Повна версія

Головна arrow Історія arrow Джерелознавство

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПАМ'ЯТНИКИ ЛІТЕРАТУРИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ та раннього Нового часу

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • основні пам'ятки давньоруської агіографії (до XVII ст. Включно) та історію їх вивчення;
 • • особливості давньоруських військових повістей як історичного джерела;
 • • особливості пам'ятників давньоруського фольклору;
 • • основні типи агіографічних збірників та їх особливості;
 • • особливості пам'ятників російської публіцистики раннього Нового часу як історичного джерела;

вміти

 • • визначати жанр пам'яток давньоруської літератури;
 • • застосовувати методи аналізу наративних джерел до пам'ятників літератури та фольклору;
 • • описувати й аналізувати структуру агіографічного пам'ятника;
 • • витягувати інформацію по історичних подій і процесів з пам'ятників літератури та фольклору;

володіти

 • • методами датування і атрибуції літературних пам'яток;
 • • основами генетичного аналізу давньоруських літературних творів;
 • • основами текстології давньоруських літературних пам'яток;
 • • основами виявлення міфологем і літературних топосів в літературних пам'ятках;
 • • основами верифікації відомостей пам'ятників літератури.

Ключові терміни і поняття: житіє, пролог, Синаксаре, патерик, Четьї-міпеі, військова повість, публіцистика, легенди, билини, історичні пісні.

Російська агіографія XI - початку XVIII століття

Житія, середньовічні біографії християнських святих, набули широкого поширення в католицької і православної церквах. Вони укладались аж до Новітнього часу, проте їх жанр - агіографія (від грец. Άγιος - святий і γράφω - пишу), особливо в Росії, залишався середньовічним. За влучним визначенням видатного дослідника давньоруської житійної літератури В. О. Ключевського, житіє настільки ж відрізняється від біографії, наскільки ікона відрізняється від портрета. У житії оповідь незмінно підпорядковане канону, в результаті чого у автора виходить ідеалізована біографія святого. Окремі деталі можуть являти собою так званий "житійний топос", тобто традиційні для житійної літератури "загальні місця".

Так, наприклад, в більшості житій сказано, що батьки святого були благочестивими людьми, а сам святий в дитинстві вважав за краще не грати з однолітками, а читати божественні книги. Навіть якщо автор знав, що в реальності справа йшла інакше, між дійсними обставинами і вимогою канону в більшості випадків він робив вибір на користь останнього. Реальні факти проникали в житійний розповідь, як правило, в тому випадку, якщо вони не суперечили канону. Однак оскільки в житійної літератури головними героями ставали святі, таких фактів виявлялося чимало. До того ж часто житіє є самим інформативним джерелом про життя святого, а іноді і про інші обставини його епохи. Особливою цінністю як історичного джерела володіють житія, що відносяться до ранньої епохи, від якої до нас дійшло мало джерел.

У середньовічній християнській традиції існували чотири найголовніших типу святості: преподобні (тобто ченці), святителі (тобто церковні ієрархи), благовірні (тобто правителі) і мученики. Відповідно, і житія можна розділити на чотири типи, для кожного з яких характерна своя схема біографії святого. При цьому в будь-якому житії присутній богословська риторика, за допомогою якої подій земного життя надавався сакральний зміст. Для російської агіографії характерно створення житія з орієнтацією на етіологічний зразок.

Таким зразком був інший святий, що відноситься до того ж типу святості і, крім того, що виявляє з героєм створюваного житія яку-небудь близькість, наприклад, одне ім'я або загальний день шанування та ін. Як правило, днем вшанування обирався день кончини святого. У день кончини православного християнина поминають панахидою. Той момент, коли замість панахиди починали співати присвячені покійному тропар і кондак (основні елементи церковної служби), знаменує початок місцевого церковного шанування нового святого.

Роль агіологіческого зразка була настільки значна, що за відсутності інформації про день кончини святого день його пам'яті нерідко призначався на день пам'яті святого, якого обрали в якості агіологіческого зразка. Окремі факти з житія останнього також підчас переносилися в новостворене житіє.

