Повна версія

Головна arrow Право arrow Авторське право

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Права виробників фонограм

На міжнародному рівні правове регулювання виробників фонограм здійснюється Женевською конвенцією і Римською конвенцією.

Відповідно до норм російського законодавства виробником фонограми визнається особа, яка взяла на себе ініціативу і відповідальність за перший запис звуків виконання або інших звуків або відображень цих звуків. За відсутності доказів іншого виробником фонограми визнається особа, ім'я або найменування якого зазначено звичайним чином на примірнику фонограми і (або) його упаковці.

Виробнику фонограми належать права, передбачені ст. +1323 ГК РФ, які відображені на рис. 6.4.

Права виробника фонограми

Рис. 6.4. Права виробника фонограми

Виключне право на фонограму

Зміст виключного права на фонограму закріплено в ст. 1324 ГК РФ. Зокрема, виробнику фонограми належить виключне право використовувати фонограму у відповідності зі ст. Тисяча двісті двадцять дев'ять ГК РФ будь-яким не суперечить закону способом. Виробник фонограми може розпоряджатися виключним правом на фонограму.

Особа, якій таке право буде передано, іменується правовласником. Відповідно до чинного законодавства правовласник має право захищати свої права будь-якому законним способом. Як приклад можна привести судове рішення про стягнення компенсації за порушення виключних суміжних прав на фонограми музичних творів.

Судова практика

У процесі розгляду справи було встановлено наступне: між суспільством "С.Б.Л" і індивідуальним підприємцем А. (автор-виконавець, творчий псевдонім - М. Б.) 18.07.2005 був укладений договір № СБА-18072005/01 на придбання виключних майнових авторських і суміжних прав на використання пойменованих музичних творів, зазначених у додатку № 1.

Відповідно до розділів 3 та 4 договору всі виключні майнові авторські та суміжні права, обумовлені в договорі, належать на праві власності суспільству "С.Б.А" на території всього світу без винятку і протягом усього терміну дії суміжних та авторських прав з дня підписання договору.

Товариством "П" 09.10.2012 в належній йому торговій точці, розташованій за адресою: м Кемерово, пр. Леніна, буд. 117, універсам "П", був реалізований диск формату МРЗ "М. 5. Всі хіти. Вкл. Одинак ", що містить музичні твори, права на які належать суспільству" С.Б.А ". Реалізований диск не містить інформації про правовласників, поліграфія диска відрізняється від оригіналу, диск може обклеєний контрольною маркою правовласника.

Вважаючи незаконної реалізацію суспільством примірника диска формату МРЗ зі спірними фонограмами в відсутність відповідного ліцензійного договору, товариство "С.Б.А" звернулося до арбітражного суду з цим позовом.

Відмовляючи в задоволенні вимог, суд першої інстанції виходив з недоведеності приналежності суспільству "С.Б.А" виняткових суміжних прав на 34 фонограми.

Скасовуючи рішення і задовольняючи позовні вимоги, суд апеляційної інстанції керувався п. 1 ст. Тисяча двісті двадцять дев'ять, п. 1 ст. 1233, подп. 1 і 2 н. 1 ст. 1304, 1 311 ГК РФ, порахувавши неправомірної реалізацію суспільством "П" без дозволу правовласника - товариства "С.Б.А" спірних фонограм.

Висновки судів узгоджуються з роз'ясненнями Президії ВАС РФ, викладеними в п. 2 Огляду практики розгляду арбітражними судами справ, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність, затвердженого інформаційним листом від 13.12.2007 № 122.

На підставі положень ст. Тисяча двісті п'ятьдесят дві, 1301, 1311 ЦК України у випадках порушення виключного права на твір автор або інший правовласник поряд з використанням інших застосовних способів захисту і мір відповідальності, встановлених Кодексом, вправі вимагати від порушника компенсації в розмірі від 10 000 руб. до 5000000 крб.

При цьому судом апеляційної інстанції враховано, що кожне з музичних творів і фонограм, що містяться па спірному диску формату МРЗ, є самостійним об'єктом виключних прав, які підлягають захисту, тому правомірно стягнув компенсацію з розрахунку 10 000 руб. за неправомірне використання кожного з творів і фонограм [1].[1]

Зазначений судовий акт наочно демонструє позицію судових інстанцій на захист прав правовласника, який придбав виключні майнові авторські та суміжні права. Їх придбання суд порахував законним і вказав на необхідність отримання згоди правовласника будь-якою особою, бажаючим здійснювати реалізацію досліджуваних фонограм.

У той же час ст. Тисячі триста двадцять шість ГК РФ передбачає можливість публічного виконання фонограми без дозволу власника виключного права. Це стосується використання фонограми, опублікованої в комерційних цілях. При цьому таке виконання передбачає виплату винагороди власнику.

Збір з користувачів такої винагороди та його розподіл здійснюються організаціями з управління правами на колективній основі, мають державну акредитацію на здійснення відповідних видів діяльності.

Користувачі фонограм повинні представляти в організацію але управління правами на колективній основі звіти про використання фонограм, а також інші відомості та документи, необхідні для збирання і розподілу винагороди.

Винагорода розподіляється між правовласниками в пропорції, що становить 50% - виконавцям, 50% - виробникам фонограм. Розподіл винагороди між конкретними виконавцями, виготовлювачами фонограм здійснюється пропорційно фактичному використанню відповідних фонограм. Уряд РФ має право встановлювати ставки винагороди, а також порядок збору, розподілу та виплати винагороди.

Право на зазначення на примірниках фонограми і (або) їх упаковці свого імені або найменування та право на захист фонограми від спотворення діють і охороняються протягом всього життя громадянина або до припинення юридичної особи, яка є виробником фонограми.

Право на оприлюднення фонограми - право на здійснення дії, що вперше робить фонограму доступною для загального відома шляхом її опублікування, публічного показу, публічного виконання, повідомлення в ефір або по кабелю або іншим способом. При цьому опублікуванням (випуском у світ) є випуск в обіг примірників фонограми за згодою виробника в кількості, достатній для задоволення розумних потреб публіки.

Виробник фонограми здійснює свої права з дотриманням прав авторів творів та прав виконавців.

Права виробника фонограми визнаються і діють незалежно від наявності і дії авторських прав і прав виконавців.

Виключне право на фонограму діє протягом 50 років, починаючи з 1 січня року, наступного за роком, в якому був здійснений запис.

У разі оприлюднення фонограми в зазначений період виключне право діє протягом 50 років, починаючи з 1 січня року, наступного за роком, в якому вона була оприлюднена (ст. 1327 ЦК України) за умови, що фонограма була оприлюднена протягом 50 років після здійснення запису. Відмітною особливість зазначеного терміну є той факт, що він не залежить від життя виготовлювача.

  • [1] Див .: Визначення про відмову в передачі справи до Президії ВАС РФ від 14.07.2014 N ° ПЛЗ-+8911 / 14. URL: arbitr.ru.
 
<<   ЗМІСТ   >>