Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Антикризове управління

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Вивчивши матеріал глави, студент повинен:

знати

 • • типи стратегій підприємства і форми їх реалізації;
 • • послідовність розробки антикризової стратегії підприємства;
 • • причини і види реструктуризації організації, їхні цілі, завдання і наслідки;
 • • підходи до визначення інвестиційної привабливості організації;
 • • форми реорганізації, мотиви злиттів і поглинань;

вміти

 • • розробляти стратегії антикризового управління організацією з урахуванням стану факторів зовнішнього і внутрішнього середовища і фаз її життєвого циклу;
 • • визначати ефективність реструктуризації та реорганізації економічних суб'єктів;
 • • розробляти механізми фінансування та управління угодами злиттів і поглинань;

володіти

 • • підходами та методами оцінки інвестиційної привабливості організації;
 • • сучасними методами корпоративних фінансів при вирішенні стратегічних завдань.

Стратегічний підхід до кризових ситуацій на підприємстві

Термін "стратегія" (від грец. Stratos - військо і ago - веду) має військове походження. Спочатку під стратегією розумілося мистецтво ведення війни, а оскільки війни були найбільш важливими подіями в житті людей, народів і країн, поняття "стратегічний" в значенні "найважливіший", "визначальний" перейшло до складу термінології управління в цілому.

Відповідно терміном "стратегічні рішення" позначаються рішення, які мають кардинальне значення для функціонування бізнесу і тягнуть за собою (за умови їх реалізації) довготривалі і невідворотні наслідки.

Таким чином, в якості відмітної ознаки стратегічності рішень використовуються дві характеристики - незворотність і довгостроковість наслідків. Це означає, що реалізація стратегічних рішень змінює потенціал підприємства, і повернення до попереднього стану об'єкта управління якщо і можливий, то вимагає великих витрат часу, ресурсів або зусиль.

У менеджменті стратегія розглядається як довгострокове, якісно визначений напрямок розвитку організації, що стосується сфери, засобів і форми її діяльності, системи взаємин усередині її, а також її позиції по відношенню до навколишнього середовища, що приводить організацію до намічених цілей.

Стратегія може розглядатися і як комплекс інтелектуальних і практичних зусиль, що мають на меті досягнення і (або) підтримання нікого бажаного стану, як спосіб здійснення переходу із сьогодення в бажане майбутнє. Стратегія відповідає на питання, як це зробити і як его зробити по можливості простіше і швидше.

За своєю сутністю стратегія - багатовимірна економічна категорія, що описує технологію функціонування підприємства в досягненні певних цілей.

У найзагальнішому вигляді стратегія може бути визначена як ефективна ділова концепція (концепція бізнесу), доповнена набором реальних дій, які можуть привести цю ділову концепцію до досягнення реальної конкурентної переваги, здатного зберігатися тривалий час.

З поняттями "стратегія" і "стратегічні рішення" тісно пов'язане поняття "потенціал підприємства". У кожен даний момент підприємство має цілком певний соціально-економічний потенціал. У самому загальному сенсі його можна охарактеризувати як сукупність знаходяться в розпорядженні підприємства стратегічних ресурсів, що мають визначальне значення для можливостей і меж функціонування підприємства в тих чи інших умовах. У даному аспекті необхідні два уточнення.

По-перше, до стратегічних ресурсів слід відносити ті види ресурсів, обсяги та структура яких можуть бути істотно змінені лише шляхом прийняття та реалізації відповідних стратегічних рішень.

По-друге, для більш детальної формулювання визначення потенціалу необхідно специфікувати умови, в яких буде протікати діяльність підприємства. Якщо йдеться, скажімо, про роботу в умовах кризи неплатежів, то в якості стратегічних виступають такі ресурси, як фінансові або інші ліквідні активи, налагоджені надійні кредитні лінії і т.п. Якщо розглядається діяльність підприємства в умовах енергетичної кризи, в якості стратегічних ресурсів фігурують інші види цінностей, пов'язані з технологічним взаємодією між учасниками ринку та інфраструктурними організаціями.

У нормальних умовах в якості складових потенціалу слід розглядати ресурси, що забезпечують досягнення підприємством конкурентних переваг:

 • • відпрацьовану технологію;
 • • прогресивне обладнання;
 • • інтелектуальні ресурси;
 • • інтелектуальну власність;
 • • патенти тощо

Потенціал підприємства не є постійною величиною. Як і інші елементи виробництва, він схильний до змін. Однак у порівнянні з іншими характеристиками підприємства в нормальних умовах він проявляє більш високу ступінь стійкості, демонструє сповільнену і ослаблену реакцію на позитивні впливи. При цьому руйнівні впливи можуть проте мати достатньо швидкий ефект (наприклад, стоїть на металургійному підприємстві зупинити доменну піч, як його потенціал може різко впасти чи не до нуля).

У загальному вигляді виділяють наступні еталонні стратегії бізнесу: зростання, стабільності, відходу (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

Типи стратегій підприємства

Тип стратегій

Можливі варіанти реалізації стратегії

1

Стратегія зростання

Концентрований зростання (нарощування збуту існуючого продукту).

Концентричний зростання (розширення сегментів ринку). Модифікаційний зростання (обслуговування нових споживачів).

Інтегрований зростання (розширення підприємства за рахунок додавання нових структур).

Диверсифікований зростання (розширення за рахунок зміни асортименту, ринків збуту, технологій)

2

Стратегія стабільності

Пауза (навмисна призупинення збільшення збуту). Обережне просування (просування початих програм в очікуванні успіху).

Відсутність змін (заморожування ситуації, припинення перспективних інвестицій).

Зняття прибутку (припинення поточних інвестицій в продукт)

3

Стратегія відходу

"Скидання жиру" (встановлення мінімально можливого рівня накладних витрат).

Часткова відмова від операційної незалежності (у кадрах, збуті, фінансах).

Часткова розпродаж активів (часток у статутному капіталі компанії, матеріальних активів).

Банкрутство.

Ліквідація

Еталонні стратегії економічного зростання відображають чотири різних підходи до зростання підприємства і пов'язані зі зміною стану наступних п'яти елементів:

 • 1) продукту;
 • 2) ринку;
 • 3) галузі;
 • 4) положення компанії всередині галузі;
 • 5) технології.

Кожен з цих п'яти елементів може знаходитися в одному з двох станів: існуючий або новий стан.

За критерієм економічного зростання стратегії можуть бути класифіковані на чотири групи.

 
<<   ЗМІСТ   >>