Житіє, як правило, створювалося до офіційної канонізації святого, тому деякі святі, почитавшиеся місцево, житія не мають. Для канонізації на рівні митрополії або патріархії турбувалися уявити службу і житіє новоявленого святого. У зв'язку з цим служба і житіє часто являють собою єдиний комплекс, і необхідні в службі уподібнення святого героям Старого Завіту отримують розвиток в тексті житія. Ще одна обов'язкова вимога офіційної канонізації - наявність чудес від мощей святого. Сказання про чудеса іноді включалося в текст житія, а підчас оформлялося у вигляді окремого твору, який все ж сприймалося як заключна частина житія і листувалося разом з ним.

Житія переписувалися як окремо, так і в складі збірників стійкого складу. Найбільш типовими збірниками агіографічних текстів російського Середньовіччя були прологи, Четьї мінеї і патерики.

Пролог являє собою збірник коротких житій, розташованих у календарному порядку по днях пам'яті святих - з вересня (з вересня починався календарний рік) по серпень. Спочатку пролог являв собою переклад грецького Менологія. Дослідники припускають, що при його перекладі на церковно-слов'янська мова в XI-XII ст. найменування вступної статті "пролог" було сприйнято як заголовок всієї збірки. Однак таке припущення не можна визнати задовільним, оскільки чи слов'янський книжник, який зумів перевести об'ємний збірник агіографічних текстів, не зміг зрозуміти значення слова "пролог" ("введення"). На російському грунті пролог постійно поповнювався житіями і пам'ятниками церковної учительської літератури: повчаннями, словами та ін. У традиційному давньоруському суспільстві було прийнято щодня читати пролог - ті твори, які поміщені під відповідним днем. У зв'язку з цим пролог був важливим джерелом історичних уявлень давньоруської людини. У XVII ст. пролог неодноразово видавався на Московському друкованому дворі, перше видання побачило світ у 1641-1643 рр.

Кожне видання, як правило, складається з двох книг (вереснева і березнева половини року). Протягом середини - другої половини XVII ст. до складу друкованого прологу включалися всі нові тексти житій руських святих.

Крім звичайного прологу існує стішной пролог, який був переведений з грецької в Сербії в XIV ст. У російських землях він був відомий мало. Відмінність стішного прологу від звичайного полягає в тому, що кожному житію в першому предпослано короткий вірш, присвячене даному святому. При перекладі віршована структура тексту не була збережена.

Для включення житія в пролог складалася його особлива редакція - Проложного, для якої характерно скорочення тексту (до однієї-трьох сторінок), сухість викладу і висока інформативність.

Четьї мінеї є різновидом Міней (від грец. Μηνάιον - місячний, тобто місячна книга), призначену для читання. Кожна мінея містить тексти, розраховані на читання протягом одного місяця. Таким чином, в повному комплекті має бути 12 Міней.

На відміну від службових Міней, куди входять служби, в Четьї мінеї включені по перевазі житія. Спочатку четьи мінеї виникли у Візантії, були переведені на церковно-слов'янську мову і не містили російських житій. Проте з часом при листуванні і редагуванні мінеї насичувалися російським матеріалом: як житіями, так і іншими пам'ятниками церковної літератури.

Найбільшою популярністю користуються Великі мінеї Четьї, складені в Новгороді в 1530-і рр. з ініціативи архієпископа Макарія. Після того, як Макарій в 1542 р став митрополитом всієї Русі, поповнення Великих Міней Четьїх продовжилося в Москві. Відомі три їх комплекту: дві новгородського походження, Софійський і Успенський (вкладені Макарієм в новгородський Софійський і московський Успенський собори) і один, створений у Москві, - Царський. Багато російські житія вперше фіксуються у Великих мінеях четьих, для деяких спеціально виділяють мінейние редакцію, тобто вони були спеціально відредаговані для включення в мінеї. Для мінейние редакцій характерна розлогий викладу і велика кількість агиографической риторики.

