Повна версія

Головна arrow Право arrow Авторське право

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Літературні твори

Літературні твори досить широке поняття, яке включає в себе, крім літературних творів загальної спрямованості, літературні твори наукової спрямованості, такі як монографії, навчальні посібники, науково-практичні посібники, дисертації та ін.

Звичайні літературні твори (художні, публіцистичні та ін.) Слід відрізняти від наукових, які мають науковий характер і, як правило, створюються на вже відомих теоретичних позиціях, методах, принципах, представлених.

Наукові твори здатні призвести до отримання яких-небудь нових результатів чи відкриттів. У наукових творах, як правило, висуваються гіпотези, доводяться різні теорії, які в подальшому впроваджуються у виробництво.

Крім художньої, наукової та науково-практичної літератури, до літературних творів відносяться різні лекції, статті, опубліковані як у збірках, так і виданнях періодичної преси, записи, тексти, сценарії, комп'ютерні програми та ін.

Саме про такий широкому тлумаченні голосують і ст. 2 (1) Бернської конвенції, використовуючи поняття "Літературні та художні твори", закріплюючи, що їм охоплюється будь-яка продукція в галузі літератури, науки і мистецтва незалежно від способу і форми її вираження.

Однією з умов охороноздатності літературного твору є його об'єктивна форма, в якій виражено твір. Особливої уваги заслуговує твір, виражене в усній формі, до яких належать, наприклад, публічні виступи.

Так, усного виступу буде надана охорона, якщо була попередній запис на матеріальному носії.

Незважаючи на те, що охорона літературному твору надається незалежно від його змісту, необхідно звернути увагу на таку обставину. Зміст твору включає в себе сенс і текст. У творах, як правило, присутні образи людей, тварин, рослин і т.д. Іноді вони бувають реальними, іноді вигаданими. Такі образи іменуються персонажами, і якщо вони відрізняються оригінальністю, творчим характером та іншими елементами, то захрип їм надається самостійно (наприклад, в мультиплікаційному фільмі "Маша і Ведмідь", персонажі "Маша" і "Ведмідь" охороняються окремо).

Літературні твори можуть бути створені в різних напрямках: історичні, моральні, філософські, релігійні, соціальні та ін.

Драматичні і музично-драматичні твори, сценарні твори

Драматичні, музично-драматичні та сценарні твори, як правило, характеризує наявність сценарію.

Сценарій пишеться або самостійно, або на основі вже виданих літературних творів. Але і в першому, і в другому випадках їм надається охорона.

Драма - це вид літератури, в якому показані життєві явища, почуття і характери персонажів. Драматичні твори містять в собі багато монологів і діалогів героїв і в основному мають форму п'єси. Драматичні твори відрізняються від інших видів літературних творів тим, що виконання творів даного виду найчастіше відбувається на сцені, тобто призначене для публічного виконання.

Сценічну постановку драматичного твору називають театральним спектаклем.

Музично-драматичний твір призначене для виконання на сцені. У першу чергу мова йде про оперу, що містить в собі музику, слова і сценічне дійство.

 
<<   ЗМІСТ   >>