Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Документознавство

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Висновок

Основу уніфікованих систем документації, застосовуваних у Російської Федерації, становить Уніфікована система організаційно-розпорядчих документів.

Серед великої різноманітності видів документів, що циркулюють в діяльності підприємств, організацій, установ, організаційно розпорядча документація є найбільш широко використовуваним видом документації.

Оформлення організаційно-розпорядчої документації відповідно до чинних правил забезпечує захист інтересів організації, підвищує ефективність управлінської праці, надає можливість отримання юридично значимих документів і сприяє більш ефективному управлінню.

Організаційно-розпорядчі документи (ОРД) умовно поділяються на три групи:

  • - Організаційні документи;
  • - Розпорядчі документи;
  • - Довідково-інформаційні документи.

Організаційні документи регламентують завдання і функції організації, структуру, організацію роботи, права, обов'язки, відповідальність керівництва, структурних підрозділів та співробітників і є нормативно-правовими. До складу організаційних документів входять: статут та інші установчі документи, інструкція, штатний розклад, правила внутрішнього розпорядку, порядок роботи та інші.

З метою вирішення основних управлінських завдань організації видаються розпорядчі документи: накази, вказівки, постанови, рішення, розпорядження.

Довідково-інформаційні документи представлені такими видами документів як: службові листи, довідки, огляди, доповідні і пояснювальні записки та ін.

Документування, тобто процес створення та оформлення документа, може здійснюватися як фізичними, так і юридичними особами, які будуть виступати в якості авторів документа. У зв'язку з цим кожен фахівець організації повинен володіти навичками складання та оформлення управлінських документів.

Вимоги до оформлення та складання зазначених документів, а також вимоги до бланків документів встановлено стандартом ГОСТ Р 6.30-2003 "Уніфіковані системи документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів", а також Правилами діловодства у федеральних органах виконавчої влади (2009 г.). Вимоги ГОСТу є рекомендаційними і поширюються на документи, пов'язані тільки до розглянутої уніфікованої системі організаційно-розпорядчої документації (УСОРД). Незважаючи на це, рекомендації щодо складання документів носять універсальний характер і можуть бути застосовані на будь-якому підприємстві незалежно від його профілю, виду власності та штатної чисельності.

Правила діловодства у федеральних органах виконавчої влади носять обов'язковий характер для відповідних установ, тому процеси документування інформації в них суворо регламентовані.

Важливу частину нормативної бази підготовки та оформлення документації також складають нормативні правові акти міжвідомчого і відомчого характеру, що видаються федеральними органами виконавчої влади.

Значення документа як інструмента фіксації управлінських рішень в даний час зростає. Тому важливі комплексні знання про документ, системах документації, способах документування і стандартах оформлення основних видів документів для організацій будь-якої організаційно-правової форми.

 
<<   ЗМІСТ