Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Антикризове управління

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Саморегульовані організації арбітражних керуючих та їх функції

Саморегульована організація арбітражних керуючих (СРО арбітражних керуючих) - це некомерційна організація, яка заснована на членстві, створена громадянами Російської Федерації, відомості про яку включені до Єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих і цілями діяльності якого є регулювання і забезпечення діяльності арбітражних керуючих.

Діяльність саморегулівних організацій арбітражних керуючих регулюється такими нормативними правовими актами:

 • • Цивільним кодексом РФ (частина перша) від 30 листопада 1994 № 51-ФЗ;
 • • Федеральним законом від 1 грудня 2007 р № 315-ΦЗ "Про саморегулівні організації";
 • • Федеральним законом від 12 січня 1996 № 7-ФЗ "Про некомерційні організації";
 • • Федеральним законом від 26 жовтня 2002 № 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)";
 • • постановою Уряду РФ від 3 лютого 2005 № 52 "Про регулюючому органі, який здійснює контроль за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих";
 • • іншими нормативними правовими актами.

Некомерційна організація набуває статусу СРО арбітражних керуючих з моменту включення відомостей про неї до Єдиного державного реєстру СРО арбітражних керуючих. Порядок ведення реєстру регламентований наказом Мінекономрозвитку від 8 липня 2010 року № 284 "Про Порядок ведення Єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих".

Підставою для включення СРО арбітражних керуючих до Єдиного державного реєстру є виконання нею наступних обов'язкових вимог [1]:[1]

 • 1) наявність у її складі не менше 100 членів арбітражних керуючих, що відповідають умовам членства в СРО арбітражних керуючих;
 • 2) участь се членів не менше ніж у 100 (у сукупності) процедурах, застосовуваних у справах про банкрутство, за винятком процедур, що застосовуються у справах про банкрутство до відсутніх боржникам;
 • 3) наявність у товариства компенсаційного фонду або майна взаємного страхування, які формуються за рахунок членських внесків членів СРО, що перераховуються тільки в грошовій формі в розмірі не менше 50 тис. Руб. на кожного члена;
 • 4) наявність розроблених стандартів і правил професійної діяльності арбітражних керуючих, які є обов'язковими для виконання всіма членами СРО;
 • 5) наявність органів управління і спеціалізованих органів СРО арбітражних керуючих, функції та компетенція яких відповідають вимогам, передбаченим Федеральним законом "Про саморегулівні організації".

Слід зазначити, що компенсаційний фонд саморегулівної організації арбітражних керуючих являє собою відокремлене майно, що належить саморегулівної організації на праві власності. Він формується за рахунок членських внесків членів СРО (не менше 50 тис. Руб. На кожного її члена). При цьому не допускається звільнення члена СРО від обов'язку внесення внесків до компенсаційний фонд, у тому числі шляхом зарахування його вимог до саморегулівної організації.

Вимога про компенсаційну виплату з компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих може бути пред'явлено до СРО особою, на користь якої прийнято рішення про стягнення збитків, тільки при одночасному наявності наступних умов [1]:[1]

 • • недостатність коштів, отриманих за договором обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого, для відшкодування завданих їм збитків;
 • • відмова арбітражного керуючого задовольнити вимогу такої особи чи незадоволення арбітражним керуючим цієї вимоги протягом тридцяти робочих днів з дати пред'явлення цієї вимоги.

Регулюючим органом, що здійснює контроль за діяльністю СРО арбітражних керуючих, є Федеральна реєстраційна служба, яка веде також єдиний державний реєстр таких керуючих.

Цілями діяльності СРО арбітражних керуючих є:

 • 1) захист прав і законних інтересів арбітражних керуючих;
 • 2) підвищення рівня їх професійної підготовки;
 • 3) об'єднання для здійснення контролю за їх діяльністю в частині дотримання законодавства та професійної етики;
 • 4) підвищення якості виконуваних ними послуг;
 • 5) відбір кандидатур арбітражних керуючих для участі в арбітражному суді у справах про неспроможність (банкрутство);
 • 6) інформування їх шляхом надання змін в нормативних правових актах, які зачіпають інтереси професійних учасників - членів СРО, проведення загальних зборів членів СРО, організації круглих столів, симпозіумів та конференцій, присвячених актуальним темам саморегулювання, функціонування СРО, а також проблемам у сфері регулювання і функціонування діяльності арбітражних керуючих.

