Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

проведення навчальних занять з соціологічним проблемам ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • професійні компетенції, які необхідно виробити у студентів у процесі навчання їх соціологічним проблемам вивчення громадської думки;
 • • особливості соціологічних проблем вивчення громадської думки як теоретико-прикладний навчальної дисципліни;
 • • основні поняття і наукові методи, пов'язані з курсом соціологічних проблем вивчення громадської думки;
 • • вимоги, що пред'являються ГОС до складання навчальної програми з соціологічним проблемам вивчення громадської думки;

вміти

 • • планувати навчальні заняття з історії соціологічних проблем вивчення громадської думки та суміжних навчальних дисциплін (зв'язків з громадськістю та ін.);
 • • вибудовувати внутрішньо- і міжпредметні зв'язки з курсом соціологічних проблем вивчення громадської думки;
 • • складати питання для перевірки та закріплення знань з соціологічним проблемам вивчення громадської думки;
 • • складати навчально-методичний комплекс дисципліни "Соціологічні проблеми вивчення громадської думки";

володіти

 • • навичками складання УМКД, ФОС і Анотації до навчальній програмі з соціологічним проблемам вивчення громадської думки та суміжних дисциплін;
 • • методикою проведення навчальних занять з соціологічним проблемам вивчення громадської думки;
 • • розумінням значущості аналізу громадської думки для роботи соціолога.

Соціологічні проблеми вивчення громадської думки як навчальна дисципліна

Соціологічні проблеми вивчення громадської думки відносяться до варіативної частини професійного циклу навчальних дисциплін, куди також входять: соціологія громадських зв'язків і відносин, соціологія культури, соціологія релігії, соціологія міжнародних відносин, соціологія конфлікту, соціальна антропологія та ін. Головна мета даного курсу, що вивчається зазвичай на четвертому курсі навчання студентів, - допомогти початківцям соціологам подивитися на теорію і практику соціологічного аналізу громадської думки більш детально, ніж це робилося в рамках вивчення інших предметів.

Завдання курсу

 • 1. Спонукати початківців соціологів подивитися на процес вивчення громадської думки з різних, часом несподіваних, сторін.
 • 2. Пояснити феномен громадської думки з позицій традиційного і скептичного підходів.
 • 3. Перерахувати і дати характеристику різноманітних методів виявлення й аналізу громадської думки.
 • 4. Сформувати зріле наукове уявлення про громадську думку.
 • 5. Допомогти студентам випускного курсу бакалаврату вивчати параметри громадської думки в ході самостійних досліджень.

Дидактичні принципи, які треба враховувати при викладанні курсу, - це в першу чергу принципи проблемності і практицизму.

Одна з найважливіших проблем, яку слід вирішити педагогу, що беруть читати курс лекцій з соціологічним проблемам вивчення громадської думки, це проблема термінології. Зокрема, треба пояснити учням тотожність понять "думка" і "ставлення" в значенні "сприйняття чогось", а не "взаємини між кимось". Наприклад, можна привести тлумачення цих термінів науковими словниками та порівняти їх.

 • • "СТАВЛЕННЯ - ... Емоційно-вольова установка особистості на ч.-л., тобто вираз її позиції" (Російська соціологічна енциклопедія / за загальною редакцією академіка РАН Г. В. Осипова. 1998; Великий словник з соціології, проект rusword.com.ua);
 • • "СТАВЛЕННЯ (attitude) - засвоєна постійна тенденція особливим чином сприймати людей, або ситуації .., убеж

дення та ідеї ... "(Девід Д., Джері Дж. Великий тлумачний соціологічний словник, 2001);

• "ДУМКА - ... 1. Судження щодо деякого об'єкта, що включає суб'єктивну оцінку. 2. Вербальне вираження установки" (Великий словник по соціології, проект rusword.com.ua);

"ДУМКА - один із проявів свідомості, що представляє сукупність логічно пов'язаних між собою суджень, що містять оцінку явища, процесу, людини (Російська соціологічна енциклопедія / за загальною редакцією академіка РАН Г. В. Осипова, 1998);

• "ДУМКА - оціночне судження або умовивід, емоційно забарвлене і виражає відношення суб'єкта думки до його предмету, об'єкту" (Воронін А. С. Словник термінів із загальної та соціальної педагогіки, 2006).

Порівнявши ці визначення, студенти зможуть зрозуміти, що як відношення, так і думка - це вираження своєї точки зору з приводу чого-небудь і в тому числі з приводу якоїсь проблеми. Отже, слово "ставлення" можна використовувати в назвах дослідних робіт студентів, покликаних виявити думку (позицію, судження) людей щодо якихось соціальних проблем (явищ, процесів): "Ставлення московської молоді до традиційних сімейних цінностей", "Ставлення російської молоді до православномудуховенству "," Ставлення московського студентства до реформи освіти "і т.п. Якщо є актуальна соціальна проблема, значить, є і громадська думка (певне ставлення) про неї в тих соціальних спільнотах, які дана проблема зачіпає.

 
<<   ЗМІСТ   >>