Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Цілі навчання соціології

 • 1. Освітні - формування соціологічних знань.
 • 2. Виховні - формування моральних критеріїв оцінки соціальних процесів.
 • 3. Розвиваючі - формування практичних умінь і навичок при самостійному вивченні суспільства.

Досягнення цих цілей залежить від професійних якостей педагога та рівня навченості студентів.

Учитися - це термін, запозичений дидактикою у психології. Психологи бачать у навченості індивідуальний показник швидкості і якості засвоєння людиною знань і умінь. З позиції методики викладання соціології, це здатність учня економно по витраті сил і часу взяти з соціології максимум освітніх і розвиваючих особистість цінностей. У методиці навченість ділиться на загальну і індивідуальну. Залежить вона від багатьох факторів: темпераменту, характеру, волі, емоцій та інших психічних якостей і станів людини.

Ставлення до навчання залежить від мотивації. Мотив - це суб'єктивне ставлення до навчання, в основі якого лежить свідомо поставлена мета. Негативна мотивація складається завдяки негативним емоціям (таким як страх, образа, невпевненість, незадоволеність), відвернення уваги, низькому рівню домагань, відсутності ясних цілей, коли студенту незрозуміло, навіщо потрібен досліджуваний предмет. Позитивні причини мотивації: стійкий позитивний настрій, новизна, самозадоволеність, увлекаемость, ясна мета.

Методи навчання соціології

Методи навчання - це педагогічні прийоми, що відображають взаємодію учнів і викладача в процесі навчання. Відомі три форми такої взаємодії.

 • 1. Пасивний метод: студенти виступають у ролі пасивних слухачів того, що їм розповідає викладач на лекції. Зв'язок педагога з учнями здійснюється тільки за допомогою опитування на семінарах і іспитах. У вузах такий метод використовується набагато частіше, ніж у школах, тому що вміння вдумливо слухати формується роками.
 • 2. Активний метод: студенти не тільки слухають викладача, але й активно взаємодіють з ним, ставлять запитання.
 • 3. Інтерактивний метод: студенти і викладач протягом всього заняття перебувають у стані діалогу. Більше того, студенти взаємодіють не тільки з педагогом, але й один з одним. Викладач дає завдання з соціології, які виконують самі учні, і, таким чином, він не стільки веде заняття, скільки направляє його в потрібне русло.

Розвиток тьюторської системи навчання дозволяє припустити велике майбутнє за інтерактивним методом. Тьютор - це не викладач в класичному розумінні, а радше наставник студента, супроводжуючий його весь навчальний курс. Тому тьютор- соціолог повинен поєднувати в собі знання з області соціології та психології. Його головне завдання - стежити за виконанням студентом контрольних завдань.

Шляхи складання навчального курсу з соціології

Навчальний курс соціології можна вести трьома шляхами.

 • 1. Хронологічно: мова йде не про перетворення курсу соціології в курс історії соціології, а про поступове розкритті наукових концепцій і соціальних проблем по мірі їх історичного виникнення.
 • 2. З проблем: наприклад, можна спочатку торкнутися суспільні проблеми, а потім перейти до особистісних або навпаки.
 • 3. За циклам: суть - поступове поглиблення знань.

Загальнокультурні і професійні компетенції

До рівнями навчання прив'язуються компетенції - соціальні норми, на які орієнтується той чи інший навчальний курс. Вони мають на увазі вимоги до освітньої підготовки студента, необхідні для його ефективної діяльності в певній сфері. Таким чином, компетентність - це сукупність особистісних якостей студента, обумовлених досвідом його діяльності.

