Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Питання для перевірки знань з соціології конфлікту

Питання по соціології конфлікту повинні стосуватися пояснення, уточнення та приведення прикладів по всіх пройдених тем курсу.

 • 1. Що таке конфлікт? Що таке соціальний конфлікт?
 • 2. Які методи і завдання соціології конфлікту?
 • 3. Який зв'язок і які відмінності між соціологією конфлікту, психологією конфлікту і конфліктологією?
 • 4. Які основні види соціального конфлікту?
 • 5. Що характеризує внутрішньо- і міжособистісний конфлікти? Наведіть приклади.
 • 6. Що таке внутрішньо- і міжгрупові конфлікти? Наведіть приклади.
 • 7. Наведіть приклади конфлікту приналежності і конфлікту людини з соціальним середовищем.
 • 8. Чим раціональні причини конфліктів відрізняються від емоційних? Як ті й інші причини впливають на розвиток конфліктного дії? Наведіть приклади.
 • 9. Чи є конфлікт нормою соціальної поведінки? Чи може суспільство існувати без конфліктів?
 • 10. У чому суть сигнальної функції конфліктів? Про що вони подають сигнал суспільству?
 • 11. Які основні етапи розвитку конфлікту? Чи завжди конфлікт закінчується стадією дозволу?
 • 12. Як конфлікт пов'язаний з соціальними цінностями, потребами та інтересами?
 • 13. Що таке організаційно-управлінський конфлікт? До якої групи конфліктів він ставиться?
 • 14. Через що виникають структурно-організаційні конфлікти на підприємстві? Як з ними боротися?
 • 15. Через що виникають функціонально-організаційні конфлікти? Як з ними боротися?
 • 16. Через що виникають особистісно-функціональні конфлікти? Як з ними боротися?
 • 17. Через що відбуваються ситуативно-управлінські конфлікти? Як з ними боротися?
 • 18. Чи можна запобігти соціальні конфлікти? Якщо так, то як?
 • 19. Чи можна спрогнозувати результат соціальних конфліктів? Якщо так, то як?
 • 20. Що викликає конфлікти в трудових колективах?
 • 21. Як впливає зміна завдань діяльності підприємства на виникнення внутрішньоорганізаційні конфліктів?
 • 22. Що можна віднести до об'єктивних, а що до суб'єктивних причин конфліктів "по вертикалі" (між начальником і підлеглими)?
 • 23. З чим може бути пов'язана частота конфліктів всередині організації?
 • 24. Як на виникнення конфліктів впливає розбалансованість робочих місць співробітників підприємства?
 • 25. Як на конфлікт впливає недостатня забезпеченість управлінських рішень всім необхідним для їх реалізації?
 • 26. Які психологічні особливості співробітників можуть вплинути на ескалацію внутріорганізаційного конфлікту?
 • 27. Які умови сприяють безконфліктному взаємодії керівника і підлеглих?
 • 28. Якими правилами доцільно користуватися для попередження соціальних конфліктів?
 • 29. Які рекомендації щодо розв'язання соціальних конфліктів найчастіше дають фахівці?
 • 30. Які особливості сімейних конфліктів?
 • 31. Які сучасні політичні конфлікти ви знаєте?
 • 32. Які ви знаєте релігійні та міжетнічні конфлікти?

Оскільки курс націлений на підготовку студентів до майбутньої

роботі на підприємстві, можна запропонувати студентам пройти тест.

