Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Планування курсу соціології конфлікту

Викладачеві соціології конфлікту слід мати на увазі деякі навчальні фактори.

 • 1. Соціологія конфлікту - дисципліна, тісно пов'язана з психологією і конфліктологією. Тому незважаючи на очевидні міжпредметні зв'язки педагогу слід провести розмежування між методами дослідження конфлікту, притаманними цим трьом наукам.
 • 2. Соціологія конфлікту має високу практичну значимість. Тому серед всіх використовуваних дидактичних принципів навчання найбільш важливими будуть принципи проблемності і практицизму.
 • 3. Випускникові соціологічного факультету доводиться працювати за своєю спеціальністю в комерційних чи некомерційних підприємствах. І оскільки однією з найважливіших проблем будь-якого підприємства є проблема внутрішніх конфліктів, студентів потрібно готувати в першу чергу до практиці аналізу організаційно-управлінських конфліктів.
 • 4. Оскільки абсолютно безконфліктних людей не буває, на заняттях але соціології конфлікту викладач і учні можуть використовувати велику кількість міжпредметних зв'язків, включаючи опору на власний життєвий досвід. До засобів навчання можна віднести не тільки матеріали наукових досліджень, а й продукцію ЗМІ, художню, публіцистичну та історичну літературу, кінофільми та фотоматеріали, які відображатимуть різні конфліктні ситуації.

Обдумуючи зміст курсу, викладач соціології повинен акцентувати увагу на різновидах конфліктів, шляхах їх аналізу та практичних рекомендаціях щодо їх профілактики, попередження та вирішення.

Тема 1. Предмет, методи і завдання соціології конфлікту.

Тема 2. Види і етапи соціального конфлікту.

Тема 3. Соціальні причини конфліктів.

Тема 4. Методи попередження та врегулювання соціальних конфліктів.

Тема 5. Сімейні та побутові конфлікти.

Тема 6. Політичні та військові конфлікти.

Тема 7. Релігійні та етнічні конфлікти.

Тема 8. Трудові та виробничі конфлікти.

Тема 9. Організаційно-управлінські конфлікти.

Тема 10. Соціологічні дослідження соціальних конфліктів.

Орієнтовна тематика рефератів по курсу соціології конфлікту

Реферати по соціології конфлікту повинні охоплювати коло питань, пов'язаних з аналізом причин конфліктів, їх видів, прикладів і способів вирішення.

 • 1. Об'єктивні і суб'єктивні причини соціальних конфліктів.
 • 2. Структурні та функціональні причини організаційних конфліктів.
 • 3. Особистісно-функціональні та ситуативні причини організаційних конфліктів.
 • 4. сімейні конфлікти.
 • 5. Професійна адаптація керівника до посади управлінця.
 • 6. Профілактика помилкових рішень керівника, що призводять до внутрішньоорганізаційні конфлікту.
 • 7. Соціальні фактори в організаційно-управлінському конфлікті.
 • 8. Умови безконфліктного взаємодії керівника з підлеглими.
 • 9. Поточний контроль як метод профілактики внутріорганіза- ціооних конфліктів.
 • 10. Регулювання організаційно-управлінського конфлікту з допомогою правових норм.
 • 11. Психологічні рекомендації щодо розв'язання соціальних конфліктів.
 • 12. Вітчизняні соціологічні дослідження конфліктів.
 • 13. Зарубіжні соціологічні дослідження конфліктів.
 • 14. Міжетнічні конфлікти.
 • 15. Політичні конфлікти.
 • 16. Компроміс як спосіб вирішення соціального конфлікту.
 • 17. Внутригрупповой фаворитизм як конфліктогенний чинник.
 • 18. Специфіка міжособистісних відносин в соціальному конфлікті.
 • 19. Фантомні конфлікти.
 • 20. Зовнішні та внутрішні умови для організаційних конфліктів.
 • 21. Силові методи вирішення конфліктів.
 • 22. Відмінності в критеріях оцінки результатів діяльності як конфліктогенний чинник.
 • 23. Роль конкуренції у створенні економічних конфліктів.
 • 24. Конфлікт між працівником і роботодавцем.
 • 25. Сучасні міжнародні конфлікти.
 • 26. Релігійні конфлікти.
 • 27. Раціональні та емоційні конфлікти.

Рекомендовані інтернет-ресурси для підготовки рефератів:

 • 1. Анцупов А. Я. Конфліктологія у схемах і коментарях. URL: univer5.ru/konfliktologiya/konfliktologiya-v- shemah-i-kommentariyah-antsupov-a.ya.html
 • 2. Анцупов А. Я., Шипілов А. І. Конфліктологія. URL: bib.convdocs.org/v2983/
 • 3. Види організаційно-управлінських конфліктів. URL:
 • 4. Збройні конфлікти в сучасному світі. URL: http: // e-reading.ws/chapter.php/127765/5/Maksakovskiii.html
 • 5. Зеркин Д. П. Специфіка прояву організаційно-управлінського конфлікту. URL: psyarticles.ru/view_post. php? id = 281
 • 6. Карпіцкій Н. Релігійний конфлікт у сучасному світі. URL: baznica.info/article/religioznyi-konflikt-v-sovremennom- mire /
 • 7. Козлова А. Як вирішувати конфлікти в організаціях? URL: youtube.com/watch?v=xXD5t-PlYjg
 • 8. Організаційно-управлінські причини конфліктів. URL: psyera.ru/4380/organizacionno-upravlcnchcskie- prichiny-konfliktov
 • 9. Поняття і різновиди організаційно-управлінського конфлікту. URL: studentu-vuza.ru/psihologiya/konfliktologiya/ ponyatie-i-raznovidnosti-organizatsionno-upravlencheskogo-konflikta. html
 • 10. Поняття політичного конфлікту. URL: grandars.ru/college/sociologiya/politicheskiy-konflikt.html
 • 11. Способи попередження та вирішення управлінських конфліктів. URL: gospsyh.ru/bilety-k-gosudarstvennomu- ekzamenu-po-psixologii-upravleniya-sposoby-preduprezhdeniya-i- razresheniya-upravlencheskix.html
 • 12. Типологія конфліктів, найбільш поширені класифікації конфліктів. URL: igidravlika.com/konspekty- lekczij-po-konfliktologii / 6-konspekt-lekczij-prakticheskaya- psixologiya-konflikta / 95-tipologiya-konfliktov.html
 • 13. Чугуєва Л. Сімейний конфлікт. URL: refleksia.ru/ semeinyi_konflikt
 
<<   ЗМІСТ   >>