Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow Ділова етика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Етика управління. Основні заповіді менеджера

Етика управління - це система моральних норм, які визначають поведінку суб'єкта управління в будь-якої управлінської ситуації [1], вона виступає найважливішим ресурсом ефективного управління.

Етика управління виступає в двох іпостасях.

З одного боку, вона є прикладної етичної дисципліною, яка активно розвивається останнім часом, в рамках якої положення теоретичної етики та фундаментальні етичні проблеми конкретизуються стосовно до даного виду професійної діяльності. Етика управління, як відзначають фахівці, "трансформує загальні знання норм і принципів моралі в гуманітарні (м'які, неманипулятивного) технології перетворення моральної практики" [2]. Причому це не просте знання, а проектно-орієнтоване, втілене в проектах, етичних кодексах, нормах, стандартах, стандартах, експертних висновках, етичних комітетах та інших видах практичної діяльності.[2]

З іншого боку, управлінська етика - це не тільки теорія, а й практика управлінської діяльності, ті стандарти поведінки, якими керуються керуючі в процесі роботи. Суть її, як визначається в навчальній літературі, зводиться до сукупності правил, які дозволяють висловити повагу колегам і співробітникам, сприяти встановленню між керівником і підлеглими атмосфери взаєморозуміння, доброго ставлення один до одного [3].[3]

Узагальнюючи практику управління і досвід найбільш успішних менеджерів, теоретики управління сформулювали основні заповіді менеджера [4]. Зупинимося на них докладніше.[4]

1. Особисту гідність кожного працівника - недоторканно для менеджера.

Гуманіст епохи Відродження Піко делла Мірандола написав мова "Про гідність людини", в якій доводив, що високу гідність людини визначає його вільний вибір, не скутий божественним втручанням: "Ти ж, не стиснутий ніякими межами, визначиш свій образ за своїм рішенням, у владу якого я тебе надаю "[5]. Мова великого гуманіста зробила колосальний вплив на розуміння права на гідність як невід'ємне право особистості.[5]

Вчення про гідність людини і його творчої діяльності становить один з найважливіших розділів етики. Як моральна категорія поняття "гідність" виражає відношення людини до життя, її змістом і цінностям. Знаменитий французький філософ, мораліст і письменник Люк де Клапье Вовенарг (1715-1747) про гідність писав так: "Не шкода, що людина народилася чи помер, що він позбувся своїх грошей, будинку, маєтки, все це не належить людині. А то жалко , коли людина втрачає свою справжню власність - свою людську гідність ".

Відповідно до словника з етики, гідність - це категорія етики, що означає особливу моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до нього з боку суспільства, оточуючих, засноване на визнанні цінності людини як особистості. У психологічному плані гідність означає повагу і самоповагу людської особистості, недарма кажуть "почуття гідності". Але слово "гідність" має й інший сенс: цінність, вартість. Ми говоримо про гідність грошей. Наприклад, банкнота номіналом в 1000 руб. Почуття власної гідності означає самооцінку людини, тобто те, що він оцінив власні позитивні якості і вважає, що оточуючі повинні ставитися до нього відповідно.

Коли принижується гідність людини, то тим самим йому показують, що якості його особистості не мають цінності, а сам він нічого не вартий, а це болісно. Недарма англійський письменник Джон Голсуорсі в романі "Сага про Форсайтів" писав: "Бувають різного роду удари: удар по хребту, по нервах, по совісті, але найсильніший і хворобливий - удар по почуттю власної гідності!"

Менеджерам було б корисно дотримуватися рекомендації імператриці Катерини II: "Вивчайте людей, намагайтеся користуватися ними, не доручено їм без розбору; відшукуйте щире достоїнство, хоч би воно було на краю світу: здебільшого воно скромно і на віддалі" [6], а також не забувати 21-ту статтю Конституції РФ, яка встановлює: "Гідність особистості охороняється державою. Ніщо не може бути підставою для його применшення".

2. Постійно вивчаючи людей, менеджер повинен знати їх потреби, інтереси, мрії.