Умовами членства в СРО є також наявність у члена арбітражного керуючого договору обов'язкового страхування відповідальності, внесення ним членських внесків, у тому числі внесків до компенсаційний фонд СРО.

Договір обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого за заподіяння збитків особам, які беруть участь у справі про банкрутство, у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням покладених на арбітражного керуючого обов'язків у справі про банкрутство має бути укладений із страховою організацією, акредитованої СРО арбітражних керуючих, на строк не менше року з умовою його поновлення на той самий строк. Мінімальний розмір страхової суми за договором обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого не може бути менше 3 млн руб. на рік.

Саморегульована організація арбітражних керуючих в якості умов членства в ній вправі встановлювати інші вимоги до компетентності, сумлінності та незалежності арбітражного керуючого.

Певний науковий і практичний інтерес представляє структура управління СРО, що відрізняється наступними особливостями [3]:[3]

 • 1) поряд з виконавчим органом, утворюється постійно діючий колегіальний орган управління у складі не менше семи осіб;
 • 2) не більше 25% членів даного колегіального органу управління повинні складати особи, які не є членами СРО;
 • 3) до складу органів управління не можуть входити державні та муніципальні службовці.

Крім перерахованих вище органів управління, у складі СРО формуються такі структурні підрозділи:

 • • з контролю за діяльністю членів як арбітражних керуючих;
 • • розгляду справ про накладення на членів СРО заходів відповідальності;
 • • відбору кандидатур своїх членів для їх подання арбітражним судам з метою подальшого затвердження.

Саморегульовані організації арбітражних керуючих має право створювати об'єднання СРО і бути їх членами. Об'єднання СРО арбітражних керуючих, у складі якого більше половини всіх організацій, відомості про яких включені до Єдиного державного реєстру СРО арбітражних керуючих, має право придбати статус національного об'єднання СРО.

Національне об'єднання СРО арбітражних керуючих вправі [1]:[1]

 • • розробляти федеральні стандарти;
 • • розробляти єдину програму підготовки арбітражних керуючих;
 • • представляти інтереси СРО в їх відносинах з органами державної влади РФ, органами державної влади суб'єктів Федерації, місцевого самоврядування;
 • • захищати права і законні інтереси СРО арбітражних керуючих;
 • • оскаржити в судовому порядку акти і дії органів державної влади РФ, державної влади суб'єктів Федерації, місцевого самоврядування та їх посадових осіб, порушують права і законні інтереси будь СРО або групи СРО;
 • • залучати до обговорення правових, економічних, соціальних проблем діяльності арбітражних керуючих спілки, асоціації, об'єднання юридичних осіб і індивідуальних підприємців, інші організації;
 • • формувати пропозиції про вдосконалення правового та економічного регулювання діяльності арбітражних керуючих;
 • • здійснювати обмін інформацією та проводити спільні заходи із зацікавленими російськими юридичними особами, міжнародними організаціями, іноземними організаціями, іноземними вченими та фахівцями;
 • • направляти представників для участі в комісіях з прийому теоретичного іспиту за єдиною програмою підготовки арбітражних керуючих;
 • • направляти представників для участі в роботі ліквідаційних комісій СРО;
 • • здійснювати інші відповідні цілям своєї діяльності повноваження.

Як показує міжнародна практика, в деяких зарубіжних країнах більшість арбітражних керуючих об'єднані в партнерства, що налічують від двох до п'ятдесяти партнерів, що поділяють між собою доходи, витрати та людські ресурси [5]. У деяких випадках такі партнерства входять в більш великі об'єднання, наприклад, у провідні аудиторські та консалтингові організації.[5]

 • [1] Федеральний закон від 26 жовтня 2002 № 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)".
 • [2] Федеральний закон від 26 жовтня 2002 № 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)".
 • [3] Кареліна С. А. Правове регулювання неспроможності (банкрутства). С. 73.
 • [4] Федеральний закон від 26 жовтня 2002 № 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)".
 • [5] Кареліна С. А. Правове регулювання неспроможності (банкрутства). С. 71.
 
<<   ЗМІСТ   >>