Повна версія

Головна arrow Право arrow Авторське право

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Права виконавців

Виконавцем (автором виконання) визнається громадянин, творчою працею якої створено виконання, - артист-виконавець (актор, співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка грає роль, читає, декламує, співає, грає на музичному інструменті або іншим чином бере участь у виконанні твори літератури, мистецтва або народної творчості, в тому числі естрадного, циркового або лялькового номера), а також режисер-постановник вистави (особа, яка здійснила постановку театрального, циркового, лялькового, естрадного чи іншого театрально-видовищного уявлення) і диригент (ст. +1313 ГК РФ).

Виконавцю належать права, передбачені ст. 1 315 ГК РФ, які відображені на рис. 6.2.

Права виконавця

Рис. 6.2. Права виконавця

Виключне право на виконання

Виконавці здійснюють свої права з дотриманням прав авторів виконуваних творів.

Права виконавця визнаються і діють незалежно від наявності і дії авторських прав на твір, що виконується.

Виконавцю належить виключне право використовувати виконання відповідно до ст. Тисяча двісті двадцять дев'ять ГК РФ будь-яким не суперечить закону способом (виключне право на виконання), у тому числі способами, зазначеними в п. 2 ст. 1317 ГК РФ. Виконавець може розпоряджатися виключним правом на виконання.

При дослідженні прав виконавця необхідно звернути увагу на те, що виконавців може бути декілька. У цьому випадку необхідно вирішити питання про використання ними суміжних прав на спільне виконання.

Римська конвенція в ст. 8 передбачає для кожної держави-учасниці можливість самостійного визначення особливостей тих способів, за допомогою яких будуть здійснюватися передбачені Римською конвенцією права виконавців у разі участі в одному і тому ж виконанні декількох виконавців, у тому числі при виконанні творів оркестрами, хорами, ансамблями, групами і іншими великими колективами виконавців.

Російське законодавство в ст. 1314 ГК РФ передбачає, що суміжні права на спільне виконання належать спільно брали участь у його створенні членам колективу виконавців (акторам, зайнятим у виставі, оркестрантам та іншим членам колективу виконавців) незалежно від того, утворює таке виконання нерозривне ціле чи складається з елементів, кожен з яких має самостійне значення.

Суміжні права на спільне виконання здійснюються керівником колективу виконавців, а при його відсутності - членами колективу виконавців спільно, якщо угодою між ними не передбачено інше. Інший порядок здійснення суміжних прав на спільне виконання, наприклад їх здійснення одним з виконавців за дорученням іншої або інших, повинен бути передбачений угодою між членами виконавського колективу [1].[1]

Якщо спільне виконання утворює нерозривне ціле, жоден з членів колективу виконавців не вправі без достатніх підстав заборонити його використання.

Елемент спільного виконання, використання якого можливо незалежно від інших елементів, тобто елемент, що має самостійне значення, може бути використаний створив його виконавцем на свій розсуд, якщо угодою між членами колективу виконавців не передбачено інше.

До прав на виконання, створене виконавцем у порядку виконання службового завдання, у тому числі до прав на створене в такому порядку спільне виконання, застосовуються правила ст. 1295 ГК РФ.

Чинне цивільне законодавство у ст. 1317 ГК РФ передбачає дев`ять способів використання виконання, які відображені на рис. 6.3.

Виключне право на виконання не поширюється на відтворення, повідомлення в ефір або по кабелю і публічне виконання запису виконання у випадках, коли така запис була проведена за згодою виконавця, а се відтворення, повідомлення в ефір або по кабелю або публічне виконання здійснюється в тих же цілях , для яких було отримано згоду виконавця при запису виконання.

При укладанні з виконавцем договору про створення аудіовізуального твору згоду виконавця на використання виконання у складі аудіовізуального твору передбачається. Згода виконавця на окреме використання звуку та зображення, зафіксованих в аудіовізуальному творі, має бути прямо виражено в договорі.

При використанні виконання особою, що не є його виконавцем, відповідно застосовуються правила п. 2 ст. 1 315 ГК РФ.

Способи використання виконання

Рис. 6.3. Способи використання виконання

Виконавець може розпоряджатися виключним правом на виконання.

Норми четвертої частини ГК РФ передбачають можливість звернення стягнення не тільки па виключне право, а й на доходи, отримані від використання виконання.

Звернення стягнення не допускається на належне виконавцю виключне право на виконання, за винятком випадку звернення стягнення але договору застави, який укладено виконавцем і предметом якого є вказане в договорі і приналежне виконавцю виключне право на конкретне виконання. Стягнення може бути звернено на права вимоги виконавця до інших осіб за договорами про відчуження виключного права па виконання і за ліцензійними договорами, а також на доходи, отримані від використання виконання.

Стягнення може бути звернено на виключне право, що належить не самому виконавцю, а іншій особі, і на право використання виконання, що належить ліцензіату.

У разі продажу належного ліцензіату права використання виконання з публічних торгів з метою звернення стягнення на це право виконавцю надається переважне право його придбання.

Особисті немайнові права на виконання

Право авторства - право визнаватися автором виконання. Право авторства виконавця становить легальна, тобто заснована на законі можливість визнаватися автором (творцем) виконання.

Право па ім'я - право на зазначення свого імені або псевдоніма на примірниках фонограми та в інших випадках використання виконання, а у випадку, передбаченому п. 1 ст. 1314 ГК РФ, право на зазначення найменування колективу виконавців, крім випадків, коли характер використання твору виключає можливість зазначення імені виконавця або найменування колективу виконавців.

Право на недоторканність виконання - право на захист виконання від будь-якого спотворення, тобто від внесення до запис, в повідомлення в ефір або але кабелю змін, що призводять до перекручення сенсу або до порушення цілісності сприйняття виконання.

Виключне право на виконання діє протягом усього життя виконавця, але не менше 50 років, починаючи з 1 січня року, наступного за роком, в якому здійснені виконання, або запис виконання, або сповіщення виконання в ефір або по кабелю.

Якщо виконавець був репресований і посмертно реабілітований, термін дії авторського права вважається продовженим, і 50 років обчислюються з 1 січня року, наступного за роком реабілітації виконавця.

Якщо виконавець працював під час Великої Вітчизняної війни або брали участь в ній, термін дії авторського вдачі продовжується на чотири роки (ст. 1318 ЦК України).

  • [1] Див .: Кувиркова Л. Здійснення виняткових інтелектуальних суміжних прав: автореф. дис .... канд. юрид. наук. М., 2009.
 
<<   ЗМІСТ   >>