Повна версія

Головна arrow Право arrow Арбітражний процес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Арбітражний процес - Шеменєва О.Н.

Безпосередньою здачі іспиту або заліку по будь-якої навчальної дисципліни завжди передує короткий період, коли студент повинен зосередитися, систематизувати свої знання. Висловлюючись комп'ютерною мовою, він повинен "вивести інформацію з довготривалої пам'яті в оперативну", зробити її готовою до негайного і ефективного використання. Специфіка періоду підготовки до іспиту або заліку полягає в тому, що студент вже нічого не вивчає (для цього просто немає часу): він лише згадує і систематизує вивчений.

Пропоноване видання допоможе студентам у вирішенні саме цього завдання стосовно до курсу "Арбітражний процес".

Зміст і структура посібника відповідають вимогам Федерального державного освітнього стандарту вищої освіти четвертого покоління.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Арбітражні суди РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Система арбітражних судів Російської Федерації. Роль Вищого Арбітражного Суду РФ Склад арбітражного суду Арбітражні засідателіПредмет І СИСТЕМА арбітражного процесуального права Поняття арбітражного процесу. Стадії арбітражного процесу Поняття і система арбітражного процесуального права Джерела арбітражного процесуального права Принципи арбітражного процесуального права КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів Підвідомчість справ арбітражним судам Категорії справ, підвідомчі арбітражним судам Поняття і види підсудності в арбітражному процесі Передача справи з одного арбітражного суду до іншого арбітражного суду Наслідки недотримання правил про підсудність УЧАСНИКИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ Склад учасників арбітражного процесу Сторони в арбітражному процесі Треті особи в арбітражному процесі Прокурор в арбітражному процесі Участь в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів на захист публічних інтересів, а також організацій і громадян на захист прав і законних інтересів інших осіб Представництво в арбітражному процесі Докази і доказування в арбітражному процесі Доведення в арбітражному процесі Предмет доказування Обов'язок доведення Поняття, ознаки, класифікація доказів Окремі види доказів Судові доручення. Забезпечення доказів ПОНЯТТЯ позову і позовного провадження в арбітражному процесі Поняття позову і основні риси позовного провадження в арбітражному процесі Елементи позову та їх значення Види позовів ПРЕД'ЯВЛЕННЯ позову до арбітражного суду Поняття права на позов в арбітражному процесі Умови права на пред'явлення позову і наслідки їх недотримання Порушення справи арбітражним судом З'єднання і роз'єднання позовних вимог Засоби захисту відповідача проти позову Забезпечувальні заходи в арбітражному процесі Поняття і загальна характеристика забезпечувальних заходів Забезпечення позову Попередні забезпечувальні заходи Зустрічне забезпечення СУДОВІ ВИТРАТИ в арбітражному процесі. СУДОВІ ШТРАФИ Поняття і склад судових витрат Державне мито в арбітражному процесі (поняття, порядок сплати) Судові витрати в арбітражному процесі Розподіл судових витрат між особами, що у справі Судові штрафи ПІДГОТОВКА справи до судового розгляду в арбітражному процесі Поняття підготовки справи до судового розгляду Порядок проведення підготовки справи до судового розгляду Попереднє судове засідання в арбітражному процесі МИРОВА УГОДА в арбітражному процесі. Примирні процедур Поняття, форма і зміст мирової угоди Порядок укладення, затвердження та виконання мирової угоди Примирні процедури СУДОВИЙ РОЗГЛЯД Судовий розгляд - центральна стадія арбітражного процесу Засідання арбітражного суду Складові частини (етапи) судового розгляду Протокол судового засідання Тимчасова зупинка судового розгляду Закінчення судового розгляду без винесення рішення ПОСТАНОВИ арбітражного суду першої інстанції Види постанов арбітражного суду. Поняття і сутність судового рішення Вимоги, що пред'являються до вирішення арбітражного суду Форма і зміст рішення арбітражного суду Законна сила рішення арбітражного суду Негайне виконання рішення арбітражного суду Зміна судового рішення виніс його арбітражним судом Визначення арбітражного суду першої інстанції ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин Загальна характеристика справ, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин Розгляд справ про оскарження нормативних правових актів Розгляд справ про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, організацій, наділених федеральним законом окремими державними або іншими публічними повноваженнями, посадових осіб Розгляд справ про адміністративні правопорушення Розгляд справ про стягнення обов'язкових платежів і санкцій РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, що мають юридичне значення Загальна характеристика справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення Порядок розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ СПРОЩЕНОГО ВИРОБНИЦТВА Підстави для розгляду цивільних справ в порядку спрощеного виробництва Розгляд і вирішення справ в порядку спрощеного виробництва ВИРОБНИЦТВО у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішення третейського суду Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів Провадження у справах про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду ПРОВАДЖЕННЯ перегляду судових актів арбітражних судів Виробництво в арбітражному суді апеляційної інстанції Виробництво в арбітражному суді касаційної інстанції Виробництво з перегляду актів арбітражних судів у порядку нагляду Виробництво з перегляду актів арбітражних судів, що вступили в законну силу по новим або нововиявленим обставинам Оскарження ухвал арбітражних судів ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, пов'язаних з виконанням судових актів арбітражних судів Місце виконавчого провадження в системі російського законодавства Повноваження арбітражного суду при виконанні судових постанов Оспорювання дій (бездіяльності) судового пристава-виконавця в арбітражному суді Захист прав боржника, стягувача та інших осіб в позовному порядку ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ Компетенція арбітражних судів з розгляду справ за участю іноземних осіб Судовий імунітет Особливості розгляду арбітражними судами справ за участю іноземних осіб Виконання іноземних судових доручень
 
>>