Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ З СОЦІОЛОГІЇ

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • відміну семінару від інших форм навчальних занять;
 • • традиційні та нетрадиційні види семінарів;
 • • основні правила роботи з письмовими джерелами на семінарах з соціології;
 • • основні правила читання доповідей та проведення презентацій на семінарах з соціології;
 • • основні способи закріплення і повторення пройденого навчального матеріалу;
 • • основні способи перевірки знань студентів;

вміти

 • • вибирати з усіх видів семінарів відповідний рівню підготовки студентів і змісту навчального курсу;
 • • проводити контрольне тестування знань студентів;
 • • складати соціологічні таблиці і діаграми;
 • • працювати з документальними джерелами на семінарах;
 • • закріплювати навчальну інформацію;

володіти

 • • методикою закріплення та перевірки знань студентів;
 • • здатністю організовувати роботу студентів на семінарських заняттях;
 • • навичками складання графічних схем, що містять соціологічні дані.

Семінарська форма навчального заняття

Семінар - це основна форма навчальних практичних занять, необхідна не стільки для передачі студентам нових знань, скільки для формування у них нових навичок роботи і закріплення матеріалу, пройденого па лекції. Семінари виникли в античних школах і досі передбачають обговорення доповідей учнів або прочитання під керівництвом викладача джерел по значущої проблеми. Тому на самих семінарах

або в процесі підготовки до них часто використовуються підручники і хрестоматії.

Семінари підрозділяють на чотири типи.

 • 1. Протосемінар - студенти читають текст і пояснюють, як його зрозуміли. Мета - розвиток загальних навичок навчання.
 • 2. Простий (традиційний) семінар - студенти читають доповіді, обговорюють їх або дискутують. Цілі - поглиблення та закріплення наявних знань, розвиток професійних і загальних компетенцій. Важлива умова - тема семінару не дублює тему лекції, але доповнює її.
 • 3. Спецсемінар - студенти під керівництвом викладача розбирають соціологічні дослідження. Тематику пропонує викладач і:
  • • або збирає студентів з кожної нової теми,
  • • або розглядає з ними свої напрацювання по якійсь проблемі.

Мета - вироблення дослідницьких навичок в певної тематичної області.

4. Проектний семінар - студенти самі обирають для себе тему дослідження і поступово проводять його під контролем викладача. Мети - вироблення самостійного дослідницького підходу, застосування отриманих знань на практиці.

Найскладніше при організації групової роботи на семінарах - це забезпечення робочим матеріалом і часом. Приблизно 5 хвилин потрібно на визначення тим, ще 5 хвилин йде розбивка на групи, і 5 хвилин студенти визначаються, хто чим конкретно буде займатися в час, що залишився.

На семінарах виробляються найважливіші компетенції.

 • 1. Систематизація інформації з різних джерел.
 • 2. Критична оцінка позицій.
 • 3. Вироблення власної позиції і вміння аргументовано її відстоювати.
 • 4. Навички раціональної дискусії.
 • 5. Рішення поставлених проблем з використанням отриманого знання.
 • 6. Групова робота.

Ігрові види семінарів

При всій своїй простоті навіть семінар традиційного типу має безліч різновидів, включаючи ігрові.

1. Дискусія. Студенти розбиваються на групи, готуються, а потім сперечаються між собою з якоїсь соціальної проблеми.

Можна вибрати експертів, які поряд з викладачем будуть оцінювати найактивніших.

 • 2. Гра з табличками. Наприклад, на спину студента вішається листок з соціологічним поняттям. Студенту задаються питання, і, відповідаючи на них, він повинен зрозуміти, яке слово написано на листку. Можна мінятися табличками.
 • 3. Угадування особистості. Наприклад, па семінарі з історії соціології по окремих ідеям або цитат потрібно визначити, якому соціологу вони належать. Або можна скласти збірний образ представника якогось соціального класу чи субкультури.
 • 4. Переказ досвіду. Це посилання на особисті спостереження, знання і переживання викладача і студентів. Наприклад, семінар з соціальної психології можна почати з такого питання: коли ви востаннє бачили представника девіантної поведінки?
 • 5. Аналіз ситуацій. Студентам даються так звані кейси - реальні або придумані випадки, які треба проаналізувати і обговорити. Добре при цьому внести елемент конкуренції - запропонувати, наприклад, випадок, пов'язаний з конкурентною боротьбою між фірмами. Студенти повинні не тільки вникнути в ситуацію, але й зуміти аргументувати свою думку. На відміну від семінару-дискусії при аналізі ситуацій ставиться проблема, яку необхідно вирішити.

Дані для кейса:

 • • історія проблеми;
 • • особи та організації, порушені проблемою;
 • • суть проблеми;
 • • додатковий опис важливих аспектів;
 • • завдання з кейсу, що включає в себе мету і питання.

Основні правила, якими керується викладач

при проведенні семінарів цього виду:

 • • попередньо треба познайомити студентів з тим, як вирішуються подібні проблеми;
 • • із запропонованих варіантів вирішення проблеми вибирається один - найкращий виходячи з поставлених завдань;
 • • тема повинна бути доступна для розуміння студентів і тому неминуче буде спиратися па внутрішньо- і міжпредметні зв'язки.
 • 6. Малювання. Іноді воно більш доцільно, ніж написання есе або контрольної роботи. Наприклад, можна розкрити в картинках теорію бюрократії Макса Вебера, показати види соціальних конфліктів або позначити етапи польової роботи соціолога. Малюнки, що складаються з кількох логічно пов'язаних зображень, добре демонструють причинно-наслідкові зв'язки соціальних процесів. Крім того, можна використовувати малювання для підготовки до тестування або показати малюнок і запитати, що це означає.
 • 7. Рольова гра. Будується за заздалегідь проработанному сценарієм, допускающему масу імпровізацій. Її різновиди:
  • драматизація - конфліктну дію, на зразок театральної інсценування;
  • персоніфікація - ігрове перевтілення студентів. Кілька студентів можуть зобразити, наприклад, великих соціологів (Огюст Конт, Карл Маркс, Макс Вебер, Еміль Дюркгейм, Вільфредо Парето) і навіть організувати ідейна суперечка між ними;
  • інтерв'ювання - гра, в ході якої один або кілька "акторів" відповідають на змістовні питання інших;
  • уявна екскурсія;
  • моделювання ситуації - на семінарі з соціології міжнародних відносин можна змоделювати в ігровій формі, наприклад, засідання Генеральної асамблеї ООН. На політичної соціології - засідання Державної Думи, на якому обговорюється важливий законопроект - скажімо, про скасування смертної кари. Можна змоделювати місто, коли різні студенти будуть представляти різні міські установи, райони або верстви населення з типовими для них позиціями і проблемами.
 
<<   ЗМІСТ   >>