Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Антикризове управління

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методи рейтингової оцінки кредитоспроможності

Більшість кредитних рейтингових систем заснована па кількісних і якісних оцінках, а підсумковий рейтинг формується з урахуванням різних параметрів. Однак формальної моделі, яка б показала, як зважуються окремі ознаки для одержання підсумкової оцінки, нс існує. По суті, кредитні рейтингові системи базуються на загальних міркуваннях і досвіді аналітиків, що приймають рішення, а не на математичних моделях. Внаслідок цього подібні системи не можуть розглядатися як точні [1].[1]

Перші рейтингові агентства з'явилися на початку XX ст. в США. Історично першим рейтинговим агентством стала компанія Standard & Poor's, заснована в США в 1861 р Генрі Пуром, який в 1861 р написав велике дослідження, присвячене американським залізницям. У 1905-1906 рр. була заснована компанія Moody's, її засновник Джон Муді (1868-1958) починав з того, що привласнював рейтинги облігаціям залізничних компаній [2]. Наймолодше агентство - Fitch Ratings - було засновано Джоном Фітч в 1913 р в Нью-Йорку і в перші роки займалося публікацією фінансової статистики, а з 1924 р початок привласнювати кредитні рейтинги [3]. В даний час рейтинги цих трьох агентств визнаються всіма учасниками ринку та регуляторними інститутами.[2][3]

Кредитний рейтинг є оцінку кредитоспроможності, виставлену рейтинговим агентством. Як вважає агентство Moody's, "рейтинг - це думка про майбутні здібностях і можливостях боржника виконувати повні або тимчасові платежі в інтересах інвестора" [4]. Під кредитним рейтингом може матися на увазі і кредитна якість боргових зобов'язань (наприклад, облігації), а також можливість дефолту емітента за цим борговими зобов'язаннями. Рейтингові агентства визначають кредитний рейтинг не тільки компаній, але й країн, регіонів, галузей промисловості і т.д.[4]

Чим вищий рейтинг, тим нижче надбавка за ризик і ширше допуск емітента на ринок і загалом нижчий рівень витрат на залучення коштів. Відповідно, відносно низькі рейтинги припускають порівняно високі витрати на фінансування, які, швидше за все, будуть нижчими, ніж при виході на ринок без рейтингу. У середовищі фінансистів вважається, що наявність у емітента навіть невисокого рейтингу, виставленого одним з міжнародних рейтингових агентств, справляє на співтовариство краще враження, ніж взагалі відсутність такого [3].[3]

Процес формування рейтингових оцінок компаніям-емітентам включає кількісний і якісний види аналізу. Кількісний аналіз базується на фінансової звітності та розрахунку фінансових показників, якісний аналіз характеризує якість менеджменту, огляд конкурентних переваг компанії в галузевому розрізі, оцінку очікуваного зростання галузі, вразливість від технологічних інновацій та регуляторних змін. Наприклад, процес формування рейтингу компаній, здійснюваний агентством Moody's, включає наступні напрямки:

 • 1) макроекономічний (страновой) аналіз;
 • 2) оцінку тренда в галузі;
 • 3) якість менеджменту компанії;
 • 4) фінансове становище компанії;
 • 5) структуру компанії.

Процес рейтингування може тривати від чотирьох до шести тижнів і включає зустрічі з основними менеджерами аналізованої компанії, ознайомлення з фінансовою звітністю, фінансовими планами, політикою і стратегією компанії. Вся зібрана інформація обговорюється в рейтинговому комітеті разом з експертами з даної галузі, після чого шляхом голосування виробляються рекомендації щодо встановлення рейтингу [6]. Рейтинги, як правило, переглядаються один раз на рік.[6]

Кожне агентство має свою методологію вивчення кредитоспроможності, а результати вивчення кредитного ризику відображає в загальноприйнятій шкалою, наприклад від ААА до С, де вища категорія позначається як А, а нижча - С, може також виділятися стан дефолту - I) (виділяється рейтинговим агентством Standard & Poor's).

