Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Антикризове управління

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Мета, завдання та етапи фінансового оздоровлення підприємства

Процедура фінансового оздоровлення в рамках банкрутства організацій вперше введена Федеральним законом від 26 жовтня 2002 № 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)". Така законодавча позиція обумовлена особливою значущістю даної процедури для відновлення господарських функцій боржника.

Фінансове оздоровлення - процедура, застосовувана у справі про банкрутство до боржника з метою відновлення його платоспроможності та погашення заборгованості відповідно до графіка погашення заборгованості.

Федеральним законом від 26 жовтня 2002 № 127-ФЗ визначено особливий порядок фінансового оздоровлення неплатоспроможного підприємства.

Фінансове оздоровлення вводиться в тому випадку, якщо надано фінансове забезпечення виконання зобов'язань боржника відповідно до графіка погашення заборгованості. При цьому розмір фінансового забезпечення має не менше ніж на 20% перевищувати розмір зобов'язань боржника, включених до реєстру вимог кредиторів на дату судового засідання.

Фінансове оздоровлення може вводитися арбітражним судом:

 • • або на підставі рішення перших зборів кредиторів за умови, що надано фінансове забезпечення;
 • • або в противагу рішенню перших зборів кредиторів, якщо в якості забезпечення виконання зобов'язань боржника надана банківська гарантія.

Графік погашення заборгованості повинен передбачати:

 • 1) погашення всіх вимог кредиторів, включених до реєстру;
 • 2) початок погашення заборгованості не пізніше ніж через один місяць після введення фінансового оздоровлення;
 • 3) погашення заборгованості повинно здійснюватися щомісяця, пропорційно, рівними частками протягом року з дати початку задоволення вимог кредиторів.

Коло суб'єктів, які мають право звертатися з клопотанням про введення фінансового оздоровлення, включає:

 • 1) засновників (учасників) боржника;
 • 2) орган, уповноважений власником майна боржника - унітарного підприємства;
 • 3) третя особа (особи).

Особа, яка приймає рішення про звернення з клопотанням про введення фінансового оздоровлення, зобов'язана за 15 днів до перших зборів кредиторів подати вказане клопотання та необхідні документи, до яких відносяться:

 • 1) графік погашення кредиторської заборгованості;
 • 2) відомості про передбачуване забезпеченні;
 • 3) план фінансового оздоровлення;
 • 4) протокол загальних зборів засновників (учасників) боржника, в якому фіксується рішення про надання забезпечення;
 • 5) перелік засновників (учасників) боржника, які голосували за введення фінансового оздоровлення;
 • 6) відомості про пропонований фінансовому забезпеченні;
 • 7) інші документи, передбачені законом.

Виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості може бути забезпечене:

 • • заставою (іпотекою);
 • • банківською гарантією;
 • • державній або муніципальній гарантією;
 • • поручительством;
 • • іншими способами, що не суперечать закону.

Виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості не може бути забезпечено:

 • • утриманням;
 • • завдатком;
 • • неустойкою;
 • • майном і майновими правами, що належать боржникові на праві власності чи праві господарського відання.

На суму вимог кредиторів, які підлягають задоволенню відповідно до графіка погашення заборгованості, нараховуються відсотки в розмірі ставки рефінансування ЦБ РФ.

Неустойка (штрафи, пені), а також суми завданих збитків у формі упущеної вигоди, які боржник зобов'язаний сплатити кредиторам в розмірах, які існували на дату введення фінансового оздоровлення, підлягають погашенню в ході фінансового оздоровлення відповідно до графіка погашення заборгованості після задоволення всіх інших вимог кредиторів .

