Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Закріплення і повторення пройденого матеріалу

Закріплення - це вторинне сприйняття і осмислення пройденого матеріалу.

Методичні умови проведення

 • 1. Закріплюються головні факти і теоретичні положення.
 • 2. Факти закріплюються але ходу вивчення матеріалу, а теорія - ще й у кінці заняття.
 • 3. Прийоми закріплення: висновки, бесіда, переказ, розповідь але схемою, складання таблиці, рішення задач, контрольна робота, підготовка доповіді або реферату, робота з джерелом і т.д.
 • 4. Завдання закріплення: запам'ятовування, поглиблення та систематизація знань.
 • 5. Кращий спосіб закріплення - повторення. Але якщо після лекції проводиться семінар узагальнюючого толку, то на ньому додатково повідомляються нові, які раніше не пройдені відомості.

Методика перевірки знань студентів

Функції перевірки

 • 1. Контрольно-облікова.
 • 2. Навчальна.
 • 3. активізується.

Форми перевірки

 • 1. Фронтальна - всього курсу відразу.
 • 2. Групова - різних груп окремо.
 • 3. Індивідуальна - кожного студента окремо.

Види перевірки

 • 1. Усна.
 • 2. Письмовий.
 • 3. Практичний.

Методичні вимоги до перевірки знань

 • 1. Студентів потрібно заздалегідь попереджати про те, в якій формі і коли буде перевірка.
 • 2. Запитувати треба недовго, але часто, а не тільки в кінці семестру на іспиті або заліку.
 • 3. Перевірка - це не допит учня, а спільна з ним інтелектуальна робота.
 • 4. У студента потрібно намагатися вивідати не те, що він не знає, а те, що він знає.
 • 5. Опитування повинно враховувати рівень пізнавальних можливостей студентів.
 • 6. Бажана активність всіх студентів, навіть якщо ви питаєте одного. Активність досягається за допомогою:
  • • доповнень або питань з місць;
  • • рецензування відповіді товариша;
  • • записів у зошитах.
 • 7. Якщо матеріал дробовий, то опитування проводиться у вигляді бесіди. Мінус - коли відповідає багато людей, важко всім виставити точні оцінки. Плюс - можна задати багато питань і заощадити час.
 • 8. Обов'язково підбиття підсумку перевірки.

Контрольне тестування

Для оцінки роботи студентів все частіше застосовуються тести. При цьому бажано, щоб вони спиралися на конкретні джерела або підручники. Тести можна використовувати не тільки для перевірки знань на семінарах, а й для проведення поточної, проміжної або підсумкової атестації.

У тести з соціології логічно включати мінікейси з проханням виділити із запропонованих ситуацій соціально значущі моменти. Іноді тести оформляються у вигляді таблиці, в якій студенти ставлять хрестики навпроти вибраних варіантів відповіді. Зручність таблиці полягає в тому, що вона дозволяє викладачеві заощадити час: при перевірці результатів тесту просто підраховується кількість правильно поставлених хрестиків (табл. 5.6).

Таблиця 5.6

Таблиця для проведення тесту

питання

1-й варіант

2-й варіант

Третій варіант

4-й варіант

1

X

2

X

3

X

4

X

Але найчастіше використовується класичний варіант, придатний для комп'ютерного тестування студентів.

Приблизний тест з методики викладання соціології

 • 1. З якої задачі навчання випливає його зміст?
 • а) як вчити;
 • б) чому вчити;
 • в) кого вчити;
 • г) навіщо вчити.
 • 2. Що означає проведення діагностики викладання?
 • а) визначення сильних і слабких сторін викладання;
 • б) прогнозування результатів навчального процесу;
 • в) розробка нових прийомів навчання;
 • г) визначення тематики навчального курсу.
 • 3. Що розробляє дидактика?
 • а) методи навчання;
 • б) принципи навчання;
 • в) оцінку ефективності навчання;
 • г) функції бученія.
 • 4. Що означає принцип системності в навчанні?
 • а) міцне закріплення отриманих знань;
 • б) можливе застосування отриманих знань на практиці;
 • в) орієнтація навчання на вирішення актуальних проблем;
 • г) використання внутрішньо- і міжпредметних зв'язків.
 • 5. Як називаються соціальні норми, на які орієнтується навчальний курс?
 • а) фактори навчання;
 • б) професійні компетенції;
 • в) рівні навчання;
 • г) педагогічні новації.
 • 6. Як називається індивідуальний показник швидкості і якості засвоєння учням знань і навичок?
 • а) вмотивованість;
 • б) здатність до навчання;
 • в) наочність;
 • г) увлекаемость.
 • 7. Викладач-наставник студента, супроводжуючий його протягом усього періоду навчання, - це:
  • а) методист;
  • б) лаборант;
  • в) тьютор;
  • г) декан.
 • 8. Яка частина лекції вважається найважливішою і тривалої?
 • а) підготовка до висвітлення нової теми;
 • б) закріплення пройденого матеріалу;
 • в) вивчення нового матеріалу;
 • г) організація уваги учнів.
 • 9. Як називається педагогічний прийом, коли лектор розповідає про події в їх розвитку?
 • а) опис;
 • б) оповідання;
 • в) повідомлення;
 • г) порівняння.
 • 10. До якого виду наочності відносяться графічні схеми?
 • а) предметна;
 • б) умовна;
 • в) образотворча;
 • г) подієва.
 • 11. Яке правило не використовується при демонстрації наочних посібників?
 • а) показ зображення одночасно з розповіддю про нього;
 • б) відповідність зображення темі заняття;
 • в) показ зображення без коментарю;
 • г) попереднє пояснення того, що буде показано.
 • 12. До якого виду документації належать тести та анкети?
 • а) розповідний;
 • б) актовий;