Категорії рейтингів компаній, розроблені агентством Standard & Poor's, представлені в табл. 5.21 [7].[7]

Таблиця 5.21

Категорії рейтингів Standard & Poor's

Позначення

Характеристика категорії рейтингу

ААА

Вищий рейтинг; гранично сильна здатність виконання фінансових зобов'язань

АА

Дуже сильна здатність виконання фінансових зобов'язань

А

Сильна здатність виконання фінансових зобов'язань, але іноді компанія сприйнятлива до несприятливих економічних умов і зміни обставин зовнішнього середовища

ВВВ

Ослаблена здатність виконання фінансових зобов'язань, компанія більш сприйнятлива до несприятливих економічних умов

ВВ

Неадекватна здатність виконання фінансових зобов'язань, компанія зазнає труднощів при невизначеність, викликана несприятливими фінансовими та економічними умовами

У

Більш вразлива здатність виконання фінансових зобов'язань у несприятливих господарських та економічних умовах

ССС

Вразлива здатність виконання фінансових зобов'язань, що залежить від господарських, фінансових та економічних умов

СС

Висока вразливість до неплатежів

З

Рішення про банкрутство прийнято, але платежі ще тривають

D

Припинення платежів і банкрутство

Слід зазначити, що категорії рейтингів з ААА до ВВВ вважаються сприятливими, а рейтинги нижче категорії ВВВ - несприятливими. Рейтинги категорій / 1/1/1, АА, А і ВВВ є рейтингами інвестиційного класу, рейтинги категорій ВВ, В, ССС, СС і С володіють значними спекулятивними характеристиками.

У табл. 5.22 представлена інтерпретація різних кредитних рейтингів, використовуваних рейтинговими агентствами Standard & Poor's і Moody's [8][8].

Таблиця 5.22

Класифікація кредитних рейтингів

Градація рейтингів

Рейтингові агентства

Standard & Poor's

Moody's

Інвестиційні рейтинги

Найвищий рейтинг

AAA

Ааа

Високий рейтинг

АА

Аа

Вище середнього рейтингу

А

А

Середній рейтинг

ВВВ

Ваа

Спекулятивні рейтинги

Нижче середнього рейтингу

ВВ

Ва

Спекулятивний

У

У

Среднеспекулятівний

ССС

Саа

Високоспекулятивний

СС

Са

Нижча якість

З

з

Дефолт

D

-

Компаніям, що мають рейтинг від АА до В, можуть присвоюватися значення "+" або "-". Так, компанія з рейтингом ВВ + буде котируватися вище, ніж компанія з рейтингом ВВ і т.д.

Для системи Moody's кожної категорії рейтингу, починаючи з групи Аа і закінчуючи групою Саа, присвоюється певна цифрове значення від 1 до 3, що означає зниження оцінки. Наприклад, компанія з індексом Ваа2 буде котируватися нижче, ніж компанія, що має індекс Baa 1.

Зміна кредитних рейтингів в часі називається міграцією рейтингів. Міграція кредитних рейтингів є однією з ключових областей вивчення при моделюванні ймовірності дефолту.

Банкрутство, яке визначається як правове або економічна подія, зазвичай означає кінець корпорації до її поточній формі. Але в той же час це дискретне подія, фінальна крапка процесу, протягом якого відбувається погіршення фінансового стану компанії в динаміці. Тому історичні дані про кредитні рейтинги аналізуються статистично для визначення міграції конкретного рейтингу в інше положення за певний час.

Міграція рейтингів являє собою дискретний процес, що означає зміна кредитного рейтингу від одного тимчасового періоду до наступного. Приклад спрощеної матриці переходу для чотирьох станів А, В, С і D (остання категорія означає дефолт) наведено в табл. 5.23 [9].[9]

Таблиця 5.23

Імовірність переходу кредитних рейтингів

Початкове

стан

Кінцевий стан

Загальна

ймовірність

А

У

З

D

А

0.97

0,03

0,00

0,00

1,00

У

0.02

0,93

0,02

0,03

1,00

З

0.01

0,12

0,64

0,23

1,00

D

0.00

0,00

0,00

1,00

1,00

Приклад

Розрахуємо ймовірність дефолту (Р) для компанії категорії В на рік з індексом 0 (див. Табл. 5.23) [10]:[10]

1) компанія може піддатися дефолту в перший рік з імовірністю:

2) компанія може піддатися дефолту в другий рік після зміни з В в А в перший рік, потім з А в D - у другий рік; або з В в С, а потім в D: або з В в С, а потім - у D, що дає таку величину ймовірності:

3) кумулятивна ймовірність дефолту за два роки складе:

Приклад матриці переходів протягом одного року, складеної рейтинговим агентством Standard & Poor's, показаний в табл. 5.24.

