Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Обов'язкові роботи

Види правообмежень обумовлених обов'язковими роботами

Обов'язкові роботи полягають у виконанні порушником - фізичною особою у вільний від основної роботи, служби чи навчання час суспільно корисних робіт.

Обов'язкові роботи призначаються при вчиненні порушень законодавства про зборах, мітингах, демонстраціях, ходах і пікетування у випадках, встановлених ч. 1-6 ст. 20.2 (порушення порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування), а також при вчиненні порушень громадського порядку, передбачених ст. 20.22 (організація масового одночасного перебування або пересування громадян у громадських місцях, що спричинило порушення громадського порядку) і ст. 20.18 КоАП (блокування транспортних комунікацій).

Обов'язкові роботи призначаються суддями районних судів на строк від 20 до 200 годин і відбуваються не більш як чотири години на день.

Обов'язкові роботи являють собою єдине адміністративне покарання, обчислювана годинах, його граничні терміни установлені при вчиненні правопорушень, передбачених ч. 4, 6 ст. 20.2 і ч. 2 ст. 20.22 КоАП у разі заподіяння тілесного шкоди або майнової шкоди (про особливості правообмежень, пов'язаних із застосуванням обов'язкових робіт, див. Також параграф 11.16 цього видання).

Ухилення від відбування обов'язкових робіт кваліфікується за ч. 4 ст. 20.25 КоАП.

Обов'язкові роботи як альтернативне адміністративне покарання

Обов'язкові роботи завжди застосовуються в якості покарання, альтернативного адміністративному штрафу, обчислювальному у фіксованій грошовій сумі в розмірах, встановлених тільки стосовно до розглянутим вище порушень громадського порядку. Граничний розмір адміністративного штрафу, який обчислюється на основі вищевказаного критерію, встановлений для громадян в сумі 300 тис. Руб., При вчиненні правопорушень, передбачених ч. 4, 6, 7 ст. 20.2 і ч. 2 ст. 20.22 КоАП. При вчиненні правопорушень посадовими особами його граничної розмір становить 600 тис. Руб. (див. ч. 4, 7 ст. 20.2 та ч. 2 ст. 20.22 КоАП).

Максимальний розмір адміністративного штрафу, який обчислюється у фіксованій грошовій сумі, при вчиненні громадянами розглянутих порушень громадського порядку в 60 разів перевищує його граничні розміри, встановлені при скоєнні інших адміністративних правопорушень.

Загальні правила призначення адміністративного покарання

Суб'єктивні та об'єктивні фактори, що враховуються при призначенні покарання

Адміністративне покарання може бути призначено в межах, встановлених санкцією відповідної правової норми; за одне адміністративне правопорушення може бути застосоване основне або основне і додаткове покарання. При вчиненні кількох адміністративних правопорушень адміністративне покарання призначається за кожне з них у відповідності зі ст. 4.4 КоАП.

При призначенні адміністративного покарання повинні бути враховані суб'єктивні й об'єктивні чинники, встановлені ч. 2, 3 ст. 4.1 КоАП, що характеризують суспільну небезпеку діяння. До них відносяться майнове і фінансове становище порушника - фізичної, юридичної особи, а також обставини, що пом'якшують і обтяжують адміністративну відповідальність. Вчинення адміністративного правопорушення може бути обумовлено наявністю зазначених факторів, тому вони підлягають юридичній оцінці при кваліфікації правопорушення і призначення адміністративного покарання.

При оцінці особистості винного фізичної особи (ч. 2 ст. 4.1 КоАП) враховуються обставини, що характеризують його приватну (суспільну), трудову (підприємницьку) діяльність, приймається до уваги психоемоційна оцінка порушником суспільно небезпечних наслідків проступку. З метою об'єктивної кваліфікації провини повинні бути розглянуті не тільки дані самого правопорушника, а й свідчення громадян (рідних і близьких правопорушника, його співробітників та ін.), Що підтверджують або спростовують їх.

Оцінюючи обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, орган чи посадова особа, що беруть участь у провадженні у справі, зобов'язані виходити з принципу рівності всіх громадян перед законом і судом (ч. 1 ст. 19 Конституції РФ), який означає невідворотність застосування санкцій до всім громадянам, які вчинили правопорушення (злочини і проступки), незалежно від статі, раси, національності, майнового і посадового становища, а також інших обставин. При з'ясуванні в процесі провадження у справі характеру вини правопорушника повинні бути проаналізовані всі особливості суб'єктивної сторони складу адміністративного проступку, що дозволяють ідентифікувати ознаки умисного або необережного діяння, а також наявність обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність.

Оцінка факторів, що характеризують майнове становище порушника

При оцінці майнового стану правопорушника - фізичної, юридичної особи повинно бути виявлено наявність або відсутність причинного зв'язку між майновим статусом особи досконалим провиною. Зокрема, порушення юридичною особою норм і правил, обумовлене відсутністю належних майнових і фінансових передумов легітимною діяльності, не може бути поставлено в відповідальність юридичній особі (СР ч. 2 ст. 2.1 та ч. 3 ст. 4.1 КоАП).

Особа, притягнута до відповідальності, зобов'язана виконати припис нормативного правового акта, за порушення якого було призначено адміністративне покарання (ч. 4 ст. 4.1 КоАП). Як правило, адміністративна відповідальність настає внаслідок невиконання особою обов'язків, встановлених федеральним законом, проте в деяких випадках кваліфікація проступку обумовлена неналежним здійсненням прав особи (ст. 19.1 КоАП).

Альтернатива при призначенні адміністративного покарання

Сутність альтернативи

Суддя чи інша посадова особа, до відання якого віднесено розгляд справи про адміністративне правопорушення і винесення постанови про призначення адміністративного покарання, зобов'язаний призначати покарання, розмірне суспільної небезпеки діяння. Судді надається належна альтернатива дій щодо застосування адміністративних покарань, що встановлюють обмеження особистих прав порушника, насамперед права на свободу та особисту недоторканність, права на свободу праці та інших особистих, а також майнових прав, здійснення яких неможливе при введенні зазначених правоограничения Адміністративне покарання у вигляді адміністративного арешту, як правило, являє собою покарання, альтернативне адміністративному штрафу, а при призначенні обов'язкових робіт така альтернатива передбачена у всіх випадках.

Альтернативні і безальтернативні адміністративні покарання

Наявність альтернативи при призначенні адміністративного покарання означає можливість посадової особи застосувати покарання, відповідне значущості майнової шкоди, тілесного (фізичного), морального або репутаційного шкоди, заподіяної приватноправових або громадським інтересам. При вчиненні правопорушень, пов'язаних з вираженою шкідливістю правоохоронним інтересам, такої альтернативи не існує і посадова особа зобов'язана застосувати покарання, встановлене санкцією відповідної статті. До безальтернативним відносяться покарання з фіксованим розміром адміністративного штрафу, а також інші адміністративні покарання, що підлягають застосуванню відповідно до санкцією статті.

 
<<   ЗМІСТ   >>