Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow Ділова етика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Етика і культура спілкування

Моральна та культурна обумовленість спілкування

Спілкування, як найважливіша характеристика буття людини, нерозривно пов'язана з мораллю. Мораль включена в усі сфери діяльності людини, і в принципі неможливо уявити будь-яку сферу людської діяльності, у тому числі і сферу спілкування, поза дією моралі: будь-який феномен спілкування несе ту чи іншу моральне зміст.

У чому проявляється взаємозв'язок спілкування і моралі? Яку роль відіграє мораль в процесі спілкування?

По-перше, спілкування є сферою безпосередньої реалізації моральних цінностей і норм, в якій людина постійно стоїть перед моральним вибором, визначальним його моральні чи аморальні вчинки.

По-друге, сам процес спілкування оцінюється з моральної точки зору.

По-третє, моральні цінності, ідеали, принципи і норми, поряд з іншими соціальними нормами, регулюють процес спілкування.

Сучасні дослідники в області етики вважають, що особлива теоретична і практична значущість етичних питань спілкування вимагає створення спеціалізованого розділу етичного знання під назвою "етика спілкування", статус якого може бути подібний, наприклад, статусам таких розділів як: "прикладна етика", "професійна етика "," біоетика "[1].[1]

Що має входити до компетенції етики спілкування? Чому вона повинна вчити? Який її предмет?

Предметом етики спілкування має бути аналіз моральних аспектів спілкування на теоретичному і практичному рівнях. Вона включає в себе аналіз проблем спілкування як на рівні сущого, так і на рівні належного.

На теоретичному рівні етика спілкування повинна вивчати моральні проблеми ціннісних орієнтацією у спілкуванні, змісту і сутності моральних якостей суб'єктів спілкування, а також проблеми морального вибору способів, засобів, правил, форм спілкування.

На практичному рівні предметом вивчення етики спілкування є сукупність конкретних практичних прийомів, норм (насамперед моральних), правил спілкування.

Крім дослідження процесів спілкування з моральних позицій етика спілкування покликана впливати на реальні процеси спілкування, вчити тому, як має і як не повинно спілкуватися.

Етика спілкування тісно пов'язана з культурою спілкування. К. Маркс визначав культуру як міру людяності в людині. Розвиваючи цю думку можна сказати, що культура спілкування визначає міру людського в спілкуванні.

Культура спілкування як невід'ємна частина культури особистості визначає якість і ступінь досконалості спілкування. Поняття "етика спілкування" висловлює моральне зміст ширшого поняття "культура спілкування". Культура поведінки, культура мови, культура невербальних засобів спілкування (міміки, жестів, вокальних характеристик голосу, і т.д.), культура етикету, мовний етикет, психологічна культура партнерів по спілкуванню, все це входить в культуру спілкування.

Як пов'язані між собою етика і культура спілкування? Можна сказати так: те, що не культурно, не етично.

Уявіть, що жінка в маршрутному таксі голосно обговорює по мобільному телефону з подругою свої справи. Це некультурно, згідно етикету голосна розмова в присутності сторонніх осіб не допустимо. Але це і неетично, оскільки, по-перше, демонструється неповага до інших пасажирів, які сприймаються як неживих предметів, а, по-друге, чужі справи стають надбанням сторонніх. Інший приклад. Людина з бездоганними манерами починає іронізувати над промахом співрозмовника. Іронічний підтекст зрозумілий, він боляче ранить, тим більше, що захиститися від іронії складно. Неетично? Так. Чи можна назвати таку людину культурним? Очевидно, пет, оскільки культура включає в себе духовний компонент. Недарма А. П. Чехов писаний: "Гарне виховання не в тому, що ти не проллєш соусу на скатертину, а в тому, що не помітиш, якщо це зробить хтось інший". Таким чином, моральні характеристики особистості, до яких відносяться дружелюбність, уважність, великодушність, шляхетність, альтруїзм і т.д., поряд з технікою і стилем спілкування визначають саму культуру спілкування.

  • [1] сап'яном В. І. Етика спілкування.
 
<<   ЗМІСТ   >>