Повна версія

Головна arrow Право arrow Авторське право

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Суб'єкти авторських і суміжних прав

Автори і правовласники

У відповідності зі ст. 1228 ЦК РФ автором результату інтелектуальної діяльності визнається громадянин, творчою працею якої створено такий результат.

Виходячи з вищевикладеного випливає, що автором може бути тільки фізична особа, причому будь-якого віку. Від імені малолітнього чи недієздатного учасника діють їхні законні представники. Неповнолітні у віці від 14 до 18 років здійснюють права автора самостійно (п. 2 ст. 26 ГК РФ).

Таким чином, автором твору може бути будь-який громадянин незалежно від його віку, дієздатності, громадянства. Разом з тим при визначенні дії авторського права в просторі і по колу осіб враховується громадянство автора. Якщо твір оприлюднено на території РФ або не оприлюднене, але знаходиться в будь-якій об'єктивній формі на її території, то авторські вдачі на нього охороняються незалежно від громадянства автора (їх правонаступників). Якщо твір оприлюднено за межами території РФ або не оприлюднене, але знаходиться в будь-якій об'єктивній формі за межами її території, визнання авторських прав залежить від громадянства автора (правонаступника). За громадянами Росії авторські права визнаються в кожному разі, за громадянами інших держав - відповідно до міжнародних договорів РФ.

Не визнаються авторами результату інтелектуальної діяльності громадяни, які не внесли особистого творчого внеску у створення такого результату, в тому числі що зробили його автору тільки технічне, консультаційне, організаційне чи матеріальне сприяння, або допомога або тільки сприяли оформленню прав на такий результат або його використанню, а також громадяни, які здійснювали контроль за виконанням відповідних робіт.

Відповідно до чинного законодавства і залежно від об'єкта авторського права автори мають різне найменування. Так, авторами аудіовізуального твору є (ст. 1 263 ГК РФ):

  • 1) режисер-постановник;
  • 2) автор сценарію;
  • 3) композитор, що є автором музичного твору (з текстом або без тексту), спеціально створеного для цього аудіовізуального твору.

Виробник аудіовізуального твору - особа, яка організувала створення такого твору (продюсер), права якого закріплені ст. 1240 ЦК РФ.

Виробник має право незалежно від використанні аудіовізуального твору зазначати своє ім'я або найменування або вимагати такого зазначення. За відсутності доказів іншого виробником аудіовізуального твору визнається особа, ім'я або найменування якого зазначено на цьому творі звичайним чином.

По встановленню учасника аудіовізуального твору інтерес представляє позов загальноросійської громадської організації "Російське авторське товариство" до ТОВ "АЗСК" за участю третіх осіб: ТОВ "Уолт Дісней Студіос Сопі Пікчерз Релі-зинг"; ТОВ "Юніверсал Пікчерз Інтернешнл" про стягнення авторської винагороди.

Судова практика

Загальноросійська громадська організація "Російське авторське товариство" (РАВ) звернулася в Арбітражний суд Ростовської області з позовом до ТОВ "АЗСК" (кінотеатр "Комсомолець") про стягнення авторської винагороди в розмірі 183 632 руб. за період з 01.01.2013 але 01.10.2013 за публічне виконання в кінотеатрі музичних творів таких авторів: фільм "Турбо", композитор - Генрі Джекман; фільм "Університет монстрів", композитор - Ренді Ньюмен; фільм "Тихоокеанський рубіж", композитор - Рамін Джаваді та ін.

Рішенням Арбітражного суду Ростовської області від 07.05.2014 позовні вимоги задоволені.

ТОВ "АЗСК" звернулося з апеляційною скаргою, просило скасувати рішення суду першої інстанції, провадження у справі припинити.

Арбітражний суд апеляційної інстанції апеляційну скаргу задовольнив, скасувавши рішення суду першої інстанції у зв'язку з неправильним застосуванням норм матеріального права, і вказав наступне:

В силу ст. 1257 ЦК РФ автором твору науки, літератури чи мистецтва визнається громадянин, творчою працею якої він створений. Особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору, вважається сто автором, якщо не доведено інше.

В силу ст. II Всесвітньої конвенції про авторське право від 06.09.1952 випущені в світ твори громадян будь-якої Договірної держави, так само, як твори, вперше випущені в світ на території такої держави, користуються в кожній іншій Договірній Державі охороною, яку така держава надає творам своїх громадян, вперше випущеним в світ на її власній території (Конвенція набула чинності для Росії 25.05.1973).