Приблизний тест з соціології організаціонноуправленческого конфлікту

 • 1. Що означає особистісно-функціональна причина організаційно-управлінського конфлікту?
 • а) невідповідність працівника займаній посаді;
 • б) погано налагоджені зв'язки між структурними підрозділами організації;
 • в) невідповідність структури організації цілям її діяльності;
 • г) службові помилки, допущені керівником або його підлеглими.
 • 2. Що належить до об'єктивних причин конфлікту між начальником і підлеглим?
 • а) нерівномірність розподілу службового навантаження серед підлеглих;
 • б) вибір начальником неефективного стилю керівництва;
 • в) субординаційних характер відносин між начальником і підлеглим;
 • г) грубість начальника.
 • 3. Що відноситься до особистісних причин конфлікту між начальником і підлеглим?
 • а) несумлінне виконання підлеглим своїх обов'язків;
 • б) порушення в системі стимулювання праці працівників;
 • в) інтенсивність спільної діяльності начальника і підлеглого;
 • г) неузгодженість зв'язків між робочими місцями в організації.
 • 4. Що відноситься до управлінських причин конфлікту між начальником і підлеглим?
 • а) емоційна нестійкість начальника;
 • б) завищена самооцінка підлеглого;
 • в) низька культура спілкування в організації;
 • г) недостатня професійна підготовка керівника.
 • 5. Яка умова сприяє безконфліктному взаємодії начальника і підлеглих?
 • а) інформування підлеглих по важливих питаннях;
 • б) припинення зайвої ініціативи підлеглих;
 • в) незмінна установка начальника по сприйняттю підлеглих;
 • г) постійний контроль начальника за діями підлеглих.
 • 6. Що не слід робити керівникові, охочому попередити конфлікти всередині організації?
 • а) ставити перед підлеглими конкретні завдання;
 • б) оцінювати не особистість, а вчинок підлеглого;
 • в) вивчати потреби підлеглих;
 • г) переносити оцінку підлеглого на соціальну групу, до якої він належить.
 • 7. Що потрібно робити керівнику задля дозволу внутріорганізаційного конфлікту?
 • а) розмовляти з підлеглими гучним голосом;
 • б) аргументувати свої вимоги;
 • в) поскаржитися на підлеглих вищестоящому начальству;
 • г) покарати всіх конфліктуючих підлеглих.
 • 8. Що таке розбалансованість робочого місця?
 • а) конфлікти між структурними підрозділами організації;
 • б) невідповідність обов'язків працівника і засобів для їх виконання;
 • в) погана адаптація працівника до місця його роботи;
 • г) високе навантаження па одне робоче місце.
 • 9. Що можна віднести до конфліктів по вертикалі?
 • а) конфлікт між начальниками різних відділів однієї організації;
 • б) конфлікт між начальником організації та його підлеглими;
 • в) конфлікт між співробітниками одного відділу;
 • г) конфлікт між начальниками двох організацій.
 • 10. Який стереотип можна назвати гендерному?
 • а) всі блондинки дурні;
 • б) всі євреї жадібні;
 • в) всі мусульмани терористи;
 • г) всі розумні лисі.
 • 11. Що не характерно для стереотипу?
 • а) типологізації об'єктів за окремими ознаками;
 • б) стійкість;
 • в) спрощення дійсності;
 • г) незалежність від особистого досвіду.
 • 12. Хто ввів у науковий обіг термін "стереотип"?
 • а) 3. Фрейд;
 • б) У. Ліппман;
 • в) Г. Зіммель;
 • г) К. Левін.
 • 13. Люди якого темпераменту найбільше схильні до конфліктів?
 • а) сангвініки;
 • б) флегматики;
 • в) меланхоліки;
 • г) холерики.
 • 14. Що таке внутрішньогруповий фаворитизм?
 • а) перевага членів своєї групи представникам інших груп;
 • б) наявність у начальника організації своїх улюбленців;
 • в) прихильність працівників до свого підприємству;
 • г) особливу повагу співробітників до свого начальника.
 • 15. У чому суть гарвардського методу ведення переговорів, розробленого Р. Фішером і У. Юрі?
 • а) пропонується суперечка але приводу позицій опонентів;
 • б) пропонується зосередитися на своїх інтересах;
 • в) пропонуються взаємні поступки опонентів;
 • г) пропонується психологічний тиск на опонента.
 • 16. Чому демонстрація дружелюбності не приводить до успіху ділових переговорів?
 • а) результат переговорів буде вигідний тому, хто вибрав більш жорстку лінію;
 • б) переговори можуть затягнутися;
 • в) не можна буде обійтися без посередника;
 • г) переговори приведуть до конфлікту.
 • 17. Що повинен робити керівник підприємства, що знаходяться в стані кризи?
 • а) частіше організовувати виробничі зборів;
 • б) зайняти вичікувальну позицію;
 • в) провокувати скандали для привернення уваги громадськості;
 • г) визнати наявність проблем і переконувати колектив у їхньому тимчасовому характері.
 • 18. Яку особливість соціальних послуг повинен мати на увазі керівник підприємства соціальної сфери?
 • а) непостійність якості;
 • б) безплатність;
 • в) ісключаемость;
 • г) відчутність.
 • 19. Що таке здатність до децентрації?
 • а) вміння співпереживати іншій людині;
 • б) вміння поставити себе на місце іншої людини;
 • в) уміння поєднувати відразу кілька посадових функцій;
 • г) вміння уникати міжособистісних конфліктів.
 • 20. Що можна віднести до об'єктивних причин конфлікту всередині організації?
 • а) психологічна несумісність працівників;
 • б) недостатня для запобігання конфлікту нормативна база;
 • в) прагнення окремих співробітників до влади;
 • г) непідготовленість керівника до конфліктних ситуацій.
 • 21. Які причини конфліктів не виділяв А. Я. Анцупов?
 • а) об'єктивні;
 • б) організаційно-управлінські;
 • в) соціально-психологічні;
 • г) конкурентні.
 • 22. Що відноситься до гуманітарних способам профілактики конфліктів в готельній сфері?
 • а) поліпшення дизайну готельних номерів;
 • б) ввічливе поводження персоналу до клієнтів;
 • в) установка і номерах нової сантехніки;
 • г) присвоєння готелі нової "зірки".
 • 23. У випадку керівникові краще вирішити конфлікт з підлеглим на компромісній основі?
 • а) коли правота керівника не очевидна для оточуючих;
 • б) коли керівник вказав підлеглому на його помилки;
 • в) коли керівник вважає, що він правий;
 • г) коли керівник погано поінформований про суть конфлікту.
 • 24. Що означає ситуативно-управлінська причина організаційно-управлінського конфлікту?
 • а) невідповідність працівника займаній посаді;
 • б) погано налагоджені зв'язки між структурними підрозділами організації;
 • в) невідповідність структури організації цілям її діяльності;
 • г) службові помилки, допущені керівником або його підлеглими.
 • 25. Що означає функціонально-організаційна причина організаційно-управлінського конфлікту?
 • а) невідповідність працівника займаній посаді;
 • б) погано налагоджені зв'язки між структурними підрозділами організації;
 • в) невідповідність структури організації цілям її діяльності;
 • г) службові помилки, допущені керівником або його підлеглими.
 • 26. Що означає структурно-організаційна причина організаційно-управлінського конфлікту?
 • а) невідповідність працівника займаній посаді;
 • б) погано налагоджені зв'язки між структурними підрозділами організації;
 • в) невідповідність структури організації цілям її діяльності;
 • г) службові помилки, допущені керівником або його підлеглими.
 • 27. Який спосіб оцінки результатів діяльності підлеглих неприйнятний?
 • а) порівняння отриманого результату з ідеальним;
 • б) порівняння отриманого результату з вимогами нормативних документів;
 • в) порівняння отриманого результату з результатами, досягнутими іншими людьми;
 • г) порівняння отриманого результату з положенням справ на початку діяльності.
 • 28. Що належить до індивідуально-психологічного рівня несумісності людей?
 • а) розбіжність людей у поглядах;
 • б) несумісність характерів людей;
 • в) розбіжність людей в рівні освіти;
 • г) розбіжність людей цілях діяльності.
 • 29. Що може призвести до конфліктів всередині організації?
 • а) завищений рівень домагань співробітників;
 • б) занижений рівень домагань співробітників;
 • в) і те й інше;
 • г) рівень домагань нс впливає па створення конфліктних ситуацій.
 • 30. Який сучасний вчений вважається фахівцем з вивчення конфліктів між начальником і підлеглими?
 • а) А. І. Шипілов;
 • б) Л. С. Виготський;
 • в) А. Н. Леонтьєв;
 • г) П. Я. Гальперін.

