Повна версія

Головна arrow Історія arrow Джерелознавство

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Склад Псковської судно грамоти

 • - Про повноваження різних псковських судів - княжого, посаднічья, архієпископського (ст. 1-4, 20, 25, 26, 61, 77, 78-81, 109);
 • - Способі коригування законодавства на псковському віче (ст. 108);
 • - Повноваження та обов'язки посадника (ст. 4, 6, 68, 69);
 • - Повноваження та обов'язки княжого намісника в псковський передмістя (ст. 5);
 • - Покараннях за злодійство, особливостях розшуку та судочинства з татебное справах (ст. 7, 8, 34, 35, 46-48, 52, 54, 56, 57, 60, 105, 110, 112, 114);
 • - Особливості судочинства із земельних позовами (ст. 9-13, 70, 72, 106);
 • - Особливості позовів зі спадкового права, про спадкове право (ст. 14, 15, 53, 55, 88-90, 100);
 • - Повернення майна, відданого на зберігання (ст. 16-19);
 • - Свідках, їх ролі в судочинстві (ст. 20-25);
 • - Публічному побитті у бійці, без грабежу (ст. 27, 120);
 • - Розглядах по грошових та майновим закладам і позиках (ст. 28-33, 38, 45, 62, 73, 74, 91-95, 101-104, 107);
 • - Поле, тобто судовому поєдинку (ст. 20, 36, 37, 117, 119);
 • - Найміть, захисту його прав (ст. 39-41);
 • - Ізорніку (залежне сільське населення), його правах, у тому числі право виходу від пана (ст. 42-44, 51, 63. 75, 76, 84-87);
 • - Розміри і особливості справляння судових мит (ст. 49, 50, 64-67, 82, 83, 112, 120);
 • - Особливості судової процедури - недопущення сторонніх і т.д. (ст. 58, 59, 71, 99, 111, 113);
 • - Вбивство (ст. 96, 97, 98);
 • - Хибному звинуваченні в підпалі (ст. 116);
 • - Образі вириванням бороди (ст. 117);
 • - Торговельних операціях з продажу худоби (ст. 118);
 • - Заборона продажу хмільних напоїв княжим людям (ст. 115).

Як видно, тематично об'єднуються статті виявляються розсіяними по всьому тексту, що не дуже типово для давньоруських правових пам'яток: і в Правді Руській, і в князівських статутах, і в НСГ при всіх особливостях текстів спостерігається певна єдність смислових блоків. У разі ПСГ дана обставина, мабуть, пояснюється тим, що оригінальний текст пам'ятника був значно об'ємніше і мав інший вигляд. До нас же дійшла, як сказано в преамбулі ПСГ, виписка з більш повного списку, яка була підготовлена для Москви і, мабуть, піддавалася редагуванню і в Пскові, і в Москві. Редакторами зберігалися в тексті ті статті, які їх зацікавили, при цьому вони мало дбали про смисловому єдності пам'ятника і правильній передачі тексту оригіналу.

Що ж не потрапило в дійшли до нас списки ПСГ? Про це можна тільки висловлювати припущення. Дослідники звернули увагу, що в ПСГ слабко представлені покарання за тяжкі кримінальні злочини (вбивство), норми про охорону власності, немає статей про закупів, смердів і холопів. На думку вчених, це пов'язано з тим, що ПСГ діяла в комплексі з Правдою Руській, в якій дані норми присутні повною мірою. Взагалі соціальних питань в ПСГ приділено мало уваги, тут прописані норми у відношенні тільки трьох соціальних категорій: посадовців різного рівня (але ці норми пов'язані в основному з виконанням ними своїх повноважень), наймита (найманого працівника) і ізорніка (напівзалежні сільське населення). Права, обов'язки, соціальний статус всіх інших представлені бідно навіть порівняно з Правдою Руській, хоча, здавалося б, ПСГ як більш пізній і більше розвинене законодавство має бути подробней.

Важливою і новою рисою ПСГ є значне збільшення ролі письмового акта, письмового доказу. Удосконалюється законодавство щодо свідків, судового поєдинку, способів розшуку і встановлення істини на суді. Все це свідчить про прогресуючому розвитку правових відносин у Псковській республіці в XIV-XV ст.

Від XIV-XV ст. до нас дійшло кілька статутних грамот, виданих окремим землям і определявшим в них юридичні норми. Найдавнішою вважається Двінська статутна грамота, що датується вченими тисячу триста дев'яносто сім чи 1398 р Її створення пов'язане з повстанням 1397 р в Двінський землі, яка перебувала під владою Великого Новгорода, але в результаті заколоту перейшла під руку великого князя володимирського і московського Василя I (1389- 1 425). Під юрисдикцією Москви вона була кілька років, і якраз в цей час була видана статутна грамота, запровадила для Двінський землі особливе законодавство.

Двинскую статутну грамоту ввів у науку і опублікував Η. М. Карамзін.

Склад Двінський статутний грамоти

 • - Про наместничьем суді по тяжких злочинах, вбивства і заподіяння фізичних каліцтв, бійкам у бенкеті, образам (ст. 1-3);
 • - Санкції за порушення меж земельних володінь - між (ст. 4);
 • - Процедурі розшуку і покарання злодія - татя (ст. 5);
 • - Санкції за самосуд (ст. 6);
 • - Встановленні відрахування наміснику з позовів, виплатах судовим виконавцям (ст. 7-8, 10);
 • - Повноваження намісників по різного роду судовим ситуацій (ст. 9, 11-13, 15);
 • - Торговельних митах і правилах їх справляння (ст. 14,16).

Юридичні норми Двінський статутний грамоти пов'язані насамперед із затвердженням нової влади: введенням наместничьего суду, повноваженнями намісників і їх людей з найважливіших питань контролю над новою територією (суд, торгівля, фіскальна політика). Даний документ є важливим джерелом з історії формування єдиної Російської держави і об'єднавчої політики Москви.

Остання статутна грамота, на якій слід зупинитися - Білозерська 1488 Її називають першим законодавчим актом єдиної Російської держави. У 1488 році після остаточного приєднання Білозерського князівства до Москви було необхідно не просто затвердити в ньому влада центральної адміністрації, але визначити її взаємини з колишніми місцевими органами управління та судочинства. Цю мету і переслідувало видання Білозерської статутний грамоти.

Грамота була опублікована в 1836 р в "Актах Археографічної експедиції".

Склад Білозерської статутний грамоти

 • - Про визначення розмірів та порядку справляння наместничьего корми - змісту намісників за рахунок місцевого населення (ст. 1-2, 6);
 • - Повноваження та порядок призначення посадових осіб - тіунів, доводчиків, приставів та інших, що знаходилися в розпорядженні намісника (ст. 3-5, 20-22);
 • - Порядок справляння і розміри наместнічьіх, владичних і торгових мит (ст. 7-8, 16-17);
 • - Наместничьем розшуку і суді - повноваженнях, процедурі, сферах застосування (ст. 9-12, 14, 19, 23);
 • - Самосуді (ст. 13);
 • - Переліку міських станів (ст. 15);
 • - Санкції за порушення меж земельних володінь - між (ст. 18).

Судні і статутні грамоти XIV-XV ст. - Головне джерело з вивчення історії окремих російських земель, процесів їх об'єднання, особливостей регіонального розвитку, співвідношення місцевого та центрального права, історії повсякденності стосовно регіонам.

 
<<   ЗМІСТ   >>