Наприкінці XVI в. в московському пудів монастирі на основі Великих Міней Четьїх склали Чудовський мінеї, в яких представлений переважно житійний матеріал. У XVII ст. найбільшу популярність придбали четьи мінеї, складені книжниками Троїце-Сергієва монастиря Германом Тулупова і Іоанном Мілютіним. Основними джерелами Тулуповскіх Міней, складених у 1620-і рр., Стали житія святих з рукописів Троїце-Сергієва монастиря. Священик Іоанн Мілютін, працював у середині XVII ст., Істотно розширив коло текстів, включених в Четьї мінеї. Крім матеріалу Тулуповскіх Міней в Мілютинського мінеї увійшли десятки російських житій і сказань про чудотворні ікони. Багато хто з них спеціально складалися Мілютіним для своєї праці. Герої цілого ряду новостворених житій так ніколи і не були канонізовані. За припущенням дослідників, Мілютін складав свої мінеї для потреб Московського друкованого двору, де вони потім і зберігалися.

Середньовічна традиція четьих Міней завершується фундаментальною працею українського богослова Димитрія Ростовського. Складені ним четьи мінеї були видані в кінці XVII - початку XVIII ст. і відразу ж знайшли широку популярність. Перевидання четьих Міней Димитрія Ростовського тривали аж до революції 1917 р, причому в нових перевиданнях багаторазово оновлювався склад і вироблялася стилістична правка, так що до початку XX ст. від оригінального тексту мало що залишилося. Втім, адаптація тексту житій була головною метою самого Димитрія Ростовського, який у якості джерел користувався і Великими минеями четьімі та іншими агіографічними збірниками, але текст житій незмінно пристосовував для свого часу, зокрема, модернізуючи лексику.

Патерик - збірник, у якому житійний матеріал об'єднаний по топографічному принципі. Як правило, патерик створювався в якому-небудь монастирі і включав житія ченців цього монастиря, іноді - групи монастирів якій-небудь місцевості. З грецьких патериків, переведених на слов'янську мову, найбільшою популярністю користувалися патерики Єрусалимський, Скитський та ін. На Русі в XIII в. за їх зразком був створений Києво-Печерський патерик, який в наступні століття неодноразово редагувався і, нарешті, було видано. У XVII ст. російськими книжниками був складений Алфавітний патерик, у якому житія святих та інші твори розташовувалися за назвами чи іменах героїв в алфавітному порядку.

Слід зазначити, що слово "житіє" не завжди присутній в самоназві твори. Житіє може називатися "повістю", "словом", "сказанням", "читанням", "похвалою", "стражданням" і т.п.

Історія вивчення житій

Житія в російській історичній традиції почали вивчатися порівняно пізно. Протягом XIX ст. дослідників цікавили не стільки житія, скільки самі святі. У зв'язку з цим перший довідники були присвячені героям житій, хоча джерелами для складання цих довідників служили самі житія. Першим дослідником, що звернулися до джерелознавче вивчення житій російських святих, став В. О. Ключевський, який в 1871 р захистив магістерську дисертацію на тему "Житія святих як історичне джерело". У своїй праці для вивчення житій історик застосував текстологічний метод, який цілком себе виправдав і до теперішнього часу є основним при дослідженні житій. Цей метод дозволяє нс тільки реконструювати історію тексту твору, а й визначити впливу одних житій на інші.

У 1888 р вийшов з друку довідник Η. П. Барсукова "Джерела російської агіографії", в якому зроблена спроба дати опис всім відомим житіям російських святих із зазначенням редакцій і шифрів рукописів. Цей довідник до теперішнього часу не втратив своєї актуальності.

В даний час силами співробітників Інституту російської літератури (Пушкінського Будинку) складається база даних, що включає інформацію про всіх рукописах, що містять житія, служби і пам'яті російським святим.

У другій половині XX ст. дослідники звернулися до вивчення житійних топосів, що дозволяє виявляти реальні факти, які отримали відображення в житії. Тут особливо продуктивним виявилося розгляд житій, написаних на матеріалі автобіографічних записок. Таке дослідження провела Е. В. Крушельницька, що дозволило їй описати агиографический канон, тобто ті прийоми, які давньоруські книжники застосовували при створенні житія.

Російська агіографія налічує кілька століть. Її можна умовно розділити на чотири етапи: 1) XI-XIV ст., 2) XV ст., 3) XVI ст., 4) XVII ст. Зараз дослідниками виявлено понад 120 пам'яток давньоруської агіографії XI-XIX ст.

