Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Стилістика та літературне редагування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Стилістика та літературне редагування - Борисова О.Г.

У виданні розглядаються різні аспекти стилістики російської мови: норми усного та писемного мовлення, лексика і фразеологія, види функціональних стилів та ін.; висвітлено принципи і методи редагування, правила роботи з текстом. Значна увага приділяється питанням комунікативної організації висловлювання, композиції і засобів організації зв'язного тексту; аналізуються особливості текстів різних функціональних типів і регістрів, способи сприйняття текстів і т. д. Відмінною особливістю підручника є розгляд широкого кола питань, що стосуються редагування рекламних і PR-текстів: цілі складання та типи текстів; вербальна складова рекламного продукту; редагування слогана, заголовка, найменування; редагування тексту в Інтернеті. Підручник містить філологічний коментар, а також вправи, орієнтовані на професійні завдання студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за гуманітарним та економічним напрямами та спеціальностями. Видання може бути використане в якості навчального посібника викладанні стилістики російської мови, культури мовлення.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ РЕДАГУВАННЯ Редагування як професійна діяльність Правові основи редагування Проблема допустимого втручання в текст Авторизація тексту Визначення достовірності фактичного матеріалу і цитат Технологія роботи з текстом і автором Завдання редактора тексту Специфіка редакторського читання Редагування смислової структури тексту Композиційний аналіз тексту Оформлення (таблиці, ілюстрації) Методика редагування нежурналістськіх текстів Взаємовідносини між редактором і автором Правка тексту і її види Правка-вичитування Правка-скорочення Правка-обробка Правка-переробка Видавнича та коректорська правка Маркування композиційної правки ЯК ГОВОРИТИ І ПИСАТИ ПРАВИЛЬНО Норми літературної мови Норми усного мовлення Організація звуковій мові Правила читання (важкі випадки) Правильне інтонування фрази Лексика і фразеологія як матеріал для створення тексту Лексичні норми Багатозначні слова і стежки Слово в системі мови Родо-видові відносини між словами Антоніми в тексті Відносини синонімії Відносини паронімії Омонімія: складності та можливості використання Словники як відображення лексичної системи Фразеологізми в тексті (ідіоми, колокації, фразеосочетанія) Граматика тексту і проблеми редагування Словотвір в дії Труднощі російського словозміни Синтаксис пропозиції і проблеми зрозумілості Порядок слів і комунікативна організація висловлювання ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТИЛІ Вибір засобів залежно від умов спілкування Стилістичні можливості різних рівнів мови Літературна і нелітературна мова Стилі книжкової мови Офіційно-діловий стиль Науковий стиль Газетно-публіцистичний стиль Розмовна мова в міжособистісної та масової комунікації СКЛАДАННЯ ТЕКСТУ Основні принципи композиції тексту Відбір інформації Формулювання доводиться тези Приховані завдання автора Послідовне доказ тези Текст як інтрига Фактори, що забезпечують увагу читача Композиція як оформлення інтриги Засоби оформлення тексту і його частин Тема, вступна, врізки Початок тексту. Зачин Способи завершення тексту. Кінцівка Організація викладу Порядок викладу в оповіданні Порядок викладу в описі Порядок викладу в міркуванні Увага читача і порядок подачі інформації Виділення важливого у змісті тексту "Перескоки" у тексті Однозначна ідентифікація Довжина пропозиції і довжина абзацу РЕДАГУВАННЯ РЕКЛАМНИХ І PR-ТЕКСТІВ PR-документація Рекламний текст Вербальна складова рекламного продукту Редагування рекламного тексту Редагування інтернет-повідомленьГлосарій
 
>>