Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Внутрішньо- і міжпредметні зв'язки

Внутріпредметние зв'язку - це вказівка на ті теми, поняття або імена, які вже відомі студентам в рамках даної дисципліни. Наприклад, готуючись до лекції з загальної соціології на тему "Соціальна стратифікація", слід згадати, які теми вже були пройдені студентами і як вони пов'язані з поняттям соціальної стратифікації. Зокрема, можна виділити такі теми і терміни, як соціальна диференціація, соціальні відносини, структура суспільства, соціальні групи і т.д.

Міжпредметні зв'язки - це не тільки відсилання студентів до шкільних і вузівським навчальним предметам, пов'язаним з темою майбутнього заняття. Це також відтворення по пам'яті прикладів з особистого досвіду, кіно, телебачення, наукової та художньої літератури, в яких зачіпалася обрана вами тема. Наприклад, якщо темою заняття є "Соціологія релігії Еміля Дюркгейма", то слід уточнити, що студенти могли дізнатися про Еміля Дюркгейма з курсу історії соціології і що вони напевно повинні знати про релігію з курсів історії, соціальної антропології, філософії, соціальної психології чи культурології. Разом з тим не варто нехтувати загальновідомими літературними чи кінематографічними прикладами, що демонструють близькість до проблем, піднятим в роботах Дюркгейма, або здатними їх проілюструвати.

Внутрішньо- і міжпредметні зв'язки незамінні для активізації уваги учнів, плавного переходу від минулої теми до вивчення нової, підготовки студентів до сприйняття нового матеріалу та образного закріплення пам'яті основних положень заняття.

Приклади тематичного планування занять по соціології

В якості прикладів планування занять можна навести таблиці, складені студентами Інституту психології, соціології і соціальних відносин МДПУ під час їх педагогічної практики (табл. 3.2, 3.3. 3.4).

Подача теоретичного і фактологічного матеріалу на навчальних заняттях по соціології

Складаючи план навчального заняття, потрібно продумати, якими засобами і прийомами ви будете передавати студентам відому вам пізнавальну інформацію. Так, прагнучи викласти теоретичний матеріал, викладач соціології може використовувати такі основні прийоми:

 • логічна схема, що розкриває причинно-наслідкові зв'язки, - наприклад, пояснюючи процес виникнення соціального шару банкірів, можна простежити за такий ланцюжком: міняла - лихвар - банки;
 • графічна схема - схеми, графіки і таблиці досить часто використовуються при викладанні соціології. Це дуже зручний і наочний спосіб передачі теоретичного матеріалу. Він дозволяє встановити структуру соціальних процесів і явищ;
 • порівняння - можна порівняти, наприклад, первинну і вторинну соціальні групи, вертикальну і горизонтальну соціальну мобільність, становий і класовий критерії соціальної стратифікації.

Для подачі фактичного матеріалу використовують такі прийоми:

 • опис - прийом, що створює щодо статичні картини соціальних явищ. Опис буває аналітичне та картинне. На відміну від картинного, аналітичний опис не просто виділяє суттєві деталі, риси або функції, а й підкреслює їх взаємозв'язок;
 • розповідь - прийом, передавальний події та дії в їхньому розвитку. Види розповіді:
 • - Сюжетне оповідання - це прийом, за допомогою якого формуються динамічні образи і пояснюються події. Таке оповідання може бути достовірним або частково придуманим (як приклад для ілюстрації раніше сказаного);

Таблиця 3.2

План лекційного заняття на тему "Соціальна нерівність і бідність"

Тема, тип заняття, кількість годин, короткий план

Основні терміни, проблеми, ідеї, персоналії

Внутрішньо-

і міжпредметні тематичні зв'язки

Засоби навчання та література

Тема:

"Соціальна нерівність і бідність"

Тип заняття: лекція

Кількість годин: 1

План лекції

 • 1. Поняття соціальної нерівності.
 • 2. Відмінність соціальної диференціації від соціальної стратифікації.
 • 3. Соціальні причини нерівності.
 • 4. Критерії стратифікації.
 • 5. Рівень доходів і рівень життя.
 • 6. Вимірювання нерівності і бідності.

Терміни

Соціальна нерівність - нерівномірний розподіл ресурсів між різними верствами суспільства.

Бідність - економічне та соціокультурне стан людей, що мають обмежений доступ до власності та соціальних благ.

Прожитковий мінімум - офіційно визнаний мінімальний рівень доходу, завдяки якому індивід в змозі придбати необхідні для фізичного існування продукти.

