Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розвиток сприйняття і уяви

Сприйняття (перцепція) - це пізнавальний процес, в ході якого людина отримує і усвідомлює інформацію про якомусь предметі. Інформація надходить у головний мозок через органи почуттів, після чого у людини формується цілісний образ сприйнятого предмета.

Сприйняття розвивається в ході безперервного повідомлення учням нових знань. Мова викладача тільки тоді сприймається добре, коли вона вимовляється без стомлюючої гучності, монотонності і не змушує напружувати слух. При цьому слухове сприйняття завжди поєднується із зоровим, через що мова лектора і демонстрація ним коштів наочності повинні відповідати один одному. У процесі сприйняття у студентів поступово розвиваються і уяву, і мислення, і спостережливість - вміння помічати нове. Підкріплює набуті навички самостійна робота.

Уява - це психічний процес, який полягає у створенні у свідомості людини нових образів (ідей і уявлень) шляхом переробки раніше сприйнятої ним інформації. Уява не просто йде слідом за сприйняттям, а й саме допомагає повноті сприйняття нового матеріалу. Тому з молодших курсів студентів потрібно привчати не тільки до уважного перегляду і прослуховування інформації, а й до самостійних описам і вибудовування асоціативного ряду.

Пробудити уяву покликані ігрові семінари. Наприклад, можливі такі завдання для студентів: "Складіть коротка розмова зображених на фотографіях людей" або "Складіть короткий розповідь про уявному подорожі в країну з таким-то типом суспільства". Можна задавати питання типу: "А як би ви вчинили (відповіли па питання анкети) на місці таких-то людей?"

Розвиток пам'яті учнів

Сприйняття і уяву не дадуть ефекту, якщо не будуть закріплені в пам'яті. Пам'ять - це психічний процес збереження, накопичення та відтворення (використання) інформації.

Види пам'яті:

 • словесно-логічна, або смислова (збереження у свідомості думок, виражених в словах, що особливо важливо при вивченні соціології, так як всі соціологічні поняття встановлюються за допомогою цього виду пам'яті);
 • емоційна (пам'ять на переживання, що дає нам сигнал про задоволення наших потреб і або спонукає до дії, або утримує від нього);
 • образна (коли матеріал закарбовується у формі зорових уявлень, що особливо важливо при демонстрації засобів наочності);
 • сенсорна (збереження рухових, слухових, дотикових, смакових, нюхових, больових та інших відчуттів, без чого людина не змогла б навіть ходити на заняття або записувати лекції).

Процеси пам'яті:

 • запам'ятовування - запечатление у свідомості нової інформації через уявне встановлення зв'язку між предметами;
 • збереження засвоєного;
 • впізнавання - пригадування старої інформації при повторному її сприйнятті;
 • відтворення - повторення збереженої інформації.

Види запам'ятовування

 • 1. Запам'ятовування буває довільним (як цілеспрямоване зазубрювання) і мимовільним (без постановки мети і без спеціальних прийомів засвоєння нової інформації). Для довготривалого запам'ятовування викладач повинен давати лише найважливіші факти та ідеї. Мимовільне запам'ятовування спрацьовує тоді, коли викладені педагогом факти зачіпають почуття і інтереси учня. Але вивчення соціології неможливо без довільного запам'ятовування, коли викладач спеціально говорить, що потрібно знати студентам і що він запитає у них на іспиті.
 • 2. Запам'ятовування буває також логічним (осмисленим) і механічним (без повного розуміння отриманої інформації). Педагог повинен допомогти осмисленого запам'ятовування, оскільки механічне йде з трудом і інформація при ньому не так довго зберігається і гірше відтворюється. Учні молодших курсів нерідко починають виконувати домашнє завдання з заучування окремих фраз або бездумного копіювання великих фрагментів текстів. Але потрібно домагатися, щоб вони спочатку ознайомилися зі змістом тексту, який належить проаналізувати, а потім визначили його сенс і виділили ключові ідеї. Застосування логіки дозволить студентам скоротити відпущений на вивчення тексту час і краще запам'ятати викладені в ньому факти і теоретичні концепції.

Існує кілька способів раціонального заучування навчального матеріалу.

 • 1. Угруповання матеріалу за змістом.
 • 2. Розподіл його на частини.
 • 3. Встановлення зв'язку між частинами.
 • 4. Виділення смислових опорних пунктів.
 • 5. Озаглавліваніе всіх частин матеріалу.
 • 6. Складання плану майбутнього відповіді.

Збереженню навчальної інформації допомагають:

 • • частота повторень, для чого педагог повинен регулярно питати вже пройдений матеріал;
 • • різноманітність повторень, для чого слід давати учням завдання різних видів, але стосуються певних пройдених тем;
 • • порівняння пройденого матеріалу з кожною новою темою;
 • • застосування отриманих знань при виконанні завдань;
 • • вимога пояснення сенсу основних теорій з пройдених тем;
 • • вимога викладати факти взаємопов'язано - шляхом внесення їх у плани, схеми або таблиці.

Розрізняють два види відтворення збереженої інформації - навмисне (із заздалегідь поставленою метою) і ненавмисне (коли образ минулого спливає в нашій свідомості незалежно від нашого бажання). При виконанні навчальних завдань студентам найчастіше доводиться спиратися на навмисне відтворення. Активний розумовий процес, що вимагає вольових зусиль при відтворенні, називається пригадуванням. Успіх пригадування залежить не стільки від ступеня стомленості студента, скільки від ясності поставлених в завданні питань.

 
<<   ЗМІСТ   >>