Всі житія, написані під час першого етапу виділити неможливо. Складність полягає в тому, що деякі з них дійшли до нас у пізніх списках. Той факт, що їхні герої жили в ранній час, ще не доводить рання поява текстів, тому датування XI-XIV ст. таких пам'ятників як житія Леонтія Ростовського, Варлаама Хутинського та ін. - не більше ніж дослідницька гіпотеза. Ми можемо бути впевнені в ранній датуванні житія тільки при наявності раннього списку або ж відповідних вказівок в тексті, але таких житій вкрай мало. Для XI ст. можна назвати житія Феодосія Печерського, Бориса і Гліба, князя Володимира Київського. Вони дійшли до нас у списках XII-XIII ст., На підставі яких можна довести існування більш ранніх етапів історії тексту. Житія Феодосія Печерського і князів Бориса і Гліба написані відомим києво печерським літописцем Нестором і містять окремі факти, що доповнюють розповідь ранньої літописі. Як вважають, в XII в. було складено житіє княгині Ольги. До XIII в. відносяться житія Єфросинії Полоцької, Олександра Невського і деякі інші.

Революція російського агіографічного жанру пов'язана з діяльністю в середині - другій половині XV ст. запрошеного з Афону агиографа Пахомія логофета (його іноді називають за національністю Пахомієм Сербії). Згідно номенклатурі візантійських придворних чинів, відомої в Росії XVI-XVII ст., "Логофет - необрізановустий сложітель", тобто професійний письменник, в даному випадку - агіограф. Написані Пахомием за дорученням великого князя і митрополита житія митрополита Алексія, Кирила Білозерського та Сергія Радонезького (тут Пахомій відредагував вже існувало житіє, написане учнем святого Єпіфаній Премудрим на початку XV ст.) Заклали основи російського агіографічного жанру. Ці житія стали джерелами при створенні нових творів агіографічного жанру протягом XVI-XVII ст. Усього відомо близько 10 творів Пахомія логофета.

Для XVI в. в області агіографії центральної є постать митрополита Макарія, який обіймав митрополичу кафедру в 1542-1563 рр. У складені за його ініціативою Великі мінеї четьи увійшли десятки новостворених житій. Крім того, при Макарии були проведені церковні собори 1 547 і 1549 рр., На яких загальноросійської канонізації був удостоєний цілий ряд російських святих, почитавшихся до цього часу лише місцево. Канонізація місцевошанованих святих в епоху Макарія стала справою цілком реальним, що призвело до виникнення місцевих шкіл агіографії, найзнаменитішої з яких стала псковська школа, а найбільш плідним агіографії XVI ст., Мабуть, слід визнати псковського ченця Василя-Варлаама. Творчий прийом останнього характеризується великою кількістю риторики, а також малою інформативністю розповіді. Цей стиль, охарактеризований в дослідницькій літературі як "плетіння словес", властивий не тільки для одного Василя-Варлаама, а й для інших книжників епохи митрополита Макарія, в наступний час сприймався як зразок.

У XVII ст. агиографическое творчості отримало значно більший масштаб. Житія писали не тільки ченці і священики, а й представники служилого і посадского населення. Десятки житій присвячені місцевошанованих святих. Вивчаючи історію тексту житія XVII ст., Дослідники нерідко мають можливість простежити, яким чином житію надавався канонічний вигляд. Яскравим прикладом такої обробки може служити "Житіє Василя Мангазейского". Сіделец в крамниці сибірського міста Мангазея,

Василь був до смерті замучений своїм господарем, а після смерті біля його могили почали відбуватися чудеса. Перша редакція житія, написана зі слів знали покійного, рясніє іменами реальних осіб, деталями побуту тощо. Однак вже в наступній редакції, створеної для канонізаці- онних цілей, оповідання підпорядковане вимогам агіографічного жанру. Так, згадуваний в початковій редакції "стрілець" замінений "воїном" і т.д. В даний час нс всі пам'ятники агіографії XVII в. виявлені, вивчені і опубліковані.

Після смерті останнього патріарха середньовічній Росії Адріана в 1700 р каіонізаціонная практика помітно пішла на спад і активізувалася тільки в кінці XX - початку XXI ст. Для канонізованих в імперський період святих, як правило, складалися біографії в жанрі літератури Нового часу. Тільки Димитрію Ростовському в першій половині XVIII ст. вдалося створити житіє за правилами агіографічного жанру.

 
<<   ЗМІСТ   >>