Злидні - стан крайньої бідності. Депривація - недостатність умов, необхідних для задоволення базових потреб людей.

Рівень життя - рівень матеріального благополуччя, що характеризується обсягом реальних доходів на душу населення і відповідним обсягом споживання. Соціальна стратифікація - наявність в будь-якому суспільстві нерівних соціальних шарів - страт.

Внутріпредметние

зв'язку

Структура суспільства; соціальна мобільність; соціальний статус; соціальна група; соціальний клас; культура суспільства.

Міжпредметні

зв'язку

Економіка; демографія; соціальна статистика

Засоби навчання Візуальні - запис терміна "депривація" і прізвищ соціологів на дошці.

Аудіальні - розповідь лектора з поясненнями.

Використана і рекомендована література

 • 1. Анісімова Г. В. Соціально-економічна нерівність. Тенденції та механізми регулювання. М., 2 010.
 • 2. Сорокін П. А. Людина. Цивілізація. Суспільство. М., 1992.
 • 3. Жеребін В. М "Романов А. Н. Рівень життя населення. М., 2 002.
 • 4. ХИЖНЯ Е. К. Проблема бідності в країнах ЄС

і в Росії. М., 2012.

 • 7. Субкультура бідності.
 • 8. Соціальна нерівність в сучасній Росії

Соціальна диференціація - будь-які соціальні відмінності між людьми, в тому числі не пов'язані з нерівністю. Субкультура - частина культури, відмінна від домінуючої.

Проблеми

Соціальна нерівність здатне викликати гострі соціальні конфлікти і зростання соціальної девіації.

Ідеї

 • 1. Соціальна стратифікація й будь-якого типу суспільства.
 • 2. Основне завдання держави -

не намагатися викорінити бідність, а таким чином перерозподіляти матеріальні ресурси, щоб не поширювалася злидні.

3. Способи боротьби з убогістю: фінансові допомоги, надання будь-яким верствам населення можливості зайнятості та отримання освіти, введення прогресивного прибуткового податку і т.д.

Персоналії

К. Маркс, II. А. Сорокін

Таблиця 3.3

План лекційного заняття на тему "Соціальна девіація"

Тема, тип заняття, кількість годин, короткий план

Основні терміни, проблеми, ідеї, персоналії

Внутрішньо- і міжпредметні тематичні зв'язки

Засоби навчання та література

Тема: "Соціальна девіація"

Тип заняття: лекція

Час: 40 хв.

План лекції

 • 1. Поняття соціальної норми.
 • 2. Девіантна поведінка як відхилення від соціальної норми.
 • 3. Делинквентное поведінку як різновид девіації.
 • 4. Соціальний контроль як засіб боротьби з негативною девіацією.
 • 5. Девіація і контркультури.

Терміни

Соціальні норми - загальновизнані правила і зразки поведінки, що забезпечують стабільність соціальної взаємодії індивідів.

Девіантна поведінка - поведінка, що порушує соціальні норми певного суспільства.

Делінквентна поведінка - протиправна поведінка індивіда.

Аддикция - згубна схильність до певних дій.

Соціальний контроль - система методів і стратегій, за допомогою яких суспільство спрямовує поведінку індивідів. Соціальні санкції - кошти соціального контролю, що виконують функції стабілізації суспільства та інтеграції або соціалізації індивідів.

Соціальна стигматизація - здатність впливових соціальних груп ставити клеймо девиантов на членів менш впливових груп.

Внутріпредметние тематичні зв'язки Соціалізація особистості; соціальну поведінку; соціальна роль; соціальна дія; соціальний конфлікт.

Міжпредметні

зв'язку

Соціальна психологія; соціальна статистика; демографія; конфліктологія

Засоби навчання Візуальні - запис термінів на дошці; показ графічних схем і малюнків, які ілюструють девіантна поведінка, за допомогою проектора.

Аудіальні - розповідь лектора і діалог з аудиторією.

Використана і рекомендована література

 • 1. Змановская Є. В., Рибников В. Ю. Девіантна поведінка особистості і групи. СПб., 2 011.
 • 2. Самигін П. С. Девіантна поведінка молоді. М "2006.
 • 3. Клейберг Ю. А. Девіантна поведінка в питаннях і відповідях. М., 2 006.

6. Девіація в сучасному російському суспільстві

Нормативна особистість - та, риси якої найбільше підходять під загальноприйняті соціальні норми.

Аномія - заперечення загальноприйнятих соціальних норм і цінностей.

Контркультура - субкультура, що кидає виклик домінуючій культурі.