При визначенні компетенції слід відповісти на одне питання: що треба дати студенту для його майбутньої професії? У сучасних умовах, коли в країні проводиться реформа освіти, від правильного визначення компетенції залежить доля навчальної дисципліни, тому що неминуче постає питання: чи потрібна вона? В цілому все компетенції можна поділити:

 • на загальнокультурні - які розвивають особистісні характеристики студента (мова, комунікативні здібності, творчу уяву, знання іноземних мов, офісної техніки безпеки та основ комп'ютерного програмування і т.д.);
 • професійні - які необхідні для ефективного виконання роботи в рамках присвоєної випускним дипломом конкретної кваліфікації (наприклад, уміння складати програми соціологічних досліджень, проводити ці дослідження, аналізувати отримані дані і складати по ним звіти).

Сучасна людина все частіше змушений розглядати свою біографію в рамках існуючого соціально-економічного оточення. Тому цілі будь-якого навчального курсу треба формулювати з оглядкою на компетенції. При цьому не варто забувати, що технологія навчання повинна бути така, щоб за однією програмою могли працювати різні викладачі.

З 2003 р Росія почала приєднуватися до Болонського процесу - процесу уніфікації освітніх нормативів Європи, розпочатому в 1999 р з підписання Болонської декларації про створення єдиного європейського простору вищої освіти. Тому російська освітня система змушена спиратися на вимоги до підготовки фахівців, характерні для європейських країн . Перелічимо основні компетенції, прийняті в Європі.

 • 1. Дослідницькі:
  • • вміти отримувати користь з досвіду;
  • • вміти впорядковувати свої знання;
  • • вміти організовувати свої власні прийоми вивчення проблеми;
  • • вміти самостійно займатися своїм навчанням;
  • • вміти абстрагуватися і заглянути за межі ситуації;
  • • вміти вирішувати виникаючі в дослідницькій діяльності проблеми.
 • 2. Пошукові:
  • • вміти запитувати різні бази даних;
  • • вміти опитувати оточення (що для соціолога особливо важливо);
  • • вміти консультуватися у експертів;
  • • вміти отримувати потрібну інформацію і виділяти в ній головне;
  • • вміти працювати з документами та класифікувати їх.
 • 3. Аналітичні:
  • • вміти знаходити взаємозв'язок між минулими і справжніми подіями;
  • • вміти протистояти невпевненості і складності при вирішенні проблем;
  • • вміти критично ставитися до окремих соціальних явищ;
  • • вміти займати конструктивну позицію в ході дискусій або переговорів;
  • • вміти оцінювати соціальні звички і лінії соціальної поведінки;
  • • вміти оцінювати твори духовної культури;
  • • вміти розпізнавати важливість соціального оточення, в якому проходить навчання, робота чи конкретне наукове дослідження;
  • • вміти продемонструвати роботодавцю свою кмітливість та аналітичні здібності.
 • 4. Комунікаційні:
  • • вміти співпрацювати і працювати в групі (команді);
  • • вміти залагоджувати розбіжності;
  • • вміти домовлятися;
  • • вміти розробляти і виконувати ділові угоди;
  • • вміти налагодити контакт з партнером або клієнтом: додзвонитися, зустрітися, переконати, домовитися, опитати;
  • • вміти користуватися діловим етикетом і відповідати корпоративним нормам;
  • • вміти делегувати повноваження.
 • 5. Ділові:
  • • вміти включатися в проект;
  • • вміти взяти на себе відповідальність, щоб показати свою старанність і надійність;
  • • вміти користуватися сучасною комп'ютерною технікою;
  • • вміти вносити свій внесок у роботу колективу;
  • • вміти показати себе енергійним, але не метушливим;
  • • вміти показати серйозність своєї мотивації до професії;
  • • вміти показати свою пунктуальність;
  • • вміти показати свою працьовитість;
  • • вміти працювати на загальний результат;
  • • вміти орієнтуватися на якість роботи (показати сумлінність).
 • 6. Адаптаційні:
  • • вміти знаходити нові рішення;
  • • вміти використовувати нову інформацію і технологію;
  • • вміти пристосовуватися до швидких змін в суспільстві або в організації;
  • • вміти показати свою готовність працювати багато, незважаючи на стреси і обмеження.
 
<<   ЗМІСТ   >>