Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow Ділова етика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Етичні цінності спілкування

У самому загальному сенсі поняття цінності означає якість об'єкта, що визначає його важливість, корисність, вартість, значимість для суб'єкта.

У філософії проблему цінностей вивчає аксіологія (от др.-греч. Ахга - цінність, logos - слово, вчення), що займається дослідженням цінностей як змістотворних підстав людського буття, які задають спрямованість і мотиви людського життя, діяльності та конкретних діянь і вчинків. Філософське поняття цінності використовується для позначення об'єктів, явищ, їх властивостей, а також абстрактних ідей, що втілюють суспільні ідеали і виступаючих завдяки цьому як еталон належного.

Цінності спілкування - це ті еталони належного, які реалізуються в процесі спілкування і визначають його моральну сторону.

Вище говорилося, що поняття культури спілкування ширше поняття етики спілкування. Загальнокультурні цінності, такі як добро, краса, справедливість, любов і т.д. проявляються в процесі спілкування як етичні цінності спілкування: ввічливість, делікатність, чемність, чуйність, поблажливість, запобігливість і т.д. Можна ще довго перераховувати цінності спілкування, але неминуче виникає питання, яка їхня ієрархія, на основі яких чинників вони інтегруються в систему?

Згідно з принципами гуманізму, інтегруючим фактором ціннісної структури етики спілкування є орієнтація на людину, на визнання цінності його особистості, поваги честі та гідності кожної людини. Тому "основоположним принципом етики спілкування потрібно визнати принцип презумпції збереження гідності партнера по спілкуванню" [1][1].

Це означає споконвічне і безумовна повага гідності партнера по спілкуванню, поза залежність від того, яку посаду той займає і який його соціальний статус, рівень освіти і т.д.

Висловлювання великих моралістів про значущість поваги особистості іншої людини.

"Поважати кожну людину, як самого себе, і чинити з ним, як ми бажаємо, щоб з нами поступали, - вище цього немає нічого". (Конфуцій) "Ми буваємо щасливі, тільки відчуваючи, що нас поважають". (Блез Паскаль) "Почуття гуманності ображається, коли люди не поважають в інших людської гідності, і ще більш ображається і страждає, коли людина сама в собі не поважає власної гідності". (Бєлінський Віссаріон Григорович) "Хто легко схильний втрачати повагу до інших, той, насамперед, не поважає себе". (Федір Михайлович Достоєвський)

Людська природа влаштована так, що майже кожна людина хоче визнання своєї цінності як особистості (майже, тому що у християнських аскетів була інша установка - вони вважали себе гріховними, а тому ничтожнейшими з людей).

Повага до гідності партнера по спілкуванню передбачає толерантність (від лат. - Терпіння, терплячість), тобто терпимість по відношенню до нього. Повага до гідності партнера по спілкуванню поширюється на все, що для того має цінність: ідеї, смаки, друзі, літературні пристрасті, інтереси. Ніколи не можна критикувати смак людини (навіть якщо очевидна несмак, але це його вибір), прихильність до тих чи інших ідей (він вірить у них, і вони мають для пего цінність), його близьких друзів (вірність у дружбі - одна з етичних чеснот, як вважали ще древні греки) і т.д. У будь-якому випадку такі дії викличуть образу і можуть засмутити відносини, оскільки зазіхають на чуже психологічний простір (думки, смаки, друзі, звички і т.п.), а у людини, як у будь-якої живої істоти, розвинений рефлекс оборони своєї території.

При цьому потрібно мати на увазі, що і наші смаки, манера поведінки і т.д. можуть не сприйматися іншою людиною. Спробуємо уявити спілкування без толерантності. Яким воно буде? Відповідь очевидна: конфліктним, причому конфлікт буде носити не конструктивний, а деструктивний характер, оскільки в ньому будуть порушені найбільш больові точки спілкуються. Толерантність лежить в основі прояву гуманістичних цінностей спілкування: довіри між партнерами, доброзичливих відносин, поблажливості і чуйності.

Гуманістичне спілкування, як пише В. І. сап'яном, невіддільне від таких універсальних цінностей як свобода, рівність, довіру: "Саме спілкування, орієнтоване на ці цінності, наближається до ідеалу і може дозволити людині реалізувати свої можливості і задовольнити потребу в справжньому спілкуванні".

Зупинимося на характеристиці цих цінностей.

Цінність свободи виражається в тому, що визнання своєї свободи в тій же мірі повинно супроводжуватися і визнанням свободи іншої людини, яка вільна у своєму виборі, вправі мати свою думку, вільний у своїх оцінках і поведінці.

Як розуміти цінність рівності в спілкуванні? Люди, що вступають у спілкування, різні за статтю та віком, за психологічними характеристиками, але розуму й освіті, за соціальним статусом. Яке може бути рівність між керівником і підлеглим, коли один має право віддавати накази, а інший зобов'язаний їх виконувати? Або інший приклад: чи можливо рівність між викладачем і студентом? Викладач вчить, контролює процес навчання і оцінює знання студента. Студент, звичайно, може вчити викладача, контролювати процес навчання і оцінювати рівень його знань, проте така його поведінка створює конфліктну ситуацію, в якій в більшості випадків студент програє. Уявімо ситуацію: студент запізнився на лекцію, викладач робить йому зауваження, знаходить його пояснення причин запізнення неповажних і не допускає до занять. І, навпаки, викладач запізнився на заняття, студент робить йому зауваження і не допускає до читання лекції.

При поверхневому погляді на цінність рівності, здається, що в спілкуванні немає і не може бути рівності, так як самі суб'єкти не рівні за всіма параметрами. Проблема рівності в спілкуванні нагадує розуміння рівності в християнстві: в земному житті люди не рівні, але всі вони рівні перед Богом в тому, що на кожному лежить печать гріха як сказано в Писанні: "Несть людина іже живий буде і не згрішить". Так і в моральній сфері - має визнаватися рівність усіх людей на моральне гідність незалежно від їхнього соціального статусу та інших параметрів.

Міру моральності спілкування характеризує ступінь довіри людей один одному. Слово "довіру" будучи однокорінним з такими словами як "віра" і "вірність", характеризує відкриті взаємини між людьми, що містять впевненість у порядності й доброзичливості іншої людини. Про значимість довіри як моральної основи спілкування писав ще давньокитайський мудрець Конфуцій: "Як можна мати справу з людиною, якій не можна довіряти? Якщо у візку немає осі, як можна в ній їздити?" [2]

Довіра з психологічної точки зору - складний феномен. Воно включає повагу та інтерес до партнера по спілкуванню, позитивну оцінку його особистості, симпатію і позитивні емоції по відношенню до нього, готовність до підтримки відносин. Що означає відсутність довіри? При відсутності довіри неявно передбачається, що інша людина здатний на непорядний вчинок. Недовіра характеризується настороженістю і напруженістю в спілкуванні, негативними оцінками партнера по спілкуванню, готовністю припинити спілкування і навіть проявити випереджальну агресивність по відношенню до партнера по спілкуванню.

Довіра важко завойовується, по легко губиться. За словами римського поета епохи Цезаря Публілій Сіра, втрачену довіру подібно втраченого життя, воно безповоротно. З втратою довіри спілкування стає формальною процедурою.

Ще раз повторимо: етичні цінності спілкування пов'язані один з одним на основі визнання цінності людини як суб'єкта спілкування.

  • [1] сап'яном В. І. Етика спілкування.
  • [2] URL: wisdoins.ru/44.html (дата звернення: 17.06.2015).
 
<<   ЗМІСТ   >>