ч. 1 ст. 28.4 КоАП).

 
<<   ЗМІСТ   >>