Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Дитяча і підліткова психотерапія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Психологія розвитку і психотерапія

Опора на психологію розвитку в процесі психотерапії

Як відомо, першими враховувати дані психології розвитку в психотерапії з дітьми стали психоаналітики. Саме їх роботи збагатили уявлення про процеси дитячого розвитку - досить згадати дослідження В. Біона, Д. Винникотта, М. Малер, Р. Шпіца та інших дослідників. Особливе значення процесам розвитку надавала А. Фрейд, її дослідження ліній розвитку внесли величезний внесок у дитячу психологію. Як зауважують Н. С. Бурлакова і В. І. Олешкевич, психологія розвитку є методологією підходу А. Фрейд; по суті, вся психоаналитически орієнтована терапія заснована на знанні процесів розвитку індивідів [1].[1]

Поворот до психології розвитку протягом останніх десятиліть став відбуватися і в інших напрямках, навіть у таких "вільних від минулого", як гештальт-терапія. Так, М. Спаніоло Лобб, відомий гештальт-терапевт, пише: "До 80-х рр. XX в ... міжнародне гештальт-спільнота вважало марним звертатися до теорій розвитку, оскільки психотерапевтична робота розгорталася в" тут-і-тепер " . Використання теоретичних схем (як діагностичних схем, так і схем розвитку) вважалося нонсенсом, чимось відволікаючим (терапевта) від проживання в сьогоденні контакту заради прочитання блоків минулого "[2]. З погляду гештальтистов того часу, звернення до психології розвитку означало повернення до інтерпретацій, що рівносильно неможливості перебувати в "безпосередності справжнього контакту, який встановлював пацієнт з терапевтом і своїм середовищем". На думку М. Спаніоло Лобб, соціальні зміни, що відбулися в 1980-х рр., Зростання кількості важких розладів змусили гештальтистов звернутися до концепції розвитку. Виявилося, що це дозволило навіть поліпшити спонтанність контакту між терапевтом і пацієнтом. Але водночас, зауважує М. Спаніоло Лобб, глибокі зміни відбулися і в теоріях розвитку, маючи на увазі, перш за все, роботи Д. Стерна. Таким чином, багато в чому саме те, що теорії розвитку стали іншими, звернення до них не зруйнувало "тут-і-тепер" відносини в психотерапії.[2]

Чому ж так важливо враховувати психологію розвитку в психотерапії з дітьми та підлітками? Спробуємо відповісти на це питання.

 • 1. Насамперед, це важливо для діагностики: щоб зрозуміти проблему дитини, необхідно знати, на якій стадії розвитку він знаходиться, що характерно для цієї стадії, знати психологічні особливості вікового періоду, розуміти, чи відповідає розвиток дитини нормативам віку.
 • 2. Знання закономірностей і законів розвитку дозволяє зрозуміти, в якому напрямку йде розвиток, і враховувати це у психотерапевтичному процесі. Психотерапевт повинен орієнтуватися на те, яким дитина повинна бути через якийсь час, не повертати дитину до того моменту, коли у нього виникли проблеми або порушення, а вести його до його віку. У той же час, як зауважує Ю. С. Шевченко, деякі аспекти терапевтичної роботи можуть здійснюватися по відношенню до завдань, що знаходяться в зоні найближчого розвитку, в координатах "незабаром-і-поблизу".
 • 3. Суб'єктивна тяжкість розладу або проблеми залежить від віку та рівня розвитку дитини. Очевидно, наприклад, що ставлення дитини до таких розладів, як енурез чи мовні проблеми, їх вплив па життя дитини змінюється з віком. Так, якщо денний або нічний енурез у дошкільному віці є проблемою переважно для близьких, то шкільному віці це хворобливо переживається дитиною, чревато відкиданням з боку однолітків, страхом перед школою, відмовою відвідувати її і т.д. Крім того, прогноз розвитку розлади пов'язаний з віком, в якому воно з'явилося. Деякі проблеми або порушення мають тенденцію слабшати з віком і, можливо, не вимагають втручання.
 • 4. Необхідно враховувати чинники й зони ризику. Так, наприклад, в ранньому віці факторами ризику не є стався розрив симбіотичної зв'язку з матір'ю або занадто жорстке навчання гігієнічним навичкам. У дошкільника фактором ризику може бути відсутність батьківської фігури, а зоною ризику - формування статевої ідентичності. У молодшого школяра зоною ризику є шкільна успішність і формується па цій основі самооцінка, а факторами ризику можуть бути інтелектуальна неготовність до школи, симбіотичний зв'язок з матір'ю, її гіперопікаючою поведінкою, відносини з учителем або з однолітками. У підлітка спілкування з однолітками є і зоною ризику, і ресурсом.
 • 5. Необхідно враховувати сензитивні періоди, протягом яких сприйнятливість дитини до того чи іншого типу впливів навколишнього середовища максимальна. У ці періоди відповідні впливу сприймаються дитиною найбільш повно і включаються до його індивідуальний досвід. Все, що пропущено і не сформовано в Сентизивні період розвитку, в наступних віках не компенсується, оскільки відповідна функціональна система закривається, втрачає свою пластичність, "змикається", як стулки раковини. Облік сензитивних періодів актуалізує ресурси дитини. Так, наприклад, дошкільник сензитивен до розвитку уяви, молодший школяр - до пізнавальної діяльності, у підлітка такою сферою є самосвідомість, Сензитивність до самозміни.
 • 6. У міру дорослішання у індивіда змінюється чутливість до різних шкідливих впливів, змінюються і зони уразливості, зони ризику.
 • 7. У дітей інша тимчасова перспектива, ніж у дорослих. Як зазначає X. Ремшмидт, "очікування кращого майбутнього" дається їм насилу. З дітьми це завжди робота "тут-і-тепер".
 • 8. Для різних вікових етапів існують різні стратегії співволодіння у важких ситуаціях. Наприклад, дошкільнята знаходять підтримку в грі, фантазировании, а підлітки, як правило, шукають підтримку в спілкуванні з однолітками, у групових діях.
 • 9. Надзвичайно важливою є відповідність методів психотерапії віку дитини, її індивідуальних особливостей і проблемі. Так, якщо говорити про відповідність віком, то найбільш адекватним методом психотерапії в дошкільному і молодшому шкільному віці є гра та малювання.