Ця заповідь очевидна, тільки російське прислів'я говорить про те, щоб пізнати людину, треба пуд солі з ним з'їсти, тобто потрібен тривалий час. Як бути в реальній ситуації управління? Менеджер повинен володіти, за висловом В. М. Шепеля "человековедческой компетентністю", чого треба навчатися. Для вміння розбиратися в людях крім життєвого досвіду потрібна ще й психологічна грамотність, загальна гуманітарна підготовка, знання етики.

Для чого потрібно знати своїх співробітників? Хіба для успішного керівництва недостатньо представляти рівень їхнього професіоналізму? Сильні і слабкі сторони підлеглих потрібно знати не з дозвільної цікавості, а в інтересах справи, щоб мотивувати, правильно розподілити доручення, формувати команди, враховуючи сумісність співробітників. Завдяки цьому можна допомогти їм проявити кращі особистісно-ділові якості і зміцнити віру в самих себе.

3. Головне в спілкуванні менеджера - завоювати довіру людей.

Древнекитайский мудрець Конфуцій повчав: "Управляйте народом з гідністю, і .під будуть шанобливі. Ставтеся до народу по-доброму, і люди будуть трудитися з ретельністю. Височів доброчесних і заохочуйте невчених, і люди будуть довіряти вам" [7].[7]

Морально-психологічною основою авторитету керівника виступає довіру до нього з боку підлеглих, яке, згідно енциклопедичним словником Брокгауза і Ефрона, визначається як "психічний стан, в силу якого ми покладаємося на якусь думку, позірна нам авторитетним".

Звернемо увагу: довіра - це психічний стан. У психології поняття психічного стану використовується для умовного виділення в психіці індивіда щодо сталого компонента, до яких належать, наприклад, стану ейфорії, збудження, депресії, наснаги, стомлення, психічної напруженості. Психічний стан - тимчасове своєрідність психічної діяльності індивіда, обумовлене змістом і умовами його діяльності, особистісним ставленням до цієї діяльності. У кожному психічному стані присутні фізіологічні, психологічні та поведінкові аспекти.

Якщо співробітники довіряють керівнику, то він сприймається як чесний, порядний, знаючий, надійний і т.п. Якщо керівник не викликає довіри, то співробітники приписують йому такі характеристики, як нечесність, прагнення отримати односторонню вигоду, здатність перекласти відповідальність на інших і т.д. Звернемося знову до мудрих думкам Конфуція, який запитував: "Як можна мати справу з людиною, якій не можна довіряти? Якщо у візку немає осі, як можна в ній їздити?" При такому ставленні керівник не зможе мотивувати співробітників на чесний сумлінну працю, надихнути будь-якої спільної метою і т.д.

Ставлення до іншої людини характеризується або повною довірою, або відсутністю такого. Як образно висловився римський поет епохи Цезаря й Августа, публіц Сір: "Тільки один раз втрачають життя і довіру".

На закінчення відзначимо, довіра підлеглих до керівника взаємопов'язане з довірою самого керівника до своїх підлеглих: керівник, який не довіряє співробітникам, не викликає довіри і у них.

4. Справедливість і совість в союзі з волею - гарантія порядності менеджера

Наскільки значуща справедливість у відносинах між людьми показує давньогрецька міфологія, в якій була богиня, що уособлює справедливість, Діке (др.-греч. Dike - право, справедливість, правда), дочка Зевса і титаніди Феміди, остання з усіх божеств покинувшая Землю і вознесшаяся на небо. У давньоіндійській філософії існувало вчення про "клуні" - порядку речей і непорушному світовому законі справедливості, який визначає місце всьому існуючому. У давньокитайській філософії роль світового закону і справедливості грає "дао" - природний текучий порядок речей.

Поняття справедливості було вперше розглянуто Аристотелем в роботі "Пікомахова етика", де він назвав справедливість досконалої чеснотою.

У різні історичні епохи поняття справедливості тлумачилося по-різному. Уявлення про справедливість змінювалися, наповнюючись конкретним змістом відповідно до епохи, але зберігалося головне - повинна бути співмірність між правами і обов'язками, злочином і покаранням, заплата за добро і зло.

