Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Стилістика та літературне редагування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Правка-обробка

Даний вид правки передбачає вдосконалення авторського тексту за всіма можливими параметрами. При редагуванні уточнюється формулювання завдання створення тексту; виправляються композиційні недоліки з метою виявлення логіки розвитку думки; проводиться підбір аргументів; перевіряються факти; усуваються мовні та стилістичні помилки.

Правка-обробка потребує постійного та більш тісної, ніж при виправленні-вичитування або правці-скороченні, контакту з автором, адже виправленню підлягають структурні основи статті чи доповіді, а це здатне привести до відступу від особливостей стилю редагованої роботи. Крім того, необхідно враховувати, що автор, як правило, набагато краще редактора розбирається в освітлюваної проблеми. Проте не зовсім добре володіння письмовою мовою може викликати труднощі в розумінні авторської думки, відновити яку і покликана спільна робота творця тексту і його редактора.

Правка-переробка

Цей вид правки часто використовується в газетах у відділі листів, коли доводиться обробляти висловлювання людей, які погано володіють навичками літературної мови. По суті, редактор повинен заново створювати текст, використовуючи фактичний матеріал автора і його оціночні судження. Про специфіку стилю в таких випадках мова вже, як правило, не йде.

Видавнича та коректорська правка

У підготовці тексту до друку беруть участь не тільки автор і редактор, але і коректор, роль якого винятково висока. Коректор - це остання інстанція в роботі над текстом; він націлений на "вишукування бліх", які могли залишитися в тексті після авторської та редакторської правки. Щоб полегшити роботу коректора і того, хто після виправляє вихідний текст, були введені особливі коректурні знаки; основні з них представлені в табл. 1.2. Ці знаки є загальними для всіх російських видань, і знати їх потрібно не тільки коректорові, а й редактору. Використання стандартних знаків сприяє кращому розумінню між усіма учасниками видавничого процесу і допомагає оптимізувати роботу з текстом.

В даний час діє ГОСТ 7.62-2008 "Знаки коректурні для розмітки оригіналів і виправлення коректурних і пробних відбитків. Загальні вимоги" [1]. Стандарт вводить класифікацію знаків і визначає їх накреслення і призначення, а також правила застосування знаків.[1]

Таблиця 1.2

Коректурні знаки

Накреслення

Призначення

Приклад

Видалити букву

Викинути дві або декілька букв: слово, групу слів, рядок

Видалити кілька рядків, абзац, главу

Вставити пробіл

Вставити слово або фразу

Перенести слово (частина тексту) в іншу сторону або на інше місце в межах рядка

Замінити рядкову (маленьку) букву прописаний (заголовної) або прописну рядкової (знак ставлять у першому випадку - під буквою, у другому - над буквою)

Замінити одну / дві або декілька букв іншими

Поміняти місцями стоять поруч букви або слова

Почати текст з нового абзацу

Маркування композиційної правки

Поряд з коректурними знаками існує правила маркування композиційної правки текстів. При композиційної правці переміщувані частини тексту обводять і на полях вказують сторінку, на яку їх слід перенести. На відповідній сторінці стрілкою вказують їх нове місце і номер сторінки, звідки переноситься текст. При перенесенні в межах сторінки нове місце фрагмента тексту вказується стрілкою.

При скороченні тексту видаляється фрагмент обводять і перекреслюють двома рисами навхрест, але роблять цей так, щоб викреслене можна було прочитати, адже в процесі виправлення може виникнути необхідність його відновити.

Правка вноситься чорнилом або пастою чорного, фіолетового, синього кольору. Виправлення робляться акуратно і розбірливо. Скорочувати вписані слова не можна.

  • [1] Повне найменування: "ГОСТ 7.62-2008. Міждержавний стандарт. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Знаки коректурні для розмітки оригіналів і виправлення коректурних н пробних відбитків. Загальні вимоги" (введений в дію Наказом Ростехрегулювання від 25.08.2008 № 184-ст).
 
<<   ЗМІСТ   >>