Звернення до психології розвитку набуває особливої значущості для психоаналитически (психодинамически) орієнтованої психотерапії, що обумовлено і самою структурою психотерапевтичної ситуації, і рухом психотерапевтичного процесу. Взаємодія психотерапевта і пацієнта в ході психоаналітичної психотерапії відтворює ранні стосунки матері (значимого особи) і дитини. Отже, розуміння особливостей раннього взаємодії може допомогти терапевта виявити ці моменти в психотерапевтичному процесі, зрозуміти почуття дитини, що виникають в перенесенні, і свої контрпереносние почуття. Відтворення в психотерапевтичної ситуації, у відносинах "психотерапевт - пацієнт" ранніх відносин матері і дитини особливо яскраво описано у Д. Винникотта.

Вище ми спробували сформулювати основні позиції, що обумовлюють необхідність в процесі психотерапії з дітьми та підлітками звертатися до психології розвитку. Психологія розвитку - це широка область знання, для нас же будуть важливі ті її аспекти, які в більшій мірі релевантні психотерапії та психотерапевтичної допомоги. Звертаючись до психології розвитку, ми будемо в першу чергу спиратися на положення вітчизняної культурно-історичної традиції, так як саме в ній найбільш глибоко опрацьовані теоретичні підстави вікової психології, сформульовані закони розвитку, визначена одиниця розвитку. Одночасно ми будемо використовувати дані, накопичені в інших теоріях розвитку.

Згідно Л. С. Виготському, центральної для дитячої психології та психологічної практики є проблема віку. Як зазначає Г. В. Бурменская, створивши концепцію віку, Виготський ввів нову одиницю аналізу дитячого розвитку - цілісні вікові періоди розвитку. Виділення цієї "макроедініци" аналізу, по суті, заклало основу сучасної консультативної практики, зумовило розуміння того, що "приватні явища психологічного розвитку повинні розглядатися в контексті поняття віку" [3].[3]

Як відомо, Виготський визначав вік через соціальну ситуацію розвитку і психологічні новоутворення віку. Новоутворення віку підкоряються загальним закономірностям розвитку, але при цьому вони виникають в якісно специфічній формі.

Отже, зв'язок психології розвитку та психотерапії ми будемо вибудовувати через структуру віку (соціальну ситуацію розвитку, провідну діяльність, новоутворення віку), виділяючи "вирішальні події" кожного віку. Спробуємо також визначити фактори ризику, тобто ті впливи, які можуть виявитися потенційно небезпечними для розвитку дитини в тому чи іншому віці, і зони ризику, а саме ті психічні області, які найбільш чутливі і вразливі щодо всілякого впливів.

Як відомо, у вітчизняній періодизації психічного розвитку прийнято виділяти дитячий, дошкільний, молодший шкільний і підлітковий вік (молодший і старший). Розглянемо їх, намагаючись виділити "реперні точки", переломні моменти в кожному віці.

 • [1] Див .: Бурлакова П. С, Олешкевич Й. І. Дитячий психоаналіз. Школа Айни Фрейд.
 • [2] Спаніоло Лобб М. Зараз-заради-потом в психотерапії. Ростов-на-Дону: Фенікс, 2015. С. 123.
 • [3] Статево-психологічний підхід у консультуванні дітей і підлітків. М .: Академія, 2002. С. 27.
 
<<   ЗМІСТ   >>