Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

проведення навчальних занять з СОЦІОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • професійні компетенції, які необхідно виробити у студентів у процесі навчання їх соціології культури;
 • • особливості соціології культури як профільної навчальної дисципліни;
 • • основні терміни та імена, пов'язані з курсом соціології культури;
 • • вимоги, що пред'являються ГОС до складання навчальної програми з соціології культури;

вміти

 • • планувати навчальні заняття з соціології культури та суміжних навчальних дисциплін;
 • • вибудовувати внутрішньо- і міжпредметні зв'язки з курсом соціології культури;
 • • складати питання для перевірки та закріплення знань з соціології культури;
 • • складати навчально-методичний комплекс дисципліни "Соціологія культури";

володіти

 • • навичками складання УМКД, ФОС і Анотації до навчальній програмі з соціології культури та суміжних дисциплін;
 • • методикою проведення навчальних занять з соціології культури;
 • • розумінням значущості аналізу культурних явищ для соціологічних досліджень сучасного суспільства.

Соціологія культури як навчальна дисципліна

Соціологія культури - одна з найважливіших галузей соціологічного знання, хоча як навчальна дисципліна відноситься до варіативної частини професійного циклу. Її мета - сформувати у студентів соціологічне уявлення про соціальні відносини в культурній сфері.

Завдання, які треба вирішити педагогу для досягнення поставленої мети навчання:

 • • пояснити відміну соціологічного розуміння культури від культурологічного (тобто показати культуру як сукупність соціальних цінностей і відносин, а не конкретних матеріальних результатів людської діяльності);
 • • розкрити зміст основних наукових понять, що використовуються в рамках соціології культури;
 • • довести значимість вивчення культури для професійної роботи соціолога;
 • • дати інформацію про наукові концепціях, яких дотримувалися видні соціологи, які вивчали культуру;
 • • навчити студентів самостійно аналізувати культурні явища минулого і сучасності.

Дидактичні принципи, на яких базується викладання соціології культури, - принципи системності і проблемності.

Серед проблем, які треба вирішити на самому початку викладання курсу, - проблема вироблення його понятійного апарату. В першу чергу треба визначитися з підходящим для соціології визначенням поняття культура (від лат. Cultura - окультурення, обробка землі) і вибрати його з безлічі варіантів.

 • • Культура - все те, що виробляє і споживає суспільство.
 • • Культура - сукупність матеріальних і духовних цінностей суспільства.
 • • Культура - сукупність норм поведінки, продуктів і способів людської діяльності.
 • • Культура - все те, що відрізняє людину від тварини.
 • • Культура - інтелігентність, вихованість людини.
 • • Культура - народність, що жила в давнину на певній території і залишила після себе матеріальні пам'ятки (археологічна культура).
 • • Культура - якісне стан якихось явищ (культура спілкування, фізична культура і т.п.).
 • • Культура - об'єднане географічними та ментальними рамками спільнота людей (національна культура, локальна цивілізація).
 • • Культура - етап у розвитку суспільства, що прийшов на зміну дикості і варварства.

І т.д.

У соціології культури використовуються багато з наведених вище визначень, але найбільш близькими до неї слід визнати перші три з даного списку. Ще Макс Вебер вважав, що соціолог просто не може вивчати щось, не пов'язане з культурою, оскільки він вивчає соціальні відносини, а неї соціальні відносини відрізняються від природних наявністю у людей культури. Іншими словами, у суспільстві немає нічого, що не має відношення до культури, а тому всю соціологію можна назвати наукою про культуру.

 
<<   ЗМІСТ   >>