Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Законні представники фізичної та юридичної особи

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 25.3 КоАП захист прав і законних інтересів фізичної особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, чи потерпілого, які є неповнолітніми або за своїм фізичним або психічним станом позбавлених можливості самостійно реалізувати свої права, здійснюють їх законні представники.

Законними представниками фізичної особи є її батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники. За змістом ст. 25.3 КоАП маються на увазі три категорії неповнолітніх осіб:

  • o неповнолітні особи, щодо яких порушено справу про адміністративне правопорушення;
  • o неповнолітні правопорушники - особи, щодо яких винесено постанову про призначення адміністративного покарання;
  • o неповнолітні потерпілі особи, які не досягли 18 років.

На відміну від перших двох категорій неповнолітніх до неповнолітніх особам, яким адміністративним правопорушенням заподіяно моральну, фізичну (тілесний) шкода або майновий збиток, відносяться також і малолітні, які не досягли 14 років.

Законним представником юридичної особи, за змістом ч. 2 ст. 25.4 КоАП, крім його керівника, може бути керівник його представництва, філії, призначений юридичною особою і діє на підставі його доручення.

Законні представники вправі здійснювати захист прав і законних інтересів на всіх етапах провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені КпАП, - від порушення зазначеної справи до набрання законної сили постанови про призначення адміністративного покарання або про припинення провадження у справі про зазначене правопорушення.

За змістом КоАП процесуальні дії, здійснювані при виконанні постанови у справі про адміністративне правопорушення, не відносяться до виробництва у зазначеній справі. Однак законні представники вправі здійснювати захист прав та інтересів юридичної особи і на етапі виконавчого провадження - в процесі виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення.

Захисник і представник

Для надання юридичної допомоги особі, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, у провадженні у справі може брати участь захисник, для надання юридичної допомоги потерпілому - представник.

В якості захисника або представника до участі у провадженні у справі про адміністративне правопорушення допускаються адвокат чи інша особа.

Згідно з п. 1 ст. 2 Федерального закону від 31 травня 2002 № 63-Φ3 "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" адвокатом є особа, яка отримала в установленому даним Федеральним законом порядку статус адвоката і право здійснювати адвокатську діяльність. Адвокат є незалежним радником з правових питань.

Захисник надає юридичну допомогу особі, щодо якої порушено справу про адміністративне правопорушення, а також особі, щодо якої винесено постанову у вказаній справі. Захисник, представник вправі брати участь і в наступних процесуальних діях, передбачених КпАП, при перегляді постанов у справі або на етапі виконання постанови у справі.

Захисник має право приносити від імені підзахисного особи скарги на постанову про призначення адміністративного покарання, а також у тих випадках, коли це необхідно для забезпечення інтересів особи, яку він представляє, - на постанову про припинення провадження у справі. При наданні юридичної допомоги особі, щодо якої порушено справу про адміністративне правопорушення, захисник має право від його імені оскаржити заходи забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення (див. Ст. 27.1 КоАП).

Захисник і представник допускаються до участі у провадженні у справі з моменту складання протоколу про адміністративне правопорушення. При призначенні адміністративного покарання без складання протоколу у випадках, передбачених ч. 1 і 3 ст. 28.6 КоАП РФ, захисник має право надавати юридичну допомогу особі з моменту оформлення попередження або з моменту накладення (стягнення) адміністративного штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 25.12 КоАП до участі у провадженні у справі про адміністративне правопорушення в якості захисника і представника не допускаються особи у випадку, якщо вони є співробітниками державних органів, внаслідок порушення яких було порушено справу про адміністративне правопорушення, або якщо вони раніше виступали в якості інших учасників провадження у даній справі. Стосовно до процесуальної діяльності захисника в даному випадку мається на увазі не адвокат, а інша особа, яка бере участь у провадженні у справі в якості захисника. Адвокат не мають права суміщати адвокатську діяльність з іншою оплачуваною діяльністю, за винятком наукової, викладацької та іншої творчої діяльності.

 
<<   ЗМІСТ   >>