Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність

Особливості кваліфікації обставин, що обтяжують відповідальність

На відміну від обставин, що пом'якшують відповідальність, ознаки, що обтяжують відповідальність, зафіксовані в КпАП і не можуть бути змінені (доповнені) законами суб'єктів РФ, при цьому посадова особа юрисдикційного органу при кваліфікації правопорушення керується переліком таких обставин. До таких обставин відносяться тільки діяння порушника - фізичної або юридичної особи, здатні збільшити суспільно небезпечні наслідки проступку.

Крім обставин, що обтяжують відповідальність, встановлених п. 1-6 ч. 1 ст. 4.3 КоАП, такі обставини можуть бути визначені окремими складами правопорушень Особливої частини КоАП і в цьому сенсі перелік таких обставин, визначений ч. 1 ст. 4.3, не є вичерпним (див. Ч. 3 ст. 4.3 КоАП).

Для адміністративних проступків фізичної особи з обтяжуючими ознаками характерна вина у формі прямого умислу, при цьому виявляються ознаки протиправного умисного діяння. Останнє являє собою мотивовану з погляду правопорушника акт, наслідком якого може бути заподіяння шкоди потерпілому (тілесного (фізичного), моральної шкоди або майнової шкоди) або державі. Правопорушник (найчастіше при фізичному впливі на потерпілого) усвідомлює, що його дії суперечать не тільки нормам моралі, а й правовим розпорядженням. При мотивації своєї дії правопорушник виходить з помилкового припущення про його корисність з точки зору захисту особистого чи суспільного блага. Зокрема, це може відбуватися в силу необізнаності порушника з нормативними правовими актами, що встановлюють адміністративний делікт, що, однак, не звільняє його від відповідальності.

Види обставин, що обтяжують відповідальність, особливості їх врахування при розгляді справи про адміністративне правопорушення

Підсилюють суспільну небезпеку групові правопорушення, а також залучення до них неповнолітніх. Ознаки групового правопорушення кваліфікуються за спільної участі двох або більше осіб у вчиненні умисного адміністративного проступку. Адміністративна відповідальність співучасників такого правопорушення визначається характером і ступенем фактичного участі кожного з них у вчиненні суспільно небезпечного діяння. Частина 1 ст. 4.3 КпАП передбачає кваліфікуючі ознаки обставин, що обтяжують відповідальність, залежно від ступеня суспільної небезпеки діяння організатора, виконавця чи іншого співучасника адміністративного правопорушення. У деяких випадках відмінності в ступені суспільної небезпеки організатора і інших співучасників можливі на основі аналізу непрямих ознак, наприклад дії по залученню неповнолітнього в правопорушення припускають різну ступінь суспільної небезпеки особи, що організував вчинення неповнолітньою проступку або керував його виконанням (організатора), або схилив неповнолітнього до скоєння проступку (підбурювача), та особи, безпосередньо вчинила або брав участь у скоєнні проступку (виконавця).

Обставини не можуть бути враховані в якості обтяжуючих відповідальність, якщо вони передбачені в якості кваліфікуючої ознаки нормами про відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення. При цьому повинен прийматися до уваги будь-який з ознак, встановлених диспозицією правової норми, якщо він передбачає застосування більш обтяжливих адміністративних покарань, і тому немає необхідності в кваліфікації цих ознак в якості обтяжуючих відповідальність обставин.

Таким чином, обставини, що обтяжують відповідальність, у деяких випадках вже передбачені відповідними нормами статей Особливої частини КпАП, зокрема, продовження протиправної поведінки всупереч вимогам про його припинення кваліфікується як непокора законному розпорядженню посадової особи (ст. 19.3). Наявність таких обставин у зазначених випадках свідчить про значної суспільної небезпеки правопорушення і тягне за собою застосування адміністративних покарань, що передбачають не тільки майнові обмеження, але і обмежують право на свободу пересування порушника (наприклад, внаслідок непокори законній вимозі посадової особи може бути призначений адміністративний арешт).

Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність, кваліфікуються незалежно від змісту суспільно небезпечних наслідків, зокрема, для їх встановлення не має значення розмір майнової шкоди, заподіяної порушником. Таким чином, для кваліфікації обтяжуючих відповідальність обставин приймаються до уваги дії порушника, але не їх суспільно небезпечні наслідки. Заподіяння майнової шкоди, фізичного (тілесного), морального або репутаційного шкоди відповідно до ч. 1 ст. 4.3 КоАП не відноситься до обставин, що обтяжує відповідальність, однак шкідливість діяння завжди враховується в якості кваліфікуючої ознаки при призначенні адміністративного покарання, що передбачено відповідними нормами про адміністративну відповідальність (наприклад, ст. 12.24, ч. 2 ст. 12.27, ч. 2 ст. 12.30 КоАП).

Всі обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність, відносяться до факультативним кваліфікуючою ознаками, посадова особа юрисдикційного органу, керуючись своїм правосвідомістю, вправі і не розглядати такі обставини як обременяющих (див. Ч. 1 ст. 4.3 КоАП).

Стосовно до податкових правопорушень встановлено єдина обставина, обтяжуюча відповідальність: відповідно до п. 2 ст. 112 НК такою обставиною визнається рецидив податкового правопорушення.

 
<<   ЗМІСТ   >>