Повна версія

Головна arrow Історія arrow Джерелознавство

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТАТИСТИКА

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • поняття статистики;
 • • види статистичних джерел;
 • • особливості збору і обробки статистичної інформації;
 • • особливості вивчення статистичних джерел;

вміти

 • • виявляти комплекси статистичних матеріалів, що характеризують різноманітні сторони, явища і процеси історичної дійсності;
 • • робити оцінку потенціалу статистичного джерела;
 • • ставити і вирішувати задачу по витяганню та аналізу інформації з статистичних джерел;

володіти

• методикою систематизації та аналізу статистичних даних в цілях конкретного дослідження.

Ключові терміни і поняття: статистика, види статистики, джерело статистичної інформації, методи обробки статистичної інформації, особливості статистики, статистичний облік, статистичне спостереження, статистичні огляди, перепис, звіт, обстеження, демографічна статистика, облік населення, аграрна статистика.

Поняття про статистичні джерелах

Статистика - це вид діяльності, спрямованої на отримання, обробку та аналіз інформації, що характеризує кількісні закономірності життя суспільства в усьому їх різноманітті (техніко-економічні, соціально-політичні, культурні явища і процеси) в нерозривному зв'язку з її якісним змістом. Таким чином, під статистикою розуміється збір цифрових даних, їх узагальнення та обробка.

Думка

Як випливає з Великої радянської енциклопедії, статистика (нім. Statistik, від італ. Stato, позднелат. Status - держава) - це:

 • 1) вид суспільної діяльності, спрямованої на отримання, обробку та аналіз інформації, що характеризує кількісні закономірності життя суспільства у всьому її різноманітті (техніко-економічні, соціально-економічні, соціально-політичні явища, культура) в нерозривному зв'язку з її якісним змістом;
 • 2) галузь суспільних наук (і відповідні їй навчальні дисципліни), в якій викладаються загальні питання вимірювання та аналізу масових кількісних відносин і взаємозв'язків.

Вважається, що науковий термін "статистика" був введений в 1746 році німецьким вченим Готфрідом Ахенваллем.

Результатом статистики як виду діяльності є статистика як вид джерел.

Статистика - документ, що містить ряд числових характеристик, що описують які-небудь процеси і явища.

Статистика - підсумковий документ, який створюється за певними правилами на базі попередньо зібраного великої кількості матеріалу, тобто на основі сукупності першоджерел. Джерела статистичної інформації являють собою комплекс масових документів, вони складаються за розробленою програмою статистичного дослідження, мають однаковий формуляр і єдині принципи заповнення (докладніше про масові джерелах см. 3.7).

Статистика як джерело - це завжди конструкт, зміст якого є результатом обробки статистичних показників і залежить від завдань, поставлених при аналізі даних.

Відмінні особливості статистичного джерела:

 • - Документ є підсумком великої попередньої роботи, як правило колективу виконавців;
 • - Містить кількісну інформацію про досліджуваних об'єктах і масових явищах;
 • - Створюється з метою фіксації, контролю та аналізу процесів;
 • - Зазвичай представлений у вигляді таблиць;
 • - Інформація, представлена в статистиці, анонімна, не персоніфікована, часто не має текстового супроводу, що дозволяє однозначно або з контексту адекватно інтерпретувати інформацію джерела;
 • - Обробка статистики проводиться за допомогою спеціального статистичного апарату та методів математичної статистики.
 
<<   ЗМІСТ   >>