Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Антикризове управління

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Продаж підприємства в умовах банкрутства

Відповідно до норм Федерального закону від 26 жовтня 2002 № 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" в різних процедурах банкрутства може виникнути потреба у проведенні оцінки майна, що належить боржнику.

Положення Закону передбачають (п. 5 ст. 110 і п. 3 ст. 111), що початкова ціна продажу підприємства або частини майна боржника, що виставляються на торги в процедурі зовнішнього управління, встановлюється рішенням зборів або комітету кредиторів на підставі ринкової вартості майна. Ця вартість визначається з урахуванням звіту незалежного оцінювача, залученого зовнішнім керуючим і діє на підставі договору з оплатою його послуг за рахунок майна боржника.

При заміщенні активів боржника величина статутних капіталів акціонерного товариства визначається на базі ринкової вартості внесеного майна, яка також визначається на підставі звіту незалежного оцінювача з урахуванням пропозицій органу управління боржника, уповноваженого відповідно до установчими документами приймати рішення про укладення відповідних угод боржника (п. 3 ст . 115 Закону).

У ході конкурсного виробництва конкурсний керуючий проводить інвентаризацію та оцінку майна боржника. Для здійснення цієї діяльності конкурсний керуючий залучає незалежних оцінювачів та інших фахівців. Вартість майна боржника розраховується незалежним оцінювачем (ст. 130 Закону).

У процесі зовнішнього управління до організації-боржника можуть бути застосовані різні заходи з відновлення його платоспроможності. Серед цих заходів, встановлених законом про банкрутство, особливе місце займає продаж підприємства-боржника. Необхідність визначення початкової ціни продажу підприємства дає широкі можливості для використання методів оцінки та залучення професійних оцінювачів в рамках зовнішнього управління.

За загальним правилом підприємство продається шляхом проведення відкритих торгів у формі аукціону. Якщо ж до складу майна підприємства входить майно, що відноситься до обмежено оборотоздатні майну, то це підприємство продається тільки шляхом проведення закритих торгів.

У деяких випадках торги можуть проводитися у формі конкурсу (продаж лікувальних установ, спортивних споруд, дошкільних освітніх, загальноосвітніх установ, об'єктів комунальної інфраструктури, що відносяться до систем життєзабезпечення). При цьому ціна продажу даних об'єктів визначається незалежним оцінювачем.

Федеральним законом від 26 жовтня 2002 № 127-ФЗ встановлюється норма, відповідно до якої рішення про продаж підприємства-боржника, прийняте власниками боржника, повинно містити вказівку на мінімальну ціну продажу підприємства. У зв'язку зі значимістю визначення початкової ціни підприємства боржника необхідно відповісти на питання про те, які методи оцінки доцільні при обчисленні початкової ціни підприємства-боржника, для чого слід визначити мети проведеної оцінки.

Очевидно, що продаж підприємства-боржника можлива в процедурах зовнішнього управління тільки при наявності інвесторів (покупців), які зацікавлені в придбанні даного бізнесу. Отже, метою оцінки буде визначення інвестиційної вартості підприємства. При цьому поточна вартість майбутніх доходів, які може отримати новий власник від купованого підприємства-боржника, являє собою верхню межу ринкової ціни даного бізнесу з боку покупця і служить тією ціною, по якій зовнішній керуючий повинен прагнути продати підприємство-боржника. Іншими словами, основними принципами оцінки підприємства-боржника в даному випадку повинні стати принципи прибутковості і очікування.

З цього випливає, що прибутковий підхід - один з пріоритетних при визначенні стартової ціни підприємства у разі продажу підприємства- боржника, коли інвестор прагне придбати не набір активів, що з будинків, споруд, машин, устаткування і т.д., а потік майбутніх доходів , дозволяє йому окупити вкладені кошти і отримати прибуток.

У той же час для визначення стартової ціпи підприємства-боржника можуть бути використані і інші методи оцінки.

Таким чином, місце і роль оцінки в процедурах банкрутства, особливості застосування різних підходів при визначенні початкової ціни підприємства боржника в зовнішньому управлінні мають велике значення.

Визначення початкової ціни у процесі відновлення платоспроможності боржника являє собою один з радикальних способів його реструктуризації.

 
<<   ЗМІСТ   >>