Повна версія

Головна arrow Право arrow Авторське право

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Авторське право - Позднякова Є.А.

На основі норм міжнародних договорів, Цивільного кодексу Російської Федерації у підручнику розглянуто загальне поняття інтелектуальної власності, авторське право та його джерела, об'єкти авторських і суміжних прав, права авторів та інших осіб, суміжні права, передача майнового права, спадкування виключних прав, договірне регулювання майнових прав.

Особливу увагу приділено інститутам захисту авторських і суміжних прав та відповідальність за порушення законодавства про інтелектуальну власність. Матеріал супроводжується прикладами з судової практики, а також контрольними питаннями, завданнями і тестами, що дозволяють краще засвоїти курс.

Для студентів, що вивчають курс академічного бакалаврату, аспиринтов і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, шкіл дизайну, для тих, хто займається питаннями правового регулювання та оформлення авторських та суміжних з ними прав, а також для широкого кола читачів, які цікавляться питаннями авторських і суміжних прав.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова Авторські та суміжні права як складова частина інтелектуальної власності Авторські та суміжні права як економічний елемент інтелектуальної власностіІнтелектуальна власність як складова частина економіки Правове регулювання інтелектуальної власності Захищені об'єкти авторського права Поняття, види, загальна характеристика захищених об'єктів авторського права Літературні твори Драматичні і музично-драматичні твори, сценарні твори Хореографічні твори і пантоміми Музичні твори з текстом або без тексту Аудіовізуальні твори Твори образотворчого мистецтва Твори декоративно-прикладного та сценографічне мистецтва Твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва Фотографічні твори і твори, одержані аналогічними фотографії способами Географічні, геологічні та інші карти, плани, ескізи і пластичні твори, які стосуються географії, топографії та інших наук Проекти офіційних документів, символів і знаків Програми для ЕОМ Похідні твори Складові твори Службові твори Суб'єкти авторських і суміжних прав Автори і правовласникиСпівавториПравовласники Суб'єкти суміжних прав Патентні повірені Організації, що здійснюють колективне управління авторськими та суміжними правами Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності Суди як суб'єкти авторських і суміжних прав Авторські права Виключне право на твір (право використання твору)Дія виключного права на твір на території РФ Особисті немайнові права автораПраво на оприлюднення твору Інші права автораПраво на винагороду за використання службового твору Право на відкликанняПраво слідування Договори в авторському праві Договір авторського замовленняВідчуження оригіналу твору та виключне право на твір (ст. Тисячі двісті дев'яносто одна ГК РФ) Договір про відчуження виключного праваЗразок. Договір про відчуження виключного права на літературний твір Ліцензійний договірСубліцензійний договір Особливі умови видавничого ліцензійного договоруВиконання ліцензійного договору Використання результату інтелектуальної діяльності у складі складного об'єкта (ст. 1240 ЦК РФ) Суміжні права Поняття і загальна характеристика об'єктів суміжних прав Права виконавцівВиключне право на виконання Особисті немайнові права на виконання Права виробників фонограмВиключне право на фонограму Права організацій мовлення Права виготовлювачів бази даних Права публікатора Успадкування авторських і суміжних прав Загальні положення про спадкування Склад спадщини Обов'язкова частка у спадщині Правова охорона і захист авторських і суміжних прав Поняття правої охорони авторських і суміжних прав Захист авторських правСпеціальні способи захисту особистих немайнових прав Захист суміжних прав Юридична відповідальність за порушення авторських і суміжних прав Цивільно-правова (майнова) відповідальністьПоняття цивільно-правової відповідальностіСанкції (заходи цивільно-правової відповідальності)Забезпечувальні заходи у справах про порушення авторських і суміжних прав Адміністративна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав Кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних правСловник термінів
 
>>