Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

проведення навчальних занять з СОЦІОЛОГІЇ суспільних зв'язків і відносин

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • професійні компетенції, які необхідно виробити у студентів у процесі навчання їх соціології суспільних зв'язків і відносин;
 • • особливості соціології суспільних зв'язків і відносин як теоретико-прикладний навчальної дисципліни;
 • • основні поняття і наукові методи, пов'язані з курсом соціології суспільних зв'язків і відносин;
 • • вимоги, що пред'являються ГОС до складання навчальної програми з соціології суспільних зв'язків і відносин;

вміти

 • • планувати навчальні заняття з соціології суспільних зв'язків і відносин та суміжних навчальних дисциплін;
 • • вибудовувати внутрішньо- і міжпредметні зв'язки з курсом соціології суспільних зв'язків і відносин;
 • • складати питання для перевірки та закріплення знань з соціології суспільних зв'язків і відносин;
 • • складати навчально-методичний комплекс дисципліни "Соціологія суспільних зв'язків і відносин";

володіти

 • • навичками складання УМКД, ФОС і Анотації до навчальній програмі з соціології суспільних зв'язків і відносин та суміжних дисциплін;
 • • методикою проведення навчальних занять з соціології суспільних зв'язків і відносин;
 • • розумінням значущості аналізу суспільних зв'язків для роботи соціолога.

Соціологія суспільних зв'язків і відносин як навчальна дисципліна

Дисципліна "Соціологія суспільних зв'язків і відносин" відноситься до варіативної частини професійного циклу навчальних дисциплін, призначених для вивчення в бакалавраті.

Мета даного курсу - вивчення теоретичних основ PR в рамках розділу соціології, що займається аналізом організації комунікативного простору в суспільстві. Після засвоєння теорії передбачається ознайомлення з практичною стороною роботи соціолога і фахівця з організації громадських зв'язків - самою системою PR-комунікацій, призначення якої - оптимізація інформаційної взаємодії між соціальним суб'єктом і громадськістю, а також вплив на суспільну свідомість на індивідуальному, груповому і масовому рівнях.

Освоєння даного курсу вимагає від студентів вирішення цілого ряду завдань, таких як:

 • • формування знань про існуючих соціальних зв'язках і відносинах;
 • • отримання супроводжуваної прикладами інформації про шляхи побудови соціальних зв'язків і про практичні методи РR-діяльності;
 • • засвоєння знань з історії соціології суспільних зв'язків і відносин;
 • • вивчення інформації про російському і зарубіжному досвіді організації цих зв'язків;
 • • розуміння залежності суспільних відносин і суспільної думки від змін, що відбуваються в економічному і політичному житті суспільства.

Дидактичні принципи, опора на які обов'язкова для викладача даної дисципліни, - це принципи проблемності і практицизму.

У плані термінології слід звернути увагу на ключові поняття курсу, зазначені в його назві: соціальні відносини - це стійке взаємодія між людьми, а соціальні зв'язки - це соціальні контакти, завдяки яким відносини стають стійкими і організованими. При цьому зв'язку залежать від соціальних умов, умови - від думок людей, а думки - від установок. І в рамках курсу соціології суспільних зв'язків і відносин педагог повинен пояснити, як виявляється громадську думку; як встановлюються зв'язки, але яким его думку впливає на соціальні стосунки; як можна використовувати або змінити ці зв'язки, впливаючи на саме поняття, і як, опанувавши соціальними зв'язками, можна виробити потрібні якоїсь організації соціальні відносини.

 
<<   ЗМІСТ   >>