Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розвиток мислення та мови студентів

Мислення - це психічний процес, в ході якого у свідомості людини відбувається обробка отриманої інформації і встановлюється зв'язок між різними об'єктами. Мислення розвивається з раннього дитинства, але в дошкільний період дитині не пояснюють розумові операції, які він здійснює. Навчаючись в школі, дитина починає розуміти, що таке аналіз, порівняння, узагальнення або аргументація. Але тільки поступово навчатися до вузу на соціолога, він стикається з системним вивченням різних соціальних подій і процесів.

У процесі навчання у вузі зростає роль порівняльного аналізу соціальних явищ або ідей. Наприклад, студенти змушені часто порівнювати різні типи суспільства, різні верстви населення, різні теорії, результати різних опитувань або різні відповіді різних респондентів на поставлені соціологами питання. Порівняння підсумків соціологічних опитувань, проведених по одній темі в різний час, дозволяє студенту побачити динаміку відповідей і розпізнати тенденцію в розвитку громадської думки, а можливо, і всього суспільства. Порівнюючи протилежні тенденції, майбутній соціолог привчається до діалектичному мисленню.

У студентів старших курсів все частіше виникає необхідність застосовувати раніше засвоєні знання до аналізу нових фактів. При виконанні домашнього завдання, написанні курсових робіт та відповідях на семінарах студенти використовують як індуктивний (що йде від приватних фактів до загального висновку), так і дедуктивний (що йде від загального знання до приватних висновків) способи мислення. Починаючи з простих логічних операцій з опорою на наочність і пояснення професора, учні переходять до більш складних і узагальненим теоретичним знанням. Особливо важливо при цьому дохідливо донести до аудиторії складні і нерідко спірні концепції соціологів і соціальних філософів.

Викладач повинен стежити за тим, щоб висновки, які роблять студенти, були аргументованими, повними і нераспливчатимі. Без уміння робити висновки учні не зможуть відстоювати свою позицію і навіть виразно її сформулювати. Для розвитку самостійного мислення доречно ставити перед аудиторією гіпотезу і просити довести її або спростувати. Справа в тому, що при написанні курсових і дипломних робіт з соціології постановка та верифікація гіпотез обов'язкові.

З розвитком мислення тісно пов'язане розвиток мови. На жаль, більшість педагогів змушені констатувати, що в останні роки абітурієнти вузів не завжди здатні усно або письмово викласти свою думку. Тому з першого курсу навчання у вузі від студентів треба вимагати:

 • • відповідати на питання і формулювати їх чітко;
 • • рецензувати чужі відповіді на запитання;
 • • брати участь у семінарських дискусіях і аргументовано обговорювати ідеї соціологів і злободенні соціальні теми;
 • • виступати з доповідями і складати короткі тези своїх виступів;
 • • більше читати й переказувати сюжет і головні думки автора прочитаного тексту;
 • • не соромитися висловлювати свої думки публічно;
 • • утримуватися від бажання посперечатися, щоб утішити своє самолюбство, тобто вчитися конструктивного науковому спору.

Вольова розвиток особистості студента

Для того щоб оволодіти знаннями, запам'ятати їх, ретельно обміркувати і застосувати в потрібний момент, потрібні зусилля волі, тобто здатність долати перешкоди на шляху пізнання. Майбутньому фахівцю в галузі суспільних відносин необхідно виробити сильну волю, для якої характерні:

 • • наполегливість - уміння домогтися поставленої мети;
 • • рішучість - сила і швидкість прийняття рішень;
 • • критичність - здатність критично оцінювати свої вчинки;
 • • принциповість - суворе і постійне проходження своїм моральним переконанням.

Неважко помітити, що людині сильної волі не тільки простіше вчитися у вузі, але й легше опанувати тими компетенціями, яких вимагають від випускника вузу суспільство і роботодавці. Для вироблення сильної волі студенту необхідно регулярно відвідувати заняття за розкладом, брати участь у семінарських дискусіях і відстоювати гам свою думку, виконувати в строк домашнє завдання і дотримуватися певних моральних критеріїв в оцінці своєї і чужої діяльності. Непогано, якщо вольовий приклад показує студенту його науковий керівник чи інший викладач. Історія соціології теж може піднести приклади вольових, працьовитих і витривалих особистостей, трудилися заради досягнення істини.

На противагу сильній волі слабку волю характеризують:

 • • впертість і примхливість - бажання домогтися мети навіть при усвідомленні хибності цієї мети;
 • • легка сугестивність - залежність від чужого впливу і думки оточення;
 • • негативізм - прагнення робити все наперекір іншим;
 • • легковажність - бажання діяти швидко, але необдумано і часта зміна переконань.
 
<<   ЗМІСТ   >>