Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Заходи адміністративного припинення

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

  • o знати види заходів адміністративного припинення та адміністративні процедури їх застосування;
  • o вміти виявляти правові передумови застосування належної заходи адміністративного припинення при дотриманні гарантій захисту прав та інтересів підозрюваного;
  • o володіти теоретичними та практичними навичками застосування заходи адміністративного припинення, необхідної для цілей порушення справи про адміністративне правопорушення, його розгляду і виконання постанови по вказаній справі.

Призначення заходів адміністративного припинення

Правові передумови застосування заходів адміністративного припинення

Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення (заходи адміністративного припинення) представляють собою особливий різновид владних примусових дій, застосування яких передбачено не тільки КпАП, але й НК, а також митним та іншим публічним законодавством.

При вчиненні правопорушень в галузі фінансів, податків і зборів, а також порушень митних правил застосовуються заходи адміністративного припинення, встановлені КпАП. На відміну від них заходи адміністративного припинення, передбачені ст. 91-94 НК, ст. 111-119, 122 МКМС, ст. 181, 183, 184 Федерального закону "Про митне регулювання в Російській Федерації", відносяться до процесуальних дій, здійснюваним уповноваженими посадовими особами в процесі податкового або митного контролю. Таким чином, застосування таких заходів у зазначених випадках обумовлено виконавчо-розпорядчої діяльністю відповідних правоохоронних органів і не пов'язане з порушенням законодавства про податки і збори або митного законодавства. Однак якщо в процесі контрольної діяльності будуть виявлені дані, що свідчать про наявність адміністративного правопорушення, посадові особи податкових або митних органів застосовують заходи адміністративного припинення та здійснюють іншу процесуальну діяльність відповідно до КпАП.

Таким чином, заходи адміністративного припинення, встановлені податковим та митним законодавством, застосовуються щодо добросовісного особи. На відміну від них застосування заходів адміністративного припинення, встановлених КпАП, можливо лише при виявленні факту провини.

Здійснення владних виконавчо-розпорядчих дій і зв'язаних з ними заходів адміністративного припинення передбачено федеральними законами при проведенні ліцензійного, валютного, фінансового та екологічного контролю. Посадові особи контролюючих органів вправі оглядати приміщення підконтрольного об'єкта і виробляти виїмку документів. Правові передумови владних дій та правові наслідки здійснення контрольних повноважень такі ж, як і при проведенні податкового та митного контролю.

Заходи адміністративного припинення, встановлені КоАП, як правило, застосовуються до осіб, підозрюваним у скоєнні правопорушення, а на стадії виконавчого провадження - також і до осіб, щодо яких винесено постанову про призначення адміністративного покарання. Винятком є привід свідка в тих випадках, коли свідок наділений процесуальними обов'язками, але ухиляється від їх виконання. Привід свідка, а також привід законного представника юридичної особи застосовується до учасників адміністративного провадження, причому ці особи не належать до підозрюваних у вчиненні адміністративного правопорушення, що розглядається в даному процесі. Причому ухилення зазначених осіб від явки в суд або до посадової особи кваліфікується за ст. 17.7 КоАП (невиконання законних вимог посадової особи, яка здійснює провадження у справі про адміністративне правопорушення) незалежно від того, піддані дані особи приводу.

У рідкісних випадках заходи адміністративного припинення можуть бути застосовані до сумлінних особам. До таких заходів відноситься вилучення документів, що мають значення доказів у справі. За змістом ч. 1 ст. 27.10 КоАП документи примусово вилучаються вулиця, залучаються до матеріалів справи в якості речових доказів і, як правило, підлягають залишенню в справі протягом усього терміну зберігання даної справи (див. П. 3 ч. 3 ст. 29.10 КоАП).

Таким чином, заходи адміністративного припинення, передбачені п. 1-12 ч. 1 ст. 27.1 КоАП, можуть бути застосовані щодо фізичних осіб, підозрюваних у вчиненні проступку (або вина яких встановлена постановою про призначення адміністративного покарання), та фізичних осіб, які ухиляються від виконання процесуальних обов'язків (п. 9 ч. 1 ст. 27.1 КоАП). Заходи адміністративного припинення, передбачені п. 3,4,8,10,11 ч. 1 ст. 27.1 КоАП, можуть бути застосовані як до юридичного, так і до фізичної особи. У всякому разі, заходи адміністративного припинення (за винятком приводу) не можуть бути застосовані до законним представникам фізичної або юридичної особи, щодо яких порушено справу про адміністративне правопорушення.

 
<<   ЗМІСТ   >>