Проблеми

Зростання індивідуалізму і надання суспільству широких громадянських свобод призводять до поширення аномії та делінквентної типу поведінки.

Ідеї

 • 1. Девіантною вважається тільки те, що не визнається конкретним суспільством і в конкретну епоху. Один і той же вчинок у різних суспільствах може вважатися і девіантною, і відповідним соціальним приписам.
 • 2. Девіація може бути як позитивно сприймається суспільством (героїзм), так і, найчастіше, негативно (злочинність, наркоманія, алкоголізм, дармоїдство). Персоналії
 • 3. Дюркгейм, Р. Мертон, Н. Смелзер
 • 4. Колесникова Г. І., Байєр Е. А., Харагезян М. В. Девіантна поведінка. М., 2 007.
 • 5. Дюркгейм Е. Самогубство: соціологічний етюд. М., +1994

Таблиця 3.4

План лекційного заняття на тему "Соціальний конфлікт"

Тема, тип заняття, кількість годин, короткий план

Основні терміни, проблеми, ідеї, персоналії

Внутрішньо-

і міжпредметні тематичні зв'язки

Засоби навчання та література

Тема: "Соціальний конфлікт"

Тип заняття: лекція

Час: 30 хв.

План

 • 1. Поняття конфлікту.
 • 2. Соціальні причини виникнення конфліктів.
 • 3. Етапи розвитку конфлікту.
 • 4. Способи вирішення конфліктів.
 • 5. Вила конфліктів.
 • 6. Соціальні конфлікти в сучасному суспільстві

Терміни

Конфлікт - форма відносин між людьми, мотивація яких обумовлена ворогуючими одна одній цінностями, потребами та інтересами.

Соціальний конфлікт - конфлікт, причиною якого є розбіжності соціальних груп чи особистостей при відмінності в думках і їх прагненні зайняти лідируюче становище.

Вирішення конфлікту - заключний етап будь-якого конфлікту.

Агресія - деструктивна поведінка, що завдає шкоди об'єктам нападу. Конфліктна особистість - особистість, яка прагне до вирішення соціальних протиріч за допомогою конфліктних дій. Раціональний конфлікт - ділове суперництво.

Емоційний конфлікт - протиборство, для якого характерний перенесення уваги з причини конфлікту на особистості його учасників.

Усередині предметні тематичні зв'язки Девіантна поведінка; соціалізація; соціальний контроль; соціальний розвиток; класова боротьба.

Міжпредметні

зв'язку

Соціальна психологія; етнічна соціологія; соціологія політики; етика; соціологія організацій

Засоби навчання Візуальні - записи на дошці і показ уривка з телепередачі "Поєдинок" (ТК Росія) з прикладом конфліктної поведінки політиків під час дебатів. Аудіальні - розповідь лектора.

Використана і рекомендована література

 • 1. Степанов Є. І. Сучасна конфліктологія: загальні підходи до моделювання, моніторингу та менеджменту соціальних конфліктів. М "2012.
 • 2. Зайцев А. Соціальний конфлікт. М., 2 001.

Проблеми

Політичні зміни останніх років призвели до загострення військових, політичних, етнічних і релігійних конфліктів. Ідеї

 • 1. безконфліктно особистості нс буває.
 • 2. Будь-який конфлікт має стадію вирішення.
 • 3. Конфлікти порушують поступальний соціальний розвиток, але необхідні суспільству як сигнал про існуючі в ньому проблеми і як стимул до подолання проблем, що накопичилися.
 • 4. Раціональні конфлікти піддаються управлінню.

Персоналії

К. Маркс, К. Левін, Т. Парсонс, Л. Козер,

Р. Дарендорф, Е. Гідденс

 • 3. Дарендорф Р. Сучасний соціальний конфлікт. Нарис політики свободи. М., 2 002.
 • 4. Бабосов E. М. Соціальні конфлікти

та управління ними. Теорія і практика менеджменту конфліктів. Мінськ, 2 009.

 • 5. Левін К. Дозвіл соціальних конфліктів. СПб., 2000.
 • 6. Дмитрієв А. В. Соціальний конфлікт: загальне і особливе. М., 2 002
 • - Образне оповідання - менш емоційна і динамічна передача фактів, що дозволяє створювати типові картини, що особливо важливо для соціології;
 • - Конспективно оповідь - передача неголовних фактів в стислій формі;
 • повідомлення - просте перерахування фактів без їх розвитку та зв'язку.
 
<<   ЗМІСТ   >>