Згідно ст. 5 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів від 09.09.1986 щодо творів, за якими авторам надається охорона на підставі цієї Конвенції, автори користуються в країнах Союзу, крім країни походження, вдачами, які надаються нині або можуть бути надані в подальшому відповідними законами цих країн своїм громадянам, а також правами, особливо надаваними цією Конвенцією.

У п. 3 ст. 1 256 ГК РФ зазначено, що якщо на території РФ добутку надається охорона відповідно до міжнародним договором Росії, то автор твору або інший правовласник визначається але закону тієї держави, на території якого мав місце юридичний факт, що послужив підставою для придбання авторських прав.

Дана норма розрахована на законодавство про авторське вдачу держав, де авторами або початковими правовласниками визнаються також і юридичні особи.

У цих випадках і на території РФ та ж сама особа має бути визнано автором (або початковою володарем авторських прав) на цей твір.

З викладеного випливає, що для іноземних осіб, чиї твори використовуються на території РФ і на захист прав і законних інтересів яких заявлено позов, на території Росії надається охорона в обсязі прав, які Російська Федерація надає своїм громадянам, при доведеності у цих осіб прав автора спірних творів по закон} 'тієї держави, на території якого мав місце юридичний факт, що послужив підставою для придбання авторських прав.

При розгляді справи в суді першої інстанції позивач представив відомості про правовласників пойменованих в позові кінофільмів на підставі відомостей, розміщених на офіційних сайтах Міністерства культури РФ (nikrf.ru), Служби з авторських права США (US Copyright Office) (copyright.gov), а також інформації, наведеної в титрах зазначених кінофільмів.

Відповідачем не надано висновок від 27.07.2012 № 5806-1 Уральської торгово-промислової палати з авторського права на музичні твори США, з перекладом Закону про авторське право США (US Copyright Act) 1976, згідно § 201 ("b") якого, у разі створення роботи, виконаної за наймом, роботодавець або інша особа, для якого була підготовлена робота, визнається автором, якщо сторони явно не домовилися про інше в письмовому документі, підписаному між ними, і має всі права, що складають авторське право. Враховуючи дані Реєстру авторських прав на сайті Бюро з авторських прав США, композитори (фізичні особи), що створили музичні твори для використання їх в кінофільмах, створених у США, авторами музичних творів не є, так як, згідно з застосовуваним законом США, права авторства, по загальним правилом, належать замовникам творів.

Стосовно до спірним творам, дані доводи позивачем документально не спростовані.

Докази, що підтверджують наявність угод між композиторами та продюсерами (кіностудіями) щодо авторських прав на спірні музичні твори, що увійшли до складу зазначених позивачем кінофільмів, в матеріали справи не представлені.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 АПК РФ зацікавлена особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених або оспорюваних вдачу і законних інтересів.

Недоведеність позивачем існування прав або належності їх особам, на захист яких подано позов, є самостійною підставою для відмови в задоволенні позовних вимог [1].[1]

Дане судове рішення показує застосування сукупності норм двох держав з питань авторського права. І незважаючи на те, що російським законодавством композитори визнаються авторами, в тому числі для використання їхніх творів у кінофільмах, судом був прийнятий нормативний акт США (де були створені ці кінофільми), який такими їх не визнає. Отже, на території РФ вони також авторами не є, і охорона авторських вдачу їм не надається.

Також даним рішенням визнається авторство кіностудій, які є юридичними липами. Різниця полягає в тому, що російське законодавство в якості авторів визнає тільки фізична особа, на відміну від американського законодавства.

Стаття 1264 ЦК РФ учасника іменує розробником. Вона закріплює, що право авторства на проект офіційного документа, у тому числі на проект офіційного перекладу такого документа, а також на проект офіційного символу або знака належить особи, яка створила відповідний проект (розробнику).

Розробник проекту офіційного документа, символу або знака вправі оприлюднити такий проект, якщо це не заборонено державним органом, органом місцевого самоврядування муніципального освіти або міжнародною організацією, на замовлення яких розроблений проект. При опублікуванні проекту розробник вправі вказати своє ім'я.

  • [1] Див .: Постанова п'ятнадцятий арбітражного апеляційного суду з перевірки законності та обгрунтованості рішень (ухвал) арбітражних судів, що не вступили п законну силу від 12.09.2014. Справа № А53-21403 / 2013, 15ЛІ-10968/2014. URL: 15aas.arbitr.ru.
 
<<   ЗМІСТ   >>