Відповіді на тест

1. а; 2. в; 3. а; 4. г; 5. а; 6. г; 7. б; 8. б; 9. б; 10. а; 11. г; 12. б; 13. г; 14. а; 15. б; 16. а; 17. г; 18. а; 19. б; 20. б; 21. г; 22. б; 23. а; 24. г; 25. б; 26. в; 27. а; 28. б; 29. в; 30. а.

Навчальні дисципліни, пов'язані з соціологією конфлікту

Неважко помітити зв'язок соціології конфлікту з такими навчальними дисциплінами, як загальна соціологія, конфліктологія, соціальна психологія, історія соціології, методологія та методи соціологічного дослідження, соціологія політики, соціологія міжнародних відносин, соціологія сім'ї, етносоціологія, соціологія релігії, економічна соціологія, вітчизняна та зарубіжна історія , соціальна історія Росії, соціологія організацій та соціологія громадських зв'язків і відносин.

Загальна соціологія і конфліктологія дають соціології конфлікту спільні з нею терміни та уявлення про соціальному конфлікті, соціальна психологія - знання про психологічні особливості учасників конфліктів і про правила поведінки в конфліктних ситуаціях, історія соціології - відомості про вітчизняних та зарубіжних наукових підходах до вивчення конфліктів. Методологія та методи соціологічного дослідження дозволяють студенту, що вивчає соціологію конфлікту, розробити програму та інструментарій власного дослідження причин і наслідків конфліктних взаємин.

Соціологія релігії, етносоціологія, соціологія політики, соціологія міжнародних відносин та економічна соціологія перетинаються з соціологією конфлікту, вивчаючи боротьбу соціальних груп у рамках окремих сфер життя суспільства. Знання історії допомагає усвідомити на конкретних прикладах процес розвитку будь-якого конфлікту від передконфліктної стадії до стадії дозволу і простежити ті способи вирішення конфліктів, які відомі людству. А соціологія організацій та соціологія суспільних зв'язків і відносин показують можливості застосування цих способів всередині окремих соціальних організацій.

 
<<   ЗМІСТ   >>