Наслідки введення фінансового оздоровлення:

 • 1) призупиняються майнові стягнення до боржника та стягнення грошових коштів за судовими рішеннями, раніше набрав чинності (за винятком виплат заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, та моральної шкоди);
 • 2) забороняються:
  • - Виплата дивідендів і інших платежів по емісійних цінних паперів;
  • - Виділення частки (паю) учасникам (засновникам) боржника;
  • - Придбання раніше розміщених акцій;
  • - Заліки зустрічних вимог, якщо це порушує черговість задоволення вимог кредиторів;
  • - Розподіл прибутку між засновниками боржника;
 • 3) вводяться чотири види обмежень на угоди та операції з майном боржника.

Боржником можуть вчинятися наступні операції з згоди:

 • 1) зборів кредиторів (комітету кредиторів):
  • - Операції з майном боржника, балансова вартість якого понад 5% балансової вартості активів боржника на останню звітну дату;
  • - Видача позик (кредитів);
  • - Видача поручительств і гарантій;
  • - Установа довірчого управління майном;
 • 2) зборів кредиторів (комітету кредиторів) та осіб, які надали забезпечення:
  • - Прийняття рішень про свою реорганізацію;
 • 3) адміністративного керуючого:
  • - Угоди, які тягнуть збільшення кредиторської заборгованості більш ніж на 5% суми вимог, включених до реєстру вимог кредиторів на дату введення фінансового оздоровлення;
  • - Угоди, пов'язані з поступкою прав вимоги та переведенням боргу;
  • - Отримання позик (кредитів);
 • 4) кредитора, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника:
  • - Угоди з майном, що є предметом застави.

На теоретичному і практичному рівнях актуальним в даний час є питання про зміст плану фінансового оздоровлення і графіка погашення заборгованості.

План фінансового оздоровлення повинен включати в себе положення, що стосуються:

 • 1) загальної характеристики боржника;
 • 2) джерел отримання коштів боржником;
 • 3) інших заходів щодо відновлення платоспроможності та підтримки ефективності його господарської діяльності та ін.

Ці заходи можуть носити різний характер (табл. 9.3).

Таблиця 93

Зміст плану фінансового оздоровлення підприємства (приблизний зміст)

Розділ плану

Зміст

1

Економічні заходи

 • 1. Ліквідація збиткових виробництв.
 • 2. Перепрофілювання виробництва.
 • 3. Продаж частини майна

2

Фінансові заходи

 • 1. Визначення джерел фінансування.
 • 2. Визначення форм інвестицій.
 • 3. Визначення напрямків використання фінансових коштів

3

Організаційно управлінські

 • 1. Вибір найбільш оптимальної моделі управління.
 • 2. Залучення професійних менеджерів

4

Маркетингові

 • 1. Додаткова реклама про своєї продукції.
 • 2. Визначення очікуваного попиту на продукцію.
 • 3. Проведення SWOT-аналізу

Зміст графіка погашення заборгованості регламентовано відносно термінів і порядку погашення заборгованості (табл. 9.4).

Таблиця 9.4

Зміст графіка погашення заборгованості, включеної до реєстру вимог кредиторів

Показник

Період погашення заборгованості

1

Початок погашення заборгованості

Не пізніше ніж через місяць після введення фінансового оздоровлення

2

Закінчення задоволення всіх вимог кредиторів, включених до реєстру

Не пізніше ніж за місяць до дати закінчення фінансового оздоровлення

3

Задоволення вимог кредиторів першої та другої черги

Не пізніше ніж через шість місяців після введення фінансового оздоровлення

4

Погашення заборгованості по обов'язкових платежах, що стягуються відповідно до законодавства про податки і збори

Відповідно до вимог законодавства про податки і збори

5

Порядок погашення вимог кредиторів

1. У порядку черговості (ст. 134 Федерального закону від 26 жовтня 2002 р

№ 127-ФЗ).

2. Щомісяця, пропорційно, рівними частками протягом року

Фінансове оздоровлення може бути закінчено достроково у разі дострокового погашення боржником всіх вимог кредиторів, передбачених графіком погашення заборгованості.

 
<<   ЗМІСТ   >>