Повна версія

Головна arrow Історія arrow Джерелознавство

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Б. Акти церковних властей

 • 1. Договірно-законодавчий вигляд.
 • 1) Статутні грамоти (з кінця XIV ст.). У володінні церковних організацій (митрополичих і єпархіальних будинків, монастирів, великих церковних парафій) з XIV ст. зосередилося велика кількість земель. На них було необхідно встановлювати правила управління та здійснення правових норм. Для цього від імені церковних землевласників вдавалося статутні грамоти, що виконували ту ж функцію, що й звичайні статутні грамоти. Дані грамоти визначали порядок місцевого управління і суду. Їх структура була аналогічною світським статутним грамотам.
 • 2) Жалувані грамоти (з XV ст.). Жалувані грамоти, видавані церковною владою і великими землевласниками, мали ті ж різновиди і структуру, що і світські статутні грамоти. Різниця полягала тільки в тому, хто видавав грамоту.
 • 3) Благословенні і ставлені грамоти (з XV ст.). Благословенні грамоти видавалися церковною владою у випадках, коли на ту чи іншу акцію (діяння) потрібне благословення вищестоящого церковного особи. Часто це було пов'язано з будівництвом або прикрасою нових церков, підставою монастирів, установою парафій, видачею платні, передачею святинь, виконанням церковних місій (у тому числі іноземних) і т.д. У разі поставлення священиків та інших церковних осіб на посади грамота називалася ставленого.
 • 4) Храмозданние грамоти. Храмозданнимі називалися грамоти, в яких давалося благословення на заснування і споруду нової церкви, описувалися її вигляд і структура. Грамоти зазвичай вдавалося регіональними церковною владою.
 • 5) Соборні вироки. Вироки церковних соборів були колективним рішенням церковних ієрархів з найважливіших питань церковного устрою, церковної власності на землю, канонічним питанням. Рішення церковних соборів розсилалися в єпархії у вигляді наказних грамот.
 • 2. Договірно-розпорядчий вид.

Грамоти та послання про дотримання інтересів реального контрагента (з XV ст.). До даного виду документів належать різного роду розпорядження, близькі до Указное, але присвячені більш дрібним окремих питань, адресованим конкретним особам: термінові (про виконання того чи іншого розпорядження влади в термін ), виборні (про організацію та проведення виборів різних посадових осіб), різного роду випіс з розпоряджень влади, вироки посадових осіб по приватному вирішення окремих питань. Сюди також можуть бути віднесені справи, пов'язані з місництвом, наприклад, невместно грамоти, в яких розпорядженням верховної інстанції вирішувалися місницькі суперечки (коли служилий людина вважав, що його призначення на ту чи іншу посаду не відповідає положенню його роду, нижче службових місць, які отримували його предки).

 • 3. Розпорядчо-агітаційний вигляд.
 • 1) Послання ієрархів. Практика послань ієрархів пастві та іншим церковним діячам поширилася ще в перші століття розвитку християнства, і в Середньовіччі отримала свій розвиток. Ці послання представляли собою складне змішування жанрів. У них були елементи церковної проповіді, особливо якщо вони стосувалися питань віри (місіонерство, боротьба з єрессю і т.д.). Послання також містили агітаційні заклики, елементи полеміки та ідеологічної боротьби (наприклад, в період розколу православного світу Московської Русі та Великого князівства Литовського і Руського в XIV-XV ст.). У той же час вони могли утримувати заклики до конкретних дій, розпорядження з окремих питань. Дані послання могли адресуватися як конкретним особам, так і "православним Крістіаном" взагалі, причому навіть персональна адресація припускала поширення їх змісту і деяку публічність (у тій мірі, в якій вона взагалі була можлива в середньовічну епоху рукописів, а не друкованої літератури).

Таким чином, послання ієрархів представляють собою складне змішування жанрів від пам'ятників епістолограф, проповіді, полеміки та публіцистики до актового матеріалу. Оскільки ці послання мали певний формуляр, слід згадати їх при розборі видів актів.

2) Богомольних грамоти. З нагоди різних великих подій (головним чином зовнішньополітичних) великі князі або церковні ієрархи зверталися до інших церковним ієрархам або в монастирі за благословенням, з проханням молити Бога про перемогу і т.д.

Публічно-приватні акти

Договірний вигляд.

1) Поручні по боярам (з 1470-х рр.). З утворенням єдиної Російської держави в кінці XV ст. центральна влада стала брати з представників знаті присягу на вірність, яка супроводжувалася складанням поручнів грамоти. У даному документі інші аристократи, князі та бояри, ручалися, що особа, що фігурує в грамоті, не зробить зради, чи не від'їде за кордон і буде служити вірно і " без всякі хитрощі ". Бояри ручалися як своїм становищем, так і запорукою великих грошових сум. Особливого поширення така практика отримала при Івані IV Грозному.

З XVI ст. видача поручнях грамот поширилася на інші, більш дрібні посади. Поручні грамоти стали важливим способом оформлення кругової поруки посадових осіб, пов'язуючи їх взаємними зобов'язаннями і примушуючи стежити за взаємним дотриманням посадових обов'язків. Практика поручительства поширилася на судові та кримінальні справи.

У тексті поручнях вказувалося особа, за яку ручалися, предмет поручительства, імена поручителів, ніж вони ручаються (буде над ними "государ в своїй волі", або грошовою заставою, або чимось ще), санкції за порушення поруки, свідки складання поручнів записи .

 • 2) крестоцеловальной записи посадових осіб (з XVI ст.). Процедури присяги при вступі на посаду припускали складання клятви з цілуванням хреста, тобто клятви Ісусом Христом, муками Спасителя і Небесами (можливістю врятувати свою душу). Порушення клятви на хресті прирівнювалося до гріха Іуди. Така присяга була обов'язкова для багатьох посадових осіб (виник навіть спеціальний термін "цілувальники"). Само хрестоцілування супроводжувало складання крестоцеловальной записи, в якій обмовлялося, хто повинен принести клятву, умови клятви і санкції за ес порушення.
 • 3) Поручні по селянах-новоподрядчнкам (з XVII ст.). З розвитком відносин кріпосного права і збільшенням числа власницьких селян більш різноманітними ставали форми використання селянської праці. Однією з них була передача власником своїх селян у тимчасове користування іншого землевласнику. При цьому власник селян видавав поручні грамоту, в якій називав імена селян, які віддані в роботу, види робіт або повинностей, які вони зобов'язуються нести, санкції проти поручителя, якщо селяни не виконають зобов'язань. Наприкінці вказувалися свідки угоди.
 • 4) Рядні і відкупні. Рядний грамотами називалися договори між сторонами про якихось умовах угоди, виконання робіт, розмежування інтересів. У випадку, якщо предметом угоди була передача прав на ту чи іншу сферу занять (промисел) за відрахування за це право частини отриманих доходів, така грамота називалася откупной.
 
<<   ЗМІСТ   >>