η) технічний; г) художній.

 • 13. Послідовне усний виклад матеріалу з якої-небудь темі - це:
  • а) семінар;
  • б) лекція;
  • в) прес-конференція;
  • г) бесіда.
 • 14. На яких заняттях студенти вчаться вирішувати проблеми, спираючись на отримані раніше знання?
 • а) ознайомчі лекції;
 • б) лекції-діалоги;
 • в) традиційні семінари;
 • г) проектні семінари.
 • 15. Що не відноситься до ігрового семінару?
 • а) персоніфікація;
 • б) моделювання ситуації;
 • в) драматизація;
 • г) читання доповідей.
 • 16. Який прийом не використовується під час роботи з навчальною дошкою?
 • а) запис слова з промовляння його вголос;
 • б) запис найбільш складних для слухового сприйняття слів;
 • в) відхід вправо відразу після запису слова;
 • г) написання слів в різних відмінках.
 • 17. Який правильний порядок здійснення записів на дошці?
 • а) зліва направо і зверху вниз;
 • б) справа наліво і зверху вниз;
 • в) зліва направо і знизу вгору;
 • г) справа наліво і знизу вгору.
 • 18. Вторинне сприйняття й осмислення пройденого матеріалу - це:
  • а) уяву;
  • б) закріплення;
  • в) адаптація;
  • г) презентація.
 • 19. Що відноситься до індивідуальної позааудиторної роботі учня?
 • а) написання реферату;
 • б) відвідування наукової конференції;
 • в) участь у роботі студентського наукового товариства;
 • г) участь в екскурсійній поїздці.
 • 20. Як називається твір, в якому студент у вільній формі висловлює свої думки з приводу якоїсь проблеми?
 • а) анотація;
 • б) реферат;
 • в) есе;
 • г) курсова робота.
 • 21. Який стиль викладання сприяє більш чіткої та системної передачі знань?
 • а) довірчий;
 • б) діловий;
 • в) емоційний;
 • г) ригідний.
 • 22. Учень з педантичним характером:
  • а) часто відчуває почуття тривоги;
  • б) любить виставляти себе напоказ;
  • в) акуратний і любить порядок;
  • г) постійно знаходиться в піднесеному настрої.
 • 23. До якого типу характеру належить образливий, обережний по відношенню до людей і довго переживає невдачі учень?
 • а) гіпертімний;
 • б) емотивний;
 • в) застряє;
 • г) екзальтований.
 • 24. До яких типів темпераменту відносяться студенти, які відрізняються найбільшою рухливістю?
 • а) меланхоліки і сангвініки;
 • б) холерики і флегматики;
 • в) сангвініки і холерики;
 • г) флегматики і меланхоліки.
 • 25. Які типи темпераменту відрізняються найбільшою психічної врівноваженістю?
 • а) холерик і меланхолік;
 • б) флегматик і сангвінік;
 • в) меланхолік і сангвінік;
 • г) холерик і флегматик.
 • 26. Як називається вибір людиною об'єкта уваги?
 • а) стійкість уваги;
 • б) спрямованість уваги;
 • в) обсяг уваги;
 • г) послідовність уваги.
 • 27. Що не характерно для учня з сильною волею?
 • а) критичність;
 • б) негативізм;
 • в) наполегливість;
 • г) цілеспрямованість.
 • 28. Як називаються природні передумови для розвитку навчальних здібностей?
 • а) талановитість;
 • б) креативність;
 • в) задатки;
 • г) геніальність.
 • 29. Який вид здібностей забезпечує легкість в оволодінні самими різними видами навчальної діяльності?
 • а) загальні здібності;
 • б) спеціальні здібності;
 • в) вроджені здібності;
 • г) предметні здібності.
 • 30. Що невключается в тематичний план заняття?
 • а) кількість годин;
 • б) перелік основних ідей і понять;
 • в) перелік засобів навчання;
 • г) компетенції учнів.

Відповіді на тест

1. б; 2. а; 3. б; 4. г; 5.

 
<<   ЗМІСТ   >>