Таблиця 5.24

Матриця переходу рейтингів на прикладі даних Standard & Poor's

Початковий

рейтинг

Рейтинг до кінця року,%

ААА

АА

А

ВВВ

ВВ

У

ССС

D

ААА

90,81

8,33

0,68

0,06

0,12

0

0

0

АА

0,70

90,65

7,79

0,64

0,06

0,14

0,02

0

А

0,09

2,27

91,05

5,52

0,74

0,26

0,01

0,06

ВВВ

0,02

0,33

5,95

86,93

5,30

1,17

1,12

0,18

ВВ

0,03

0,14

0,67

7,73

80,53

8,84

1,0

1,06

У

0

0,11

0,24

0,43

6,48

83,46

4,07

5,20

ССС

0,22

0

0,22

1,30

2,38

11,24

64,89

19,79

Рядки цієї матриці відповідають категорії, в якій знаходиться компанія; стовпці - категорії, в яку ця компанія перейшла. Значення ймовірності P ij (перетин i -го рядка і j-го стовпця) показує: компанія, що має рейтинг з номером i, матиме наступного року рейтинг з номером / з імовірністю Р ij Імовірність міграції з однієї кредитної категорії в усі інші протягом , наприклад, одного року вказується у відповідному рядку.

Очевидно, що найвірогідніша ситуація визначається тим, що боржник залишиться в тій же самій рейтингової категорії, тобто ВВВ: ймовірність цієї події дорівнює 86,9%. Імовірність настання дефолту у цього емітента протягом року складе тільки 0,18%, а ймовірність міграції в категорію ААА - 0,02% [11].[11]

Як було сказано вище, рейтингові агентства розробляють і суверенні рейтинги, які дозволяють оцінювати ризики країни. Суверенні рейтинги являють собою оцінку кредитного ризику національних урядів, а не відображають специфічний ризик дефолту інших позичальників.

Так, наприклад, рейтингове агентство Standard & Poor's Rating Group дає кількісну та якісну оцінку загальної кредитоспроможності національного уряду. Кількісні аспекти аналізу приймають до уваги показники економічної діяльності, якісні - політичні та стратегічні події.

Структура, в рамках якої проводиться аналіз національних урядів агентством Standard & Poor's, складається з дев'яти категорій (табл. 5.25) [12].[12]

У процесі роботи рейтингового комітету кожне національне уряд оцінюється за шкалою від одного (найвищий результат) до шести балів по кожній з дев'яти категорій аналізу. При цьому не існує точної формули агрегування виставлених таким чином балів для визначення рейтингів. Аналітичні змінні тісно пов'язані між собою, а ваги не є фіксованими ні по групі національних урядів, ні по тимчасових інтервалах. Більшість категорій враховують і економічний, і політичний ризики - основні чинники, що визначають кредитний ризик. Економічний ризик показує здатність уряду своєчасно погашати свої боргові зобов'язання і знаходиться у функціональній залежності як від кількісних, так і від якісних факторів. Політичний ризик показує готовність національного уряду погашати борг [13].[13]

Таблиця 5.25

Категорії оцінки рейтингу національних урядів агентством Standard & Poor's Rating Group

Категорія

Об'єкти аналізу

1

Політичний

ризик

Стабільність і легітимність політичних інститутів. Участь громадськості в політичному процесі. Політична наступність у керівництві країни. Прозорість економічної політики, її рішень і цілей. Громадська безпека.

Геополітичний ризик

2

Дохід і структура економіки

Рівень розвитку, диверсифікації і ступеня ринкової орієнтованості.

Економічна нерівність.

Ефективність фінансового сектора; здатність надавати кредити.

Конкурентоспроможність і рентабельність нефінансового приватного сектора.

Ефективність державного сектора. Протекціонізм та інші неринкові чинники.

Гнучкість ринку робочої сили

3

Перспективи економічного зростання

Розмір і структура накопичень та інвестицій. Ступінь і модель економічного зростання

4

Фінансова

гнучкість

Доходи, видатки розширеного уряду, тенденції профіциту (дефіциту).

Ефективність (тиск) з боку витрат. Своєчасність, обсяг і прозорість звітності. Пенсійні зобов'язання

5

Борговий тягар

розширеного

уряду

Борг розширеного уряду (брутто та нетто) як відсоток ВВП.

Обслуговування боргу (частка доходів).

Структура боргу (за валютою та строками погашення).

Ємність національних ринків капіталу

6

Офшорні і умовні зобов'язання

Розмір і стан нефінансових підприємств громадського сектора.

