Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розділ II. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ З СОЦІОЛОГІЇ

ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ З СОЦІОЛОГІЇ

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • основні класифікації навчальних занять;
 • • методику планування навчального заняття по соціології;
 • • особливості подачі теоретичного і фактологічного матеріалу учням;

вміти

 • • вибудовувати внутрішньо- і міжпредметні зв'язки з преподаваної темою;
 • • складати тематичний план навчального заняття;
 • • вибирати засоби навчання, відповідні типу, темою та тривалості навчального заняття;
 • • вибирати основні терміни, поняття та ідеї, відповідні навчального заняття;

володіти

 • • навичками оформлення навчально-тематичного плану в графічній формі;
 • • здатністю виражати головні думки в стислому вигляді.

Навчальне заняття і його типи

Навчальне заняття - це частина навчального процесу, обмежена чіткими часовими рамками і здійснювана при прямій взаємодії педагога з одним учнем або групою учнів.

Традиційна типологія навчальних занять має історико педагогічне обгрунтування (навчальні заняття називалися по мірі виникнення їх конкретних варіантів).

Традиційна класифікація навчальних занять поділяє їх на наступні типи:

 • • шкільний урок;
 • • лекція;
 • • семінар;
 • • екскурсійне заняття;
 • • Лабораторна робота;
 • • контрольна робота.

При викладанні соціології найчастіше використовуються лекції та семінари, тому основну увагу слід приділити саме цим типам занять.

Виходячи з відмінностей форм взаємодії педагога та учнів, навчальні заняття діляться:

 • • на індивідуальні (репетиторство, самонавчання);
 • групові (уроки, лекції, семінари, проектні групи);
 • колективні (конференції, екскурсії).

Залежно від різноманітності видів навчальної діяльності заняття бувають:

 • лінійні (коли всі студенти в аудиторії одночасно зайняті однією справою, наприклад, слухають лекцію викладача або пишуть контрольну роботу);
 • нелінійні (коли студенти в одній аудиторії паралельно вирішують різні завдання, наприклад, одні читають доповідь або відповідають на запитання вчителя біля дошки, а інші слухають виступаючих, придумують до них питання або записують у зошити важливу інформацію).

Планування навчального заняття

Незалежно від того, будете ви викладати загальну соціологію або одну з дисциплін соціологічної спеціалізації, підготовку до занять рекомендується почати зі складання тематичного плану. Подібний план допомагає викладачеві не тільки стисло систематизувати накопичену роками і зібрану для занять інформацію, а й конкретно усвідомити, що з цього матеріалу, як і в якому обсязі слід передати студентам.

У загальному вигляді план виглядає як таблиця. Досвідчені викладачі можуть скласти таблицю по всіх темах лекційних занять, а початківцям педагогам і студентам, які проходять педагогічну практику, краще спочатку обмежитися окремими таблицями для кожної лекції (семінару) (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

План занять

Тема, тип заняття, кількість годин, короткий план

Основні терміни, проблеми, ідеї, персоналії

Внутрішньо- і міжпредметні зв'язки

Засоби навчання і рекомендована література

1

2

3

4

Тип заняття вказує на проведення лекції семінару конкретного виду. Кількість годин (хвилин) бажано вказувати не тільки для всього заняття, але і для окремих пунктів плану.

Терміни та ідеї повинні бути записані з визначеннями і співвіднесені з відповідними пунктами короткого плану заняття. Проблеми - це ті актуальні завдання, які пов'язані з основною темою і які можна конкретизувати для зручності викладу. Завдання повинні бути точні і вимірювані.

Під засобами навчання, згаданими в таблиці, розуміються не тільки технічні пристосування, а й засоби наочності, малюнок крейдою на дошці і документальні джерела, які ви збираєтеся використовувати на майбутньому занятті. У список рекомендованої літератури краще внести тільки ті книги, статті та інтернет-сайти, з якими ви самі знайомі і які доступні студентам. Тому велика кількість книжкових найменувань небажано.

 
<<   ЗМІСТ   >>