Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Кваліфікація провини

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

  • o знати кваліфікуючі ознаки індивідуальної і корпоративної вини;
  • o вміти встановлювати наявність ознак, осудних в відповідальність фізичній особі або організації, відмежовувати їх від ознак, несумісних з кваліфікацією провини;
  • o володіти практичними навичками кваліфікації провини публічних або приватноправових юридичних і фізичних осіб.

Кваліфікація індивідуальної провини

Передумови кваліфікації індивідуальної провини

КпАП встановлено різні ознаки провини стосовно до кваліфікації індивідуального та корпоративного правопорушення.

Кваліфікація індивідуальної провини обумовлена наявністю психологічних і дидактичних критеріїв. Психологічні критерії вини у формі умислу і необережності уніфіковані і застосовуються у всіх випадках кваліфікації індивідуальної провини. Наявність формально юридичних (дидактичних) критеріїв вини обумовлений політико-правовими передумовами. Політичні передумови являють собою домінуючий фактор, що визначає становлення і розвиток будь-якої галузі публічного законодавства. Відповідно до них особи, причетні до владної діяльності, визначають вибіркове застосування заходів громадського примусу, керуючись при цьому корпоративними інтересами, найважливішим з яких є забезпечення стабільності влади, в цих цілях визначаються і належні методи правової регламентації, і тим самим, встановлюються правові передумови кваліфікації провини. Відповідно до формально-юридичними критеріями кваліфікація індивідуальної провини обумовлена наявністю шести груп фізичних осіб з різним юрисдикційним статусом, а саме: посадових осіб приватного та публічного права (ст. 2.4), фізичних осіб правоохоронної та військової служби (див. Ч. 1, 2 ст. 2.5), посадових осіб державної служби (ч. 2 ст. 1.4), неповнолітніх (ч. 2 ст. 2.3), індивідуальних підприємців та іноземних фізичних осіб (ч. 3 ст. 2.6). Стосовно трьом вищезазначеним групам подразумеваются посадові особи, наділені різними юрисдикційними правами та обов'язками залежно від замещаемой ними посади правоохоронної, військової та державної цивільної служби. Для кваліфікації індивідуального діяння, вчиненого фізичною особою однієї з розглянутих вище груп наявність психологічних критеріїв провини не є домінуючим фактором. Правопорушення не може бути поставлено в відповідальність іноземним фізичним особам та посадовим особам державної служби, наділеним імунітетом від адміністративної відповідальності, а щодо фізичних осіб правоохоронної та військової служби, а також неповнолітніх замість заходів адміністративного примусу застосовуються менш обтяжливі публічні санкції. Наявність імунітету від адміністративної відповідальності означає наділення фізичної особи юрисдикційними правами з одночасним звільненням його від юрисдикційних обов'язків. Така фізична особа вправі брати участь у реалізації публічних процедур, наприклад, оскаржити застосування заходів адміністративного припинення у вигляді затримання або огляду транспортного засобу, причому скарга може бути і вербальної, в цьому випадку фізична особа вимагає припинення примусових дій, обумовлених застосуванням таких заходів.

Політичні передумови введення імунітету завжди домінують і зумовлюють зміст всіх наступних юрисдикційних дій. Імунітет від адміністративної відповідальності обумовлений політичною доцільністю незастосування до вітчизняних фізичним особам публічних санкцій, встановлених щодо інших фізичних осіб-порушників. Відносно іноземних фізичних осіб імунітет встановлюється на основі міжнародного договору, тобто і в цьому випадку імунітет обумовлений політичною ініціативою глави держави. Встановлення імунітету означає введення виборчих методів застосування норм права, відповідно до яких проступок не може бути поставлений в відповідальність державній посадовій особі.

Таким чином, при кваліфікації індивідуальної провини враховуються психологічні або дидактичні критерії провини, застосування останніх юридично формалізована і пов'язано з особливостями законодавчої регламентації, відповідно до якої встановлюються особливі юрисдикційні критерії індивідуальної провини. Залежно від істоти діяння індивідуальні підприємці притягуються до відповідальності як посадові особи, в якості самостійних суб'єктів адміністративної відповідальності або як корпоративних утворень (ст. 7.34, прим. 1 до ст. 16.1, прим. До ст. 18.1 КоАП), однак і в цьому останньому випадку кваліфікація провини виробляється на основі психологічних, а не корпоративних критеріїв.

Кореляція психологічних і формально-юридичних (дидактичних) критеріїв індивідуальної провини обумовлена також наявністю матеріальних (об'єктивувати) і суб'єктивних факторів. Встановлення психологічних критеріїв завжди пов'язане з аналітичними публічними процедурами, насамперед - з процедурами публічного доказування, в ході яких підлягають акумуляції вербальні відомості, а також документована інформація. Публічні процедури забезпечуються інтелектуальними можливостями посадових осіб юрисдикційного органу, а їх результат завжди об'єктивованим у вигляді відповідного масиву інформації, що підлягає аналітичному дослідженню в якості доказів у справі про адміністративне правопорушення.

Встановлення корпусом законодавців формально-юридичних критеріїв пов'язано з суб'єктивними, насамперед - політичними чинниками - фракційним лобіюванням в органі законодавчої влади з подальшим втіленням політичної волі представницького органу в прийнятому їм законі. Суб'єктивізм таких факторів обумовлений непостійністю економічної і політичної кон'юнктури, що визначають відповідні їм методи законодавчої техніки. Політичне маніпулювання являє собою домінуючий фактор, предопределяющий наступні публічні процедури законодавчої регламентації. Передумови встановлення дидактичних критеріїв не залежить від об'єктивних потреб нормативно-правового регулювання, навпаки, вони завжди персоніфіковані, суб'єктивні, оскільки призначені для забезпечення індивідуальних або корпоративних потреб суб'єктів приватного та публічного права.

 
<<   ЗМІСТ   >>