Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вимоги до результатів освоєння дисципліни "Соціологія культури"

Студент, що освоїв курс соціології культури, повинен володіти наступними загальнокультурними компетенціями (ОК):

 • • вміння логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову (ОК-2);
 • • прагнення до саморозвитку й підвищення своєї кваліфікації (ОК-6);
 • • вміння критично оцінювати свої достоїнства і недоліки і намітити шляхи і вибрати засоби розвитку достоїнств і усунення недоліків (ОК-7);
 • • здатність використовувати основні положення і методи гуманітарних і соціально-економічних наук при вирішенні професійних завдань (ОК-9);
 • • здатність аналізувати соціально-значущі проблеми і процеси (ОК-10).

Якщо говорити про професійних компетенціях (ПК), то з них можна виділити наступні:

у науково-дослідній діяльності:

• здатність застосовувати у професійній діяльності базові та професійно-профільовані знання та навички з основ соціологічної теорії і методам соціологічного дослідження (ПК-1);

у виробничо-прикладної діяльності:

вміння використовувати соціологічні методи дослідження для вивчення актуальних соціальних проблем і для ідентифікації потреб та інтересів соціальних груп (ПК-5);

в організаційно-управлінській діяльності:

 • • здатність використовувати базові теоретичні знання, практичні навички та вміння для участі в наукових і науково прикладних дослідженнях, аналітичної та консалтингової діяльності (ПК-10);
 • • здатність використовувати методи збору, обробки та інтерпретації комплексної соціальної інформації для вирішення організаційно-управлінських завдань, у тому числі що знаходяться за межами безпосередньої сфери діяльності (ПК-11);

у педагогічній діяльності:

• здатність і вміння використовувати отримані знання у викладанні соціологічних дисциплін (знання основ соціально-економічних і гуманітарних дисциплін) (ПК-12).

Це означає, що студент, який здає підсумковий іспит або залік з соціології культури, повинен:

знати

 • • основні терміни соціології культури, включаючи різні визначення поняття "культура";
 • • концепції вітчизняних і зарубіжних соціологів, які вивчали культуру;
 • • основні види субкультур, існуючі в сучасному суспільстві;
 • • характерні для сучасного російського і зарубіжного суспільства культурні процеси;

вміти

 • • використовувати наукові терміни та теорії, взяті у соціології культури, у своїй професійній діяльності;
 • • відрізняти масову культуру від елітарної, духовну - від матеріальної і домінуючу - від субкультур;
 • • складати короткострокові прогнози зміни динаміки культурних процесів;

володіти

 • • загальними навичками наукового дослідження культурного стану суспільства;
 • • розумінням важливості вивчення культурних явищ і процесів для своєї професійної діяльності;
 • • інформацією про різноманітних культурних процесах, що відбуваються в суспільстві, і усвідомленням їх взаємозв'язку.

Планування курсу соціології культури

Курс соціології культури слід планувати з розрахунку ознайомлення студентів спочатку з загальною теорією культури, а потім з окремими аспектами її розвитку в сучасному суспільстві і нарешті з найважливішими концепціями соціологів і соціальних мислителів.

Тема 1. Соціологічне поняття культури та її види.

Тема 2. Основні наукові підходи до вивчення культури.

Тема 3. Сучасні субкультури.

Тема 4. Аккультурация і інкультурація.

Тема 5. Культурна трансмісія і рецепція.

Тема 6. Культурна дифузія і диференціація.

Тема 7. Масова і елітарна культура.

Тема 8. Теорія культурно-історичних типів Н. Я. Данилевського.

Тема 9. Теорія культур Освальда Шпенглера.

Тема 10. Теорія локальних цивілізацій Арнольда Тойнбі. Тема 11. Теорія соціокультурних типів П. А. Сорокіна.

Тема 12. Теорія етнопассіонарності Л. Н. Гумільова.

 
<<   ЗМІСТ   >>