Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Виконавче виробництво

Призначення виконавчого провадження та його стадії

Виконавче виробництво є завершальну стадію адміністративно-процесуальної діяльності юрисдикційних органів і починається в момент набрання законної сили постанови про призначення адміністративного покарання. Припинення виконавчого виробництва пов'язане з офіційним підтвердженням застосування майнових та фізичних обмежень, обумовлених винесеною постановою.

Виконавче виробництво включає такі обов'язкові стадії:

  • o початкову (підготовчу) стадію;
  • o стадію приведення у виконання постанови про призначення адміністративного покарання;
  • o завершальну стадію.

Початкова стадія

На підготовчій стадії суддя, орган, посадова особа, які винесли постанови, звертають постанову до виконання, тобто уповноважують відповідна посадова особа здійснити заходи владного примусу, обумовлені адміністративним покаранням. Як правило, постанови про призначення адміністративного покарання звертаються до виконання суддею, а приводяться у виконання судовим приставом-виконавцем (ст. 32.4 КоАП), посадовою особою органів внутрішніх справ (ст. 32.5, 32.8, п. 2 ст. 32.9 КоАП), прикордонних органів (п. 1 ст. 32.9 КоАП) або іншою посадовою особою (ч. 2 ст. 32.11 КоАП). Постанова про призначення адміністративного покарання приводиться у виконання виніс його посадовою особою тільки:

  • o при виконанні постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження (ч. 1 ст. 28.6, ст. 32.1 КоАП);
  • o при виконанні постанови про накладення адміністративного штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення, винесеного щодо фізичної особи (ч. 1 ст. 28.6 КоАП);
  • o при виконанні постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного штрафу за порушення Правил дорожнього руху у випадках, передбачених ч. 3 ст. 28.6 КоАП (див. Також ч. З1 ст. 4.1 КоАП). Посадова особа ОВС вручає порушнику копію постанови про призначення адміністративного штрафу, що сплачується порушником у строки та у відповідність з процедурами, встановленими ч. З1 ст. 4.1, ст. 28.6, 29.10 та ч. 1, 3 ст. 32.2 КоАП. Таким чином, посадова особа юрисдикційного органу ініціює порушення виконавчого провадження, в якому, залежно від істоти деліктного правовідносини, беруть участь судові пристави-виконавці та інші посадові особи.

На підготовчій стадії суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, встановлюють обставини, за наявності яких виконання адміністративного покарання може бути відстрочено, а стосовно до адміністративного штрафу - може бути встановлена розстрочка його сплати (відповідно ч. 1 і 2 ст . 31.5 КоАП).

Стадія приведення у виконання постанови про призначення адміністративного покарання

На стадії приведення у виконання постанови про призначення адміністративного покарання посадова особа здійснює заходи владного примусу до порушника, ухиляється від виконання адміністративного покарання. Необхідність у здійсненні владного примусу відпадає у випадках добровільного виконання порушником постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного штрафу (ч. 1-3 ст. 32.2 КоАП) і дискваліфікації (ч. 1 ст. 32.11 КоАП).

До особи, ухиляється від виконання покарання, застосовуються заходи морального або фізичного примусу. Примусове виконання адміністративного покарання обумовлено істотою прийнятої санкції, що виключає безпосередню участь порушника у виконавчому провадженні. Примусові заходи здійснюються при виконанні покарань у вигляді оплатного вилучення або конфіскації, позбавлення спеціального права, адміністративного арешту і адміністративного видворення. При виконанні попередження до порушника застосовуються тільки заходи морального впливу; виконання адміністративного арешту і адміністративного видворення завжди здійснюється із застосуванням фізичного примусу (фізичної сили) до порушника - виконанню цих покарань передують заходи адміністративного припинення у вигляді доставлення, адміністративного затримання, особистого огляду. Фізичний примус порушника може бути пов'язане з заподіянням йому тілесного шкоди або майнової шкоди (у разі огляду речей), проте неминучим наслідком фізичного впливу є заподіяння моральної шкоди.

Процесуальні гарантії виконання постанови про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення

Неухильному виконанню підлягають обидва види індивідуальних правових актів, що виносяться за результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення, а саме постанова про призначення адміністративного покарання і постанову про припинення провадження у справі. Стосовно до обох видів постанов встановлені рівнозначні процесуальні гарантії їх винесення (див. Ч. 1, 11 ст. 29.9), оскарження (ст. 30.1), оскарження в наглядових інстанціях (ч. 1 ст. 30.12), опротестування прокурором (ч. 1 ст. 30.10), а також на стадії виконавчого провадження (див. ст. 31.1-31.11 КоАП).

Завершальна стадія виконавчого провадження

На завершальній стадії виконавчого провадження процесуальні дії, встановлені постановою про призначення адміністративного покарання, припиняються у зв'язку з виконанням зазначеної постанови, або внаслідок неможливості його виконання. Виконавче провадження зупиняється в момент прийняття уповноваженою посадовою особою правового акта:

  • o підтверджує застосування до порушника заходів майнового впливу або фізичного примусу, обумовлених призначеним покаранням;
  • o свідчить про неможливість виконання покарання (ст. 31.7, ч. 2, 3 ст. 31.10 КоАП).

Посадові особи, до відання яких віднесено виконання постанови про призначення адміністративного покарання, ініціюють процедуру припинення виконавчого провадження за наявності обставин, зазначених у статті 31.7 КпАП. Однак якщо зазначені обставини встановлені до звернення постанови до виконання, рішення з питання про припинення виконавчого провадження приймаються суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову.

Принесення прокурором протесту на вступило в законну силу постанова про призначення адміністративного покарання (за винятком постанови про адміністративний арешт) зупиняє виконання постанови на будь процесуальної стадії, що передує винесенню постанови про припинення виконавчого провадження (див. Ст. 31.6, ч. 4 ст. 31.8 КоАП ). Після проведення процесуальних дій, на завершальній стадії виконай

тельного виробництва постанову про призначення адміністративного покарання повертається судді, органу, посадової особи, який виніс постанову, - лише зазначені суб'єкти вправі припинити виконавче провадження (в цьому випадку відповідно до ч. 4 ст. 31.8 КоАП виноситься постанова). Таким чином, суддя, орган, посадова особа, що порушили виконавче провадження (див. Ч. 1 ст. 31.3 КоАП), уповноважені припинити виконання процесуальних дій, обумовлених винесеним ними постановою про призначення адміністративного покарання. Судові пристави-виконавці, посадові особи органів внутрішніх справ, прикордонних та інших органів адміністративної юрисдикції, до відання яких віднесено безпосереднє здійснення зазначених процесуальних дій, вправі виступити з ініціативою їх припинення.

 
<<   ЗМІСТ   >>