Повна версія

Головна arrow Право arrow Авторське право

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Юридична відповідальність за порушення авторських і суміжних прав

Цивільно-правова (майнова) відповідальність

Поняття цивільно-правової відповідальності

Юридична відповідальність є одним з інститутів охорони та захисту авторських і суміжних і ними прав. Цивільно-правова відповідальність - це санкція за правопорушення, що викликає для порушника негативні наслідки у вигляді позбавлення суб'єктивних цивільних прав або покладання нових або додаткових цивільно-правових обов'язків [1].[1]

Такий вид відповідальності настає за наявності підстави і умов. Підставою є порушення суб'єктивного цивільного права.

Умовами настання цивільно-правової відповідальності є:

 • - Наявність збитків (шкоди). Під шкодою розуміються ті негативні наслідки, які настали в майновій сфері потерпілого в результаті цивільного правопорушення [2];[2]
 • - Протиправність поведінки, тобто порушення діями або бездіяльністю норм права, а також суб'єктивного цивільного права без належного на те правомочності. Необхідно відзначити, що законом передбачаються випадки, коли відшкодуванню підлягає шкода, заподіяна правомірними діями (ст. 1067 ЦК України).

Стосовно до договірних відносин, як зазначає Д. Н. Кархалев, протиправність виражається в порушенні договору, а також суб'єктивного права уповноваженої особи даного зобов'язального правовідносини [3];[3]

 • - Причинний зв'язок між протиправною поведінкою і настанням шкоди, яка представляє собою об'єктивну конкретну зв'язок двох (або більше) явищ, одне з яких (причина) в силу об'єктивних законів розвитку матеріального світу викликає інше (нове, не тотожне) явище (слідство) [4 [4]];
 • - Наступним умовою є вина. Вина це психічне ставлення правопорушника до своєї протиправної поведінки та її наслідків. Відповідно до п. 1 ст. 401 ЦК України особа, яка не виконала зобов'язання або виконала його неналежним чином, несе відповідальність за наявності вини (умислу або необережності), крім випадків, коли законом або договором передбачено інші підстави відповідальності.

Особа визнається невинуватою, якщо при тому ступені турботливості та обачності, яка від нього потрібна по характеру зобов'язання та умовами обороту, воно вжило всіх заходів для належного виконання зобов'язання.

Крім ст. 401 ГК РФ, поняття провини згадується також у ст. 1064 і 1250 ГК РФ.

Цивільно-правова відповідальність серед інших видів юридичної відповідальності застосовується за порушення виключних прав, у тому числі на об'єкти авторських і суміжних прав (рис. 9.1).

Вищевказані норми в якості суб'єктів цивільної відповідальності виділяють фізичних та юридичних осіб.

Федеральним законом від 02.07.2013 № 187-ФЗ в ГК РФ введена ст. 1253.1, регулююча особливості відповідальності інформаційного посередника. Відповідно до положень даної статті особа, яка здійснює передачу матеріалу в інформаційно-телекомунікаційної мережі, в тому числі в мережі "Інтернет", особа, яка надає можливість розміщення матеріалу або інформації, необхідної для його отримання з використанням інформаційно-телекомунікаційної мережі, особа, яка надає можливість доступу до матеріалу у цій мережі, - інформаційний посередник - несе відповідальність за порушення інтелектуальних прав в інформаційно-телекомунікаційній мережі на загальних підставах, передбачених ГК РФ, за наявності вини. Таким чином, вина є обов'язковою умовою настання відповідальності для інформаційного посередника.

Крім того, зазначеною нормою передбачені випадки, коли інформаційний посередник звільняється від відповідальності. Зокрема, інформаційний посередник, що здійснює передачу матеріалу в інформаційно-телекомунікаційній мережі, що не песет відповідальність за порушення інтелектуальних прав, що відбулося в результаті цієї передачі, при одночасному дотриманні наступних умов:

 • 1) він не є ініціатором цієї передачі і не визначає одержувача зазначеного матеріалу;
 • 2) він не змінює вказаний матеріал при наданні послуг зв'язку, за винятком змін, здійснюваних для забезпечення технологічного процесу передачі матеріалу;

Види цивільно-правової відповідальності за порушення виключних прав

Рис. 9.1. Види цивільно-правової відповідальності за порушення виключних прав

3) він не знав і не повинен був знати про те, що використання відповідних результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації особою, котра ініціювала передачу матеріалу, що містить відповідні результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації, є неправомірним.

Інформаційний посередник, що надає можливість розміщення матеріалу в інформаційно-телекомунікаційної мережі, не несе відповідальність за порушення інтелектуальних прав, що відбулося в результаті розміщення в інформаційно-телекомунікаційній мережі матеріалу третьою особою або за його вказівкою, при одночасному дотриманні інформаційним посередником наступних умов:

 • а) він не знав і не повинен був знати про те, що використання відповідних результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації, що містяться в такому матеріалі, є неправомірним;
 • б) він у разі отримання в письмовій формі заяви правовласника про порушення інтелектуальних прав із зазначенням сторінки сайту і (або) мережевої адреси в мережі "Інтернет", на яких розміщений такий матеріал, своєчасно прийняв необхідні і достатні заходи для припинення порушення інтелектуальних прав. Перелік необхідних і достатніх заходів та порядок їх здійснення можуть бути встановлені законом.

Незважаючи на те, що в перерахованих вище випадках інформаційний посередник звільняється від відповідальності, до нього можуть бути пред'явлені в установленому законом порядку вимоги про захист інтелектуальних прав.

 • [1] Іоффе О. С. Зобов'язальне право. М, 1975. С. 97.
 • [2] Див .: Калмиков Ю. X. Відшкодування шкоди, заподіяної майну. Саратов. 1965. С. 47; Овсієнко В. В. Проблеми відшкодування збитків у господарському праві: автореф. дні .... д-ра юрид. павук. Харків, 1972; Васькин В. В. Відшкодування збитків у цивільно-правових зобов'язаннях: автореф. дні .... канд. юрид. наук. Саратов, 1972.
 • [3] Кархалев Д. Н. Стадії цивільного правопорушення // Цивільне право. 2014. №2. С. 3.
 • [4] Красавчиков О. А. Цивільно-правова відповідальність // Радянське цивільне право: підручник: у 2 т. Т. I / під ред. О. А. Красавчикова. М.: Вища школа, 1985. С. 519.
 
<<   ЗМІСТ   >>