Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Юрисдикційні органи та їх посадові особи

Розгляд справи про адміністративне правопорушення

Під стадією розгляду справи про адміністративне правопорушення розуміються процесуальні дії, здійснювані після складання протоколу про адміністративне правопорушення і попередні винесенню постанови (рішення) про призначення адміністративного покарання.

Проведення конкретних процесуальних дій обумовлено особливостями провадження у справі про дане правопорушення - у всякому разі, КпАП встановлено обставини, що підлягають з'ясуванню на стадії підготовки до розгляду справи про адміністративне правопорушення (див. Ст. 29.1) і безпосередньо при його розгляді (див. Ч. 1 ст. 29.7).

За змістом КоАП застосування заходів адміністративного припинення (див. Ст. 27.1) і проведення адміністративного розслідування (див. Ч. 1 ст. 28.7), як правило, здійснюються до передачі справи на розгляд.

Залежно від особливостей провадження у даній справі деякі процесуальні дії не є обов'язковими, наприклад, адміністративне розслідування проводиться тільки стосовно окремих адміністративних правопорушень у випадках, передбачених ч. 1 ст. 28.7 КоАП, а застосування заходів адміністративного припинення обумовлено цілями провадження у справі і також відноситься до факультативним діям, які вправі здійснювати уповноважена посадова особа. При цьому слід відмежовувати повноваження з розгляду справи про адміністративне правопорушення, віднесені до обов'язків посадової особи, від повноважень, здійснюваних відповідно до компетенції даної посадової особи, але аж ніяк не завжди є його обов'язками.

За наявності обставин, не сумісних з провадженням у справі про адміністративне правопорушення (див. Ст. 24.5 КоАП), на етапах, що передують його розгляду, ці обставини підлягають відповідній процесуальній оцінці, а провадження у зазначеній справі має бути негайно припинено до передачі справи на розгляд . Встановлення таких обставин, а також їх оцінка і кваліфікація при підготовці до розгляду справи або при його розгляді, як правило, свідчать про неналежні діях відповідних посадових осіб (див. Ст. 28.9 КоАП).

Судді, публічні органи та посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

Судді, органи, посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, визначені гл. 23 КпАП.

Суть архітектоніки розглянутої глави Кодексу в особливому, найбільш адаптивному з позицій законодавця викладі процесуальних норм відповідних статей. При цьому текст статей гл. 23 випереджається зазначенням про органи (рідше - про органи та установах), уповноважених розглядати справи про даний адміністративне правопорушення повністю або у відповідній зазначеної в тексті частини (див. Ч. 1 в ст. 23.3-23.78).

Частина 2 ст. 23.3-23.78 найбільш типова у своєму побудові і, як правило, містить структурно схожу інформацію про посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у ч. 1 цих статей.

Необхідно також усвідомити точний сенс імперативності адміністративно-юрисдикційних повноважень посадових осіб, уповноважених розглядати справи про відповідний правопорушення, - сенс часто імпліцитний при поверхневому сприйнятті тексту.

При тлумаченні тексту ст. 23.3-23.78 в частині права посадових осіб розглядати справи про відповідний правопорушення слід мати на увазі, що посадова особа зобов'язана розглянути справу про адміністративне правопорушення, за винятком таких випадків:

  • o порушення встановленої ст. 23.1-23.78 підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення (див. П. 5 ч. 1 ст. 29.4);
  • o недотримання порядку формування справи, складання протоколу та інших документів відповідно до вимог, встановлених Кодексом (див. п. 4 ч. 1 ст. 29.4);
  • o передача посадовою особою, до якого надійшла справа про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 23.1, на розгляд судді гарнізонного військового суду, судді районного суду, судді арбітражного суду, мировому судді, залежно від підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення суддями, встановленої відповідно абз. 1-4 ч. 3 ст. 23.1;
  • o стосовно порушень правил дорожнього руху, вчиненим неповнолітніми, а також справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 11.18, посадова особа, до якої надійшло справу про таке правопорушення, вправі передавати відповідну справу на розгляд комісіям у справах неповнолітніх і захисту їх прав.

Обов'язком комісій у справах неповнолітніх і захисту їх прав є розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 5.35, 5.36, 6.10, 20.22, а також інших справ про адміністративні правопорушення (за винятком зазначених у попередньому абзаці).

Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення встановлюється, згідно КпАП, відповідним органом адміністративної юрисдикції, яким стосовно до ст. 23.3 і подальшим статтями гл. 23, як правило, є орган виконавчої влади, і передбачає розгляд справи на основі єдиноначальності по перевазі одним з уповноважених посадових осіб. Розгляд справи про адміністративне правопорушення може бути віднесено до відання посадових осіб інших державних органів (державних установ), що складаються при відповідному федеральному міністерстві, відомстві, але не входять до структури федеральних органів виконавчої влади.

У рідкісних випадках гл. 23 передбачає одночастинна структуру статті, якою безпосередньо встановлені юрисдикційні органи та їх посадові особи (див. Ст. 23.11).

Таким чином, за змістом гл. 23 розгляд справи про адміністративне правопорушення є обов'язком посадової особи, уповноваженої відповідним юрисдикційним органом.

Справи про адміністративні правопорушення, зазначених у ч. 1 ст. 23.1, розглядаються тільки суддями, проте в окремих випадках гл. 23 все ж передбачає розгляд справ, підвідомчих суддям відповідно до ч. 1 цієї статті, також і іншими посадовими особами. Так, справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 20.23, провадження в яких здійснюється у формі адміністративного розслідування, розглядаються суддями районних судів, у випадках, що не вимагають проведення адміністративного розслідування, - світовими суддями (СР ч. 1 і абз. 2, 4 ч. 3 cт. 23.1).

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 23.46 КпАП справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 20.23, розглядаються директором ФСБ Росії, його заступниками, керівниками територіальних органів ФСБ Росії, їх заступниками. Відповідно до ч. 1 ст. 23.3 справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 20.23, розглядаються начальниками територіальних управлінь (відділів) ОВС і прирівняних до них ОВС, їх заступниками, начальниками територіальних відділів (відділень) поліції, їх заступниками, начальниками лінійних управлінь (відділів, відділень) ОВС на транспорті, їх заступниками (див. П. 1 , 2 ч. 2 ст. 23.3).

Таким чином, КоАП зараховує розгляд справ про дані адміністративні правопорушення до відання різних посадових осіб, які не розмежовуючи при цьому їх процесуальних обов'язків.

Посадова особа, до якого надійшла справа про адміністративне правопорушення, вправі самостійно здійснювати всі процесуальні дії, віднесені КоАП до ведення посадової особи, або передати його на розгляд судді гарнізонного військового суду, судді арбітражного суду або мировому судді відповідно до підвідомчості розгляду суддями справ про адміністративні правопорушення, встановленої ч. 3 ст. 23.1.

 
<<   ЗМІСТ   >>