Великий російський письменник Федір Михайлович Достоєвський вважав, що "вища і найхарактерніша риса нашого народу - це почуття справедливості і спрага її".

5. Введення в обіг інтелектуального потенціалу людей - показник професійної майстерності менеджера.

Російський історик і поет Микола Михайлович Карамзін (1766-1826) висловив наступну думку: "Талант великих душ є дізнаватися велике в інших людях". У такому дусі потрібно працювати з персоналом всім менеджерам і насамперед адміністративним керівникам: бачити потенціал співробітників і допомагати їх професійному зростанню. Розумний керівник не боїться конкуренції з боку підлеглих і сприяє розкриттю їх талантів, формує команду, здатну реалізувати його задуми. Якщо керівник посередній і не блищить талантами, то яких заступників він собі підбере?

6. Особистий приклад безперервного особистісного і професійного самовдосконалення - свідчення ресурсної надійності менеджера.

Джерело мудрості в розумінні проблем управління міститься у Конфуція: "Якщо вдосконалюєш себе, то хіба буде важко керувати державою? Якщо ж не можеш удосконалити себе, то як же зможеш удосконалити інших людей?"

Проблеми особистісного зростання і професійного самовдосконалення розглядаються з психологічної та етичної точок зору в роботах психолога М. Є. Литвака, головна теза якого звучить так: "Навіть якщо тільки хочеш залишитися на місці - рости!", Що є парафразом відомої цитати з твору Льюїса Керролла "Аліса в країні чудес": "Треба бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти як мінімум удвічі швидше!"

Особистісний ріст в ході продуктивної діяльності являє собою самоактуалізацію, тобто розвиток усіх своїх здібностей. Литвак зазначає, що коли людина не реалізує себе у продуктивній діяльності, то починає задовольняти почуття власної значущості зростанням "вниз". Прагнення до влади, до зростання кар'єрному без відповідного професійного, колекціонування різних звань і нагород, прагнення обставити кабінет в помпезному стилі і т.д. являють собою непродуктивний варіант задоволення власної значущості. Чим це закапчівается, показує приклад генерального секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва, з його пристрастю до колекціонування нагород, ніж користувалося оточення для маніпуляції їм, а сам орденоносець був мішенню для різних анекдотів на цю тему.

Самовдосконалення - закон життя, який дозволяє людині зберігати продуктивність і бути затребуваним довгі роки, що особливо актуально для керівника. Луначарський Анатолій Васильович (1875- 1933), революціонер і перший народний комісар освіти радянської Росії, вважав, що "всякий з нас, хто припускає, що може керувати іншими, повинен постійно і напружено вчитися".

Про роль постійного навчання в активній діяльності людини і його професійному зростанні писав і великий промисловець Генрі Форд: "Кожен, хто перестає вчитися, старіє, - не важливо, в 20 або 80 років, - а будь-який інший, хто продовжує вчитися, залишається молодим. Найголовніше в житті - це зберегти мозок молодим ". Керівник, який постійно зайнятий саморозвитком і самовдосконаленням, завжди служить прикладом для підлеглих і збільшує кредит довіри собі. Невтомна праця над собою сприятливо позначиться на формуванні та розвитку якостей керівника, необхідних для професійного успіху.

  • [1] Основи соціального управління: навч. посібник / під ред. В. Н. Іванова. М .: Вища школа, 2 001.
  • [2] Громова Л. А. Етика управління. СПб .: Изд-во РГПУ, 2007.
  • [3] Горбатов А. В., Елескіна О. В, Ділова етика: навч. посібник. Кемерово, 2007. С. 34.
  • [4] Шепель В. М. человековедческая компетентність менеджера.
  • [5] Піко делла Мірандола Дж. Промову про гідність людини. URL: psylib.org.ua/ books / _pikodeI.htm (дата звернення: 17.06.2015).
  • [6] URL: detskiysad.ru/aforizm/citatv_ekaterina.html (дата звернення: 17.06.2015).
  • [7] URL: zitata.com/confucius.shtmJ (дата звернення: 17.06.2015).
 
<<   ЗМІСТ   >>