Стійкість фінансового сектора

7

Ефективність

монетарної

політики

Цінова політика в залежності від економічних циклів. Грошово-кредитна політика.

Валютний режим і цілі монетарної політики. Інституційні чинники, зокрема незалежність ЦБ.

Структура і ефективність інструментів монетарної політики

8

Показники зовнішньої ліквідності

Вплив фіскальної та монетарної політики на зовнішні рахунки.

Структура рахунку поточних операцій.

Структура потоків капіталу.

Адекватність резервів

9

Зовнішній борг

Зовнішній борг (брутто та нетто), включаючи депозити і структурований борг.

Структура погашення зобов'язань, структура боргу по валюті, чутливість до змін в процентній ставці.

Доступ до концесійного фінансуванню.

Обслуговування боргу

Рейтинг змінюється в тих випадках, коли з'являються нові дані, що змінюють думку експертів Standard & Poor's щодо можливого напрямку розвитку подій, наприклад приймається та чи інша міра економічної політики або результати відрізняються від очікуваних [14].[14]

Рейтинг, що присвоюється несуверенних позичальників, найчастіше дорівнює рейтингу уряду країни, в якій він здійснює свою діяльність або нижче нього, але може бути і вище. Рейтинги за зобов`язаннями в іноземній валюті можуть бути вище в тому випадку, коли несуверенних позичальників має вищі характеристики кредитоспроможності, ніж національний уряд, і коли ризик того, що національний уряд буде обмежувати доступ до коштів в іноземній валюті, необхідним для обслуговування і погашення боргу, нижче ризику суверенного боргу [3].[3]

Основні фактори, які досліджують аналітики рейтингового агентства Moody's, в чому збігаються з основними індикаторами, використовуваними експертами Standard & Poor's та інших агентств. Кількісний аналіз рівня країнового ризику здійснюється експертами агентства Moody's Investors Services шляхом визначення значень шести окремих факторів, що характеризують можливість країни виконати в повному обсязі і в строк свої зобов'язання (табл. 5.26).

Таблиця 5.26

Категорії оцінки рейтингу національних урядів агентством Moody's

Категорія

Об'єкти аналізу

1

Ліквідність - характеризує поточну здатність обслуговування боргу

Величина резервів у відсотках від дефіциту поточних статей платіжного балансу. Величина резервів (у динаміці) для покриття дефіциту по імпорту

2

Економічна та соціальна стабільність - цей фактор використовується для визначення поточної і перспективної здатності обслуговування боргу

Зростання (зниження) ВВП на душу населення. Фактичне зростання (зниження) ВВП. Структура джерел поповнення бюджету і його витрат (дефіцит державного бюджету не повинен перевищувати 3% річної величини ВВП (ВНП)). Споживання електроенергії на душу населення.

Відсоток відвідують середні спеціальні та вищі навчальні заклади

3

Рівень фінансової стабільності в статиці, динаміці і з елементами прогнозу

Динаміка індексу цін на споживчі товари.

Величина грошових резервів і грошової маси у відсотках від ВВП

4

Стан платіжного балансу - характеризує оцінку потоків готівки і фінансових взаємозв'язків

Зростання (зниження) рівня експорту. Сальдо та структура зовнішньої торгівлі. Величина чистих прямих інвестицій як відсоток від дефіциту поточних статей платіжного балансу

5

Фінансові стимули - характеризує здатність уряду та органів грошово-кредитного регулювання направляти валюту на продуктивні ринки в протилежність відтоку капіталу з країни

Фактичний рівень всіх видів процентних ставок (процентні ставки за банківськими кредитами, наприклад, схильні комбінованому впливу таких факторів, як умови на ринку і зміни в попиті і пропозиції кредитних ресурсів)

6

Розмір та обслуговування зовнішнього і внутрішнього боргу - відображає значимість поточного боргу в порівнянні з поточним доходом і розміром поточних ресурсів

Зовнішній державний борг у відсотках від ВВП.

