Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Проведення навчальних занять із суспільствознавства

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • взаємозв'язок соціології та суспільствознавства;
 • • особливості суспільствознавства як синкретичного навчального предмета;
 • • основні поняття, ідеї і розділи шкільного курсу суспільствознавства;

вміти

 • • планувати навчальні заняття але суспільствознавства та суміжних навчальних дисциплін (суспільствознавства, економіці, правознавства, філософії та ін.);
 • • вибудовувати внутрішньо- і міжпредметні зв'язки з курсом суспільствознавства;
 • • складати тестові завдання для закріплення знань і підготовки до ЄДІ з суспільствознавства;
 • • організовувати роботу школярів для успішної здачі ЄДІ з суспільствознавства і надходження до гуманітарний вуз;

володіти

 • • навичками складання навчального курсу з суспільствознавства;
 • • методикою проведення навчальних занять з суспільствознавства;
 • • розумінням значущості розбору суспільствознавчих тем для підготовки майбутнього соціолога.

Суспільствознавство як навчальний предмет

Суспільствознавство - це шкільний навчальний предмет, вметающій в себе основні положення соціальних наук. Насамперед у суспільствознавство входять відомості з соціології, філософії, правознавства, економіки, політології та культурології, а також релігієзнавства та психології. При цьому практично не даються ніякі знання з області історії, так як для цього існує окремий шкільний предмет. Але, так само, як і викладання історії, викладання суспільствознавства тісним чином пов'язане з підготовкою майбутніх соціологів.

Суспільствознавство проходять учні 6-11 класів. Підготовчим етапом для сприйняття цього курсу вважається досліджуваний в 1-4 класах предмет під назвою "Навколишній світ", але на відміну від суспільствознавства навколишній світ відноситься більше до природничо-наукових, а не до гуманітарних дисциплін.

Мета курсу суспільствознавства - сформувати у учнів середніх шкіл наукове уявлення про місце людини в суспільстві.

Завдання курсу

 • 1. Показати вплив соціального оточення на формування особистості людини.
 • 2. Повідомити короткі відомості про термінах і проблемах, що цікавлять соціальні науки, включаючи соціологію.
 • 3. Виховати цивільне правосвідомість молоді.
 • 4. Допомогти школярам зорієнтуватися в політичному, правовому, економічному та культурному просторі.
 • 5. Акцентувати увагу на злободенні проблеми сучасного суспільства.
 • 6. Сприяти формуванню культурної та етнічної толерантності.
 • 7. Допомогти юнакам і дівчатам відстоювати свої права законними засобами.
 • 8. Дати знання, що дозволяють учням середньої школи визначитися зі своєю майбутньою спеціальністю в дорослому житті.
 • 9. Підготувати школярів до вступу в гуманітарні вузи.

Найважливіші дидактичні принципи, якими зобов'язаний керуватися викладач суспільствознавства, - це (у порядку убування значимості) принципи системності, проблемності, міцності та активності.

Навчальні предмети, пов'язані з суспільствознавством

Серед шкільних предметів найближче до суспільствознавства стоять граждановедение (5-11 класи), історія (4-11 класи), література (5-11 класи), географія (6-11 класи), а також факультативи: основи релігійних культур і світської етики (4-5 класи), основи економіки (9-11 класи), правознавство (10-11 класи), філософія (10-11 класи), статистика (7-9 або 10-11 класи), екологія (10-11 класи ) і світова художня культура (5-11 класи).

Суспільствознавство дає стартові можливості для вивчення навчальних дисциплін, які необхідно пройти після вступу до вузу: соціологія, філософія, політологія, правознавство, теорія держави і права, державне і муніципальне управління, економіка, основи менеджменту, менеджмент в соціальній сфері, культурологія, психологія, педагогіка , історія та теорія релігії, журналістика, етика і естетика. З профільних дисциплін, що вивчаються на соціологічних факультетах, з обществознанием перетинаються загальна соціологія, соціальна антропологія, соціолінгвістика, соціологія політики, соціологія права, економічна соціологія, соціологія праці, соціологія культури, соціологія релігії, соціологія духовного життя, соціологія організацій, соціологія комунікації, соціологія управління , етносоціологія, соціологія сім'ї, соціологія конфлікту, соціологія громадських зв'язків і відносин.

Так, подібно до загальної соціології, суспільствознавство містить відомості про структуру суспільства, соціальних групах, організаціях та інститутах, соціальної стратифікації та мобільності, соціальних рухах і процесах, соціальних конфліктах і соціальному контролі, соціалізації і соціальному рольовому поведінці особистості. Як і політологія та соціологія політики, суспільствознавство вивчає політичну сферу життя суспільства, як економіка, соціологія праці і економічна соціологія - сферу економічних відносин, як правознавство і соціологія права - область юриспруденції. Необхідність розгляду культурних аспектів людської діяльності зближує суспільствознавство з соціологією культури, культурологією, соціальною антропологією, социолингвистикой, соціологією релігії і соціологією духовного життя.

З загальної та соціальної психологією суспільствознавство ріднить розкриття мотивів індивідуальної та колективної діяльності, з соціологією сім'ї - визначення типів сімейних відносин і основ шлюбного законодавства, а з етносоціо- логией - опис форм етнічних об'єднань. Соціологія організацій, основи менеджменту, менеджмент у соціальній сфері та соціологія управління перетинаються з обществознанием там, де в рамках цих курсів розглядаються питання управління соціальними організаціями. Соціологія конфлікту зближується з обществознанием через вивчення видів і форм конфліктів, а соціологія комунікацій і соціологія суспільних зв'язків і відносин - завдяки акценту, який вони роблять на розборі різних способів соціальної взаємодії.

 
<<   ЗМІСТ   >>