Повна версія

Головна arrow Право arrow Авторське право

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Суміжні права

Поняття і загальна характеристика об'єктів суміжних прав

Суміжні права випливають із творів, що охороняються авторським правом, і тісно з ними пов'язані. На відміну від суміжних прав, авторські вдачі можуть існувати незалежно від них.

У відповідності зі ст. 1303 ГК РФ суміжними правами іменуються інтелектуальні права на результати виконавської діяльності (виконання), на фонограми, на повідомлення в ефір або по кабелю радіо- і телепередач (мовлення організацій ефірного та кабельного мовлення), на утримання баз даних, а також на твори науки, літератури і мистецтва, вперше оприлюднені після їх переходу в суспільне надбання.

Для захисту від посягань і порушень інших осіб передбачається розміщення інформації про суміжному праві.

Інформація про суміжному праві - це будь-які відомості, що ідентифікують об'єкт суміжних прав або правовласника, або інформація про умови використання цього об'єкта, яка міститься на відповідному матеріальному носії, прикладена до нього або з'являється у зв'язку з повідомленням в ефір або по кабелю або доведенням цього об'єкта до загального відома, а також будь-які цифри і коди, в яких міститься така інформація (інформація про суміжному праві).

Необхідно звернути увагу на те, що положення п. 3 ст. 1 304 ГК РФ передбачають надання на території РФ охорони об'єктам суміжних прав відповідно до міжнародних договорів РФ, яка здійснюється щодо виконань, фонограм, повідомлень передач організацій ефірного або кабельного мовлення, не перейшли в суспільне надбання в країні їх походження внаслідок закінчення встановленого в такій країні терміну дії виключного права на ці об'єкти; і не перейшли в суспільне надбання в Російській Федерації внаслідок закінчення терміну дії виключного права.

Серед міжнародних актів, що регулюють суміжні права, особливе місце належить Конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення 1961 (Римська конвенція); Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм 1971 (Женевська конвенція); Конвенції про поширення несучих програми сигналів, що передаються через супутники 1974 р .; Договором ВОІВ про виконання і фонограми 1996 та Угоди країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав 1993

Чинне законодавство всі суміжні права поділяє на п'ять груп, відображених на рис. 6.1.

З 1 жовтня 2014 вступив в законну силу п. 3 ст. 1303 ГК РФ, введений Федеральним законом від 12.03.2014 № 35-ФЗ, що закріплює, що суміжні права здійснюються з дотриманням авторських прав на твори науки, літератури і мистецтва, використані при створенні об'єктів суміжних вдачу. Зазначений пункт підкреслює самостійність суміжних прав, вказавши, що вони визнаються і діють незалежно від наявності і дії авторських прав на такі твори.

Незважаючи на таку самостійність, не можна не відзначити велику кількість загальних норм, аналогічним чином регулюють як авторські, так і суміжні права. У їх число включені норми про вільне використання об'єктів суміжних прав без згоди правовласника та без виплати винагороди (ст. 1273, 1274, 1277-1279 ГК РФ).

Суміжні права

Рис. 6.1. Суміжні права

Загальні положення передбачаються також і при передачі виключних прав на об'єкти суміжних прав. Відповідно до ст. 1 307 ГК РФ за договором про відчуження виключного права на об'єкт суміжних прав одна сторона - виконавець, виробник фонограми, організація ефірного або кабельного мовлення, виготовлювач бази даних, публікатор твори павуки, літератури чи мистецтва або інший правовласник, передає або зобов'язується передати своє виключне право на відповідний об'єкт суміжних прав у повному обсязі іншій стороні - набувачеві виключного права. Крім того, застосовуються і загальні положення про укладення договору про відчуження виключного права (ст. Один тисяча двісті тридцять чотири ГК РФ).

При укладанні ліцензійного договору про передачу прав на використання об'єктів суміжних прав застосовується ст. Тисячі триста вісім ГК РФ, що закріплює, що за ліцензійним договором одна сторона - виконавець, виробник фонограми, організація ефірного або кабельного мовлення, виготовлювач бази даних, публікатор твори науки, літератури чи мистецтва або інший правовласник (ліцензіар), надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіату ) право використання відповідного об'єкта суміжних прав у встановлених договором межах.

Крім положень ст. Тисячі триста вісім ГК РФ, при укладенні ліцензійного договору застосуванню підлягають і загальні норми ст. 1235- 1238 ГК РФ.

При забезпеченні позову у справах про порушення суміжних прав до відповідача або до особи, щодо якої є достатні підстави вважати, що воно є порушником суміжних прав, а також до об'єктів суміжних прав, щодо яких передбачається, що вони є контрафактними, застосовуються заходи, передбачені ст. Тисячі триста дві ГК РФ у справах про порушення авторських прав.

Відповідно до п. 4 ст. 1259 ЦК РФ для здійснення і захисту авторських і суміжних прав не вимагається реєстрації або дотримання будь-яких інших формальностей.

Все вищевикладене лише підкреслює тісний зв'язок авторських і суміжних прав. У той же час законодавчо встановлені їх розмежування і специфіка правового регулювання.

 
<<   ЗМІСТ   >>