Повна версія

Головна arrow Право arrow Авторське право

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особисті немайнові права автора

Особливу групу прав становлять особисті немайнові права автора, до числа яких входять: право авторства, право автора на ім'я, право на недоторканність твору, право на обнародування твору.

Право авторства право визнаватися автором твору, а також вимагати посилання на автора при його використанні.

Правомочність учасника вимагати визнання свого авторства - це питання про перелік випадків використання твору, коли треті особи зобов'язані вказувати ім'я автора. Цивільний кодекс РФ не дозволяє однозначно встановити, чи вичерпується обов'язкове зазначення імені автора ситуаціями, передбаченими ст. 1274 і 1275 ЦК РФ.

З одного боку, правомочність учасника вимагати визнання свого авторства можна розуміти так, що треті особи зобов'язані вказувати ім'я автора при будь-якому використанні твору, в тому числі і у вказаних вище випадках вільного використання. Непрямим аргументом на користь даної позиції служить ст. 1 300 ГК РФ, згідно з якою використання твору має супроводжуватися у тому числі інформацією, що ідентифікує автора. Крім того, із зазначеної статті випливає і те, що щодо творів не допускається:

  • - Видалення або зміна без дозволу автора чи іншого правовласника інформації про авторське право;
  • - Відтворення, розповсюдження, імпорт з метою розповсюдження, публічне виконання, повідомлення в ефір або по кабелю, доведення до загального відома творів, щодо яких без дозволу автора чи іншого правовласника була видалена або змінена інформація про авторське право.

З іншого боку, право авторства можна інтерпретувати так, що треті особи зобов'язані вказувати ім'я автора тільки в тих випадках, які прямо передбачені законом. В інших випадках використання твору особа, яка вчиняє дана дія, не зобов'язана вказувати ім'я автора, якщо, звичайно, воно не зобов'язалося зробити це за договором [1].[1]

Зміст правомочності автора вимагати визнання свого авторства на твір не обмежується пасивною обов'язком третіх осіб не привласнювати авторство. І в цьому, як видається, полягає одна з найістотніших відмінностей права авторства від інших абсолютних цивільних прав. Взагалі, говорячи про розробленості даного питання в науці авторського права, слід зауважити, що в юридичній літературі обов'язок третіх осіб визнавати факт того, що певна особа є автором твору, окремо не досліджується. Пануюча точка зору полягає в тому, що такий обов'язок є пасивною і що вона реалізується шляхом дотримання заборони в привласненні авторства. Однак навіть з положень ДК РФ слід, що визнання особи автором твору здійснюється і активними діями третіх осіб, які вони зобов'язані здійснювати при використанні цього твору. Згідно ст. Тисячі двісті сімдесят чотири ГК РФ при вільному використанні твору в інформаційних, навчальних, наукових або культурних цілях особи, які вчиняють зазначені дії, зобов'язані вказувати як ім'я автора, твір якого використовується, так і джерело запозичення [2]. Аналогічна обов'язок передбачена також і при вільному використанні твору шляхом репродукування (ст. 1275 ЦК РФ).[2]

Як зазначено у ст. 6 bis Бернської конвенції, автор має право вимагати визнання свого авторства па твір. Розглянуте правомочність реалізується над діями автора, а виконанням визначеного обов'язку третіми особами.

У юридичній літературі також висловлюється судження, що у зміст права авторства включається можливість автора протидіяти помилковому вказівкою авторства. К. Мазуйе, розглядаючи ст. 6 bis Бернської конвенції, вказує, що у зміст права авторства включаються і можливості протидіяти лжеатрібуціі твори: "Відповідно до цим положенням автор може відмовитися поставити своє ім'я під твором, який він не створював; ніхто не може також присвоїти ім'я іншої особи, поставивши його під твором, який ця особа ніколи не створювало "1. З цією позицією не згоден А. Г. Матвєєв, вважаючи, що таке розширення змісту права авторства видається сумнівним, оскільки право протидіяти лжеатрібуціі твору належить не тільки авторам, але взагалі всім громадянам, тобто воно не є моральним (особистим немайновим) правом автора2. Це точка зору представляється нам обгрунтованою.

Право автора на ім'я - право використовувати або дозволяти використання твору під своїм ім'ям, під вигаданим ім'ям (псевдонімом) або без зазначення імені, тобто анонімно.

Відповідно до Федеральним законом від 12.03.2014 № 35-ФЗ ст. 129.5 ГК РФ була доповнена п. 1. закріпляючу право роботодавця на оприлюднення службового твору, якщо договором між ним і автором не передбачено інше, а також право вказувати при використанні службового твору своє ім'я або найменування або вимагати такого зазначення.

Право на недоторканність твору (абз. 1 п. 1 ст. 1266 ЦК РФ) стосується таких змін твори, які не пов'язані зі створенням нового твору на основі наявного. Відповідні зміни допускаються за згодою автора (чи іншої особи у випадку, передбаченому абз. 2 п. 1 ст. 1266 ЦК РФ), яке повинно бути виразно виражене. За відсутності доказів того, що згода була виразно виражене, воно не вважається отриманим.

Право на оприлюднення твору

Відповідно до п. 1 ст. 1268 ГК РФ автору належить право на оприлюднення свого твору, тобто право здійснити дію або дати згоду на здійснення дії, що вперше робить твір доступним для загального відома шляхом його опублікування, публічного показу, публічного виконання, повідомлення в ефір або по кабелю або будь-яким іншим способом.

При цьому опублікуванням (випуском у світ) є випуск в обіг примірників твору, що представляють собою копію твору у будь-якій матеріальній формі, в кількості, достатній для задоволення розумних потреб публіки виходячи з характеру твору.

Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору.

Твір, не оприлюднений за життя автора, може бути оприлюднене після його смерті особою, що володіє винятковим правом на твір, якщо оприлюднення чи не суперечить волі автора твору, виразно вираженою їм у письмовій формі (в заповіті, листах, щоденниках і тому подібному).

  • [1] Кондратьєва Є. Л. Об'єкти інтелектуальних прав: особливості правової охорони. М .: Статут. 2014. С. 54.
  • [2] Хохлов В. А. Про право авторства // Закони Росії: досвід, аналіз, практика. 2012. № 4. С. 52.
 
<<   ЗМІСТ   >>