Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Суб'єкти юрисдикційного провадження

Особа, яка підозрюється у вчиненні адміністративного правопорушення

До учасників провадження у справі про адміністративне правопорушення відносяться особи, які здійснюють процесуальні дії, встановлені гл. 25 КпАП.

Під особою, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, мається на увазі фізична особа, в тому числі і наділене правомочностями посадової особи, індивідуальний підприємець, а також юридична особа (див. Ст. 2.3-2.6, 2.10 КоАП).

Зазначені особи надалі до винесення суддею, органом, посадовою особою постанови по справі відносяться до підозрюваних у вчиненні адміністративного проступку. КоАП відрізняє права та обов'язки осіб, щодо яких порушено провадження у справі про адміністративне правопорушення, від прав і обов'язків осіб, які залучаються до адміністративної відповідальності.

Суддя, орган, посадова особа, у віданні яких знаходиться провадження у зазначеній справі, вправі визнати обов'язковою присутність особи, щодо якої ведеться провадження у справі, при підготовці до розгляду даної справи. Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, вправі користуватися послугами перекладача у випадках, передбачених ч. 2 ст. 24.2 КоАП.

Потерпілий. Моральний, фізичний (тілесний), репутаційний шкоду, майновий збиток, заподіяний потерпілому

Згідно з ч. 1 ст. 25.2 КоАП потерпілим є фізична або юридична особа, яким адміністративним правопорушенням заподіяно фізичний (тілесний), моральний або репутаційний шкоду або майновий збиток.

Під моральною шкодою (фізичними або моральними стражданнями) розуміється шкода, заподіяна особі діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину інші нематеріальні блага, а також в інших випадках, передбачених федеральним законом (див. Ст. 151 ЦК).

Наслідком протиправних посягань на інтереси суб'єкта підприємництва може бути заподіяння не тільки майнової шкоди, а й репутаційного шкоди правоохоронюваним інтересам індивідуального підприємця або комерційної організації (див. Ч. 2 ст. 3.1 КоАП, а також диспозицію ст. 5.13 КоАП).

Під фізичним (тілесним) шкодою, за змістом КпАП, мається на увазі легкий шкода здоров'ю, заподіяну адміністративним правопорушенням. Заподіяння протиправним діянням тяжкого, а також середньої тяжкості шкоди здоров'ю людини, як правило, несумісно з адміністративною відповідальністю і кваліфікується як злочин у випадках, передбачених Кримінальним кодексом.

Протиправним діянням може бути завдано шкоди (збитків) рухомим майновим об'єктам або нерухомості, що знаходяться у потерпілого у власності або на інших законних підставах. Шкода, заподіяна в зазначених випадках, за змістом ст. 4.7 КоАП, є майновим збитком. Шкода або майновий збиток, заподіяний особі або майну громадянина, а також майну юридичної особи адміністративним правопорушенням, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка заподіяла шкоду.

При заподіянні потерпілій фізичній особі одночасно морального, тілесного шкоди і майнової шкоди компенсація моральної або репутаційного шкоди здійснюється незалежно від підлягає відшкодуванню майнової шкоди.

Потерпілий повинен бути присутнім при розгляді справи про адміністративне правопорушення; його обов'язок з'явитися за викликом судді, органу, посадової особи, у провадженні яких знаходиться справа, передбачена тільки у разі опитування потерпілого як свідка (див. ст. 25.6 КоАП).

Потерпілий вправі оскаржити постанову про призначення адміністративного покарання, а також постанову про припинення провадження у справі (порядок оскарження та розгляду скарги визначено ст. 30.1-30.8 КоАП).

Потерпілий вправі користуватися послугами перекладача у випадках, передбачених ст. 24.2 КоАП.

 
<<   ЗМІСТ   >>