Коефіцієнт обслуговування зовнішнього боргу (відношення обсягу боргових платежів до експорту товарів і послуг)

Методика оцінки рівня ризику країни рейтингового агентства Fitch IBCA грунтується на аналізі динаміки набору відносних показників: 16 економічних, 5 соціальних і 7 політичних. Аналіз здійснюється на базі показників, які розраховуються за даними фінансової звітності. Серед економічних факторів найбільш істотними є наступні:

 • • динаміка величини і структури розподілу і перерозподілу ВНП;
 • • динаміка інфляції і факторів, які значущий вплив на індекс споживчих цін;
 • • фактори витрат виробництва найважливіших товарів і послуг;
 • • інвестиційний клімат в країні;
 • • ступінь незалежності центрального банку;
 • • основні та проміжні цілі грошово-кредитної політики - ймовірність і ступінь їх досягнення;
 • • структура зовнішньої і внутрішньої державної та недержавної заборгованості;
 • • структура платіжного балансу;
 • • структура торгового балансу.

До найважливішим політичним факторів належать ступінь політичної стабільності і загроза безоплатній націоналізації. Найбільш значимі соціальні фактори:

 • • величина ВНП на душу населення;
 • • умови отримання споживчого та іпотечного кредитів. Кредитні рейтинги провідних країн в оцінках S & P, Moody's і Fitch представлені в табл. 5.27.

Таблиця 5.27

Кредитні рейтинги провідних країн (актуально на 31 січня 2014) [16]

Країна

Рейтинг S & P

Рейтинг Moody's

Рейтинг Fitch

Австралія

ААА

Ааа

ААА

Великобританія

ААА

Ааа

АА +

Німеччина

ААА

Ааа

ААА

Греція

В-

СААЗа

В-

Ірландія

ВВВ +

ВааЗ

ВВВ +

Ісландія

ВВВ-

ВааЗ

ВВВ-

Іспанія

ВВВ-

ВааЗ

ВВВ

Італія

ВВВ

А2

ВВВ +

Канада

ААА

Ааа

ААА

Китай

АА-

ААЗ

А +

Нова Зеландія

АА

Ааа

АА

Португалія

ВВ

Ва2

ВВ +

Росія

ВВВ

Baa 1

ВВВ

США

АА +

Ааа

ААА

Франція

АА +

Ааа

АА +

Швейцарія

ААА

Ааа

ААА

Швеція

ААА

Ааа

ААА

Японія

АА-

Ааа

А +

Рейтинг надає інвесторам інструмент для оцінки ризиків, що дозволяє порівнювати їх в рамках галузевих або територіальних класифікацій. Рейтинг змінюється в тих випадках, коли з'являються нові дані, що змінюють думку експертів.

Багато організацій використовують публічні рейтинги для звірки з результатами свого аналізу, деякі можуть приймати рішення про кредити, грунтуючись тільки на публічних рейтингах. Що стосується ринків капіталу, то багато американських інституційні інвестори але законом можуть купувати цінні папери тільки тих емітентів, які мають рейтинг одного з п'яти агентств, яким Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) присвоїла статус Національно визнаної статистичної рейтингової організації (NRSRO - Nationally Recognized Statistical Rating Organization).

 • [1] Кехілл М. Інвестиційний аналіз і оцінка бізнесу: навч. посібник; пров. з англ. 2-е вид. М .: Дело и Сервис, 2012. С. 87.
 • [2] Бірз Д. Т., Кавано М. Суверенні рейтинги: опис рейтингів S & P, методика складання (матеріали для інвесторів, Інвестиційна компанія Financial Investments) [Електронний ресурс]. URL: financialinvestments.rn / 4articlesinvestors / sovereignratings_ whatisit.pdf (дата звернення: 02.12.2014).
 • [3] Там же.
 • [4] Кричевський М. Л. Фінансові ризики. С. 88.
 • [5] Там же.
 • [6] Кричевський М. Л. Фінансові ризики. С. 89.
 • [7] Там же. С. 90.
 • [8] Кричевський М. Л. Фінансові ризики. С. 90.
 • [9] Кричевський М. Л. Фінансові ризики. С. 93.
 • [10] Там же. С. 94.
 • [11] Кричевський М. Л. Фінансові ризики. С. 95.
 • [12] Бірз Д. Т., Кавано М. Суверенні рейтинги: опис рейтингів S & P, методика складання. С. 3-4.
 • [13] Бірз Д. T., Кавано М. Суверенні рейтинги: опис рейтингів S & P, методика складання. С. 2-3.
 • [14] Див .: Бірз Д. Т., Кавано М. Суверенні рейтинги: опис рейтингів S & P, методика складання.
 • [15] Там же.
 • [16] URL: oborotvalut.ru/index.php/forex-articles/216-creditrating.
 
